7 thoughts on “Körsång

  1. Tänk va fascinerande att dom minns texten så perfekt, måste bero på…. kosten…
    Vänligen
    Janne

  2. Skulle inte vara villig betala inträde på den första konserten! Nu förstår jag varför så många muslimer förbjuder ”musik”.

  3. Video 1 skulle kunna köras utan ljud och sedan skulle folk på gissa på om det var apor eller människor som gjorde ljuden!

Kommentera