3 thoughts on “Religioner behövs inte

  1. Tydligare kan det inte sägas, och bevisen för att religioner ,ideologier och politik, förstör för människor och djur ser vi varje dag, över hela världen.
    Med internet går det inte att undanhålla sanningen för folket längre. Det gamla icke empatiska är på väg ut och det snabbt. Orden flyger snabbt i rymden !
    Nu ser vi fram emot moral, etik och empati. En värld där rätt är bra och prioriteras, orätt är fel och bestraffas.

Kommentera