Jag är skrämd

I morse hann jag se lite av migrationsdebatten i SVT och jag blev nästan skrämd av det jag hörde.

Nu hann jag bara se en knapp timme av debatten och ska inte recensera helheten utefter detta. Jag hann få del av åsikterna från Johan Hedin (C), Maria Ferm (Mp), Emma Henriksson (Kd) Christina Höj-Larsen (V) och någon okänd folkpartist vars namn flög iväg ganska snabbt. Deras åsikter skrämmer mig rejält.

Folkpartisten nämnde något om att asylsökande som får avslag ska lämna landet och att de som gömmer sig i landet inte ska ha rätt till alla förmåner som skattebetalarna har, men samtidigt nämnde han att illegala invandrare ska ges självklarheter som subventionerad vård och fri skolgång….

Utöver dessa få hoppingivande ord från den anonyme folkpartisten var det bara krav på att Sverige ska fortsätta ta det generösa ansvar vi redan gör och gärna lite till. Självklart upprepades orden om att Sverige skulle stanna om vi inte tar emot långt fler invandrare än vi gör idag, att vi ska fortsätta ta ansvar för världens flyktingströmmar och att det mångkulturella samhället är vida överlägset alla andra. Naturligtvis kunde man inte undvika att ge SD en och annan känga med hjälp av rena lögner om att stänga gränser och skylla allt på invandrarna…ja, ni vet hur snacket går.

Värst av dem alla var föga förvånande den förra kokainisten Maria Ferm, vars drömbild av Sverige omfattar öppna gränser, fri rörlighet och ett Sverige som tar emot alla som vill komma hit. Är du arbetslös och bor i Sri Lanka, ska du ha rätt att komma till Sverige utan att för den skull tvingas jobba. Är du fattig och bor i Sudan ska du ha rätt att komma till Sverige och ta del av vårt trygghetssystem utan att några motkrav ställs. Är du sjuk och bor i Uzbekistan ska du ha rätt att komma till Sverige och bli erbjuden subventionerad vård. Är du bostadslös och bor i Peru ska du ha rätt att komma till Sverige och erbjudas bostad som finansieras med skattemedel. Är du flykting och bor i vilket land som helst i världen ska du kunna ta din tillflykt till Sverige och erbjudas livslångt skydd…osv. Inte ett enda ord om att det ska ställas krav, att man måste kunna finansiera sin tid i Sverige eller att vi har gigantiska problem med den tillströmning vi redan har. Att regeringen satt sig i knät på Mp när det gäller migrationsfrågor kan få ödesdigra konsekvenser och med en person som Maria Ferm i en kommande regering är det nog dags att se över sin framtid och fundera över om Sverige är det land man vill tillbringa sin framtid i.

Redan idag ser vi hur Sverige sjunker på punkt efter punkt. Välfärden försämras successivt, pensionen urholkas, den svenska skolan är en av Europas sämsta, äldrevården en katastrof, sjukvården går på knäna, bostadsmarknaden ett fiasko och arbetslösheten fortsätter att ligga på en oacceptabelt hög nivå.

Ingen av de politiker som jag lyssnade på i debatten kunde/ville inte förklara hur deras politik ska finna en lösning. Hur löser man bostadsbristen? Hur löser man arbetslösheten? Hur får man välfärden på fötter? Att de här är personer som röstats fram för att prioritera landet Sverige och svenska skattebetalare gör mig direkt skrämd. Vi talar alltså om personer med makt att rösta över Sveriges framtid, över din framtid, över dina barns framtid och det ända man hör från talarstolen är vikten av att Sverige fortsätter på den stig man trampat in på och helst utvidgar stigen till en asfalterad motorväg så att ännu fler kan finna sin väg hit.

Har jag inte varit övertygad förut, så är jag det nu.

SD 2014 för vår, våra barn och våra barnbarns framtid!

Jag hann aldrig se SD:s representant, men såg det nu i efterhand.

5 thoughts on “Jag är skrämd

  1. Ja detta är skrämmande att dylika dumstrutar får framföra sina vidriga svenskfientliga åsikter men ju mer man visar upp dem ju starkare blir SD dom bidrar till att väcka många slumrande svenskar.

  2. Miljöpartiets politik skrämmer mig verkligen, som nånting pårökt flower power från 68. Dottern hade ett tag funderingar på att rösta på Mp 2014 då hon får rösta för första gången.
    En mycket handlingskraftig mor gick in på Mp:s hemsida och tog reda på vade de stod för. Dottern är numerad organiserad SDU:are och SD får hennes röst 2014 liksom den övriga familjens.

Kommentera