BRÅS:s rapport om politikervåld

BRÅ publicerar idag sin rapport om våldet och hoten mot svenska politiker.

Det självklara i att människor ska kunna engagera sig politiskt utan att utsättas för hot och våld är inte så självklart i Sverige.

Förra året gav regeringen BRÅ i uppdrag att granska våldet mot våra politiker. Rapporten som publiceras idag visar att var sjätte politiker utsattes för hot och våld under 2011. Trakasserier var den vanligaste brottstypen, medan misshandel förekom mer sällan. Föga förvånande var Sverigedemokraterna det mest utsatta partiet, men lite mer förvånande är att 80% av de utsatta politikerna inte gjorde en polisanmälan. Lågt förtroende för polisen eller…?

Så här fördelar sig utsattheten bland partierna…

utsatta

…och denna bakgrund har förövarna.

ideologi

Rapporten i sin helhet kan du ladda ned här.

Jag vet inte om statsministerns ord om ”att partier med en extrem politik får skylla sig själva” har varit en bidragande orsak till att Sverigedemokrater utsatts oftare än andra, eller om medias roll har spelat in, men inte tror jag att deras inställning gått extrema och odemokratiska krafter förbi. Jag saknar också en vidare analys över hur de olika partierna behandlas generellt i samhället. Finns det fler partier än SD som behandlas som paria av både politiska motståndare och media? Finns det politiker från andra partier som sparkas från sina jobb och kastas ut från facken? Finns det fler politiker som får se sina företag blockeras efter påtryckningar från Expo?  Dessa frågor kanske vi får svar på vid nästa undersökning, vilka demokratiminister Birgitta Ohlsson under gårdagens Agenda lovade ska bli fler.

One thought on “BRÅS:s rapport om politikervåld

  1. SVT förnekar sig aldrig. Igår intervjuade de Jimmie Åkesson om våldet, nej då, inte Jimmie utan fjollan Federley som har lägst angrepp av något parti.

Kommentera