Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

Skittidningen Expressen publicerar idag en artikel om att SD och dubbla medborgarskap, skittidningens så kallade ”scoop” är som vanligt gammal skåpman…lite från regeringen nedan.

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. 

Den 1 juli 2001 fick Sverige en ny medborgarskapslag. Lagen innebär bland annat att det är möjligt att ha dubbelt medborgarskap. Den som blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta. Det har både fördelar och nackdelar att ha dubbla medborgarskap.

Fördelar med dubbelt medborgarskap

 1. Många svenskar förblir eller blir medborgare i ett annat land eftersom det innebär fördelar som möjlighet att arbeta i båda länderna.
 2. Möjlighet att få del av sociala förmåner i båda länderna, till exempel pensioner.
 3. Möjlighet att äga eller ärva fast egendom i båda länderna.
 4. Möjlighet att utan begränsningar resa in i och bo i båda länderna.

Risker och problem med dubbelt medborgarskap

 1. Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till.
 2. Det svenska medborgarskapet erkänns inte, den främsta risken är att ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle frihetsberövas/gripas av polisen. Det kan till och med hända att en svensk ambassadtjänsteman inte ens får träffa dig. Du kan också få problem i tredje land, i synnerhet om du inte rest in i landet på ditt svenska pass utan i stället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig om du får problem.
 3. Militärtjänst, många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i landet kan du vara tvungen att fullgöra militärtjänst. Plikten gäller även om du är bosatt utomlands och har fått ett annat medborgarskap. Du kan således bli inkallad om du någon gång i framtiden besöker ditt andra hemland. Du kan också fängslas om det visar sig att du inte gjort din militärtjänst. I en del länder hjälper det inte att du inte känt till bestämmelsen. Du kan råka illa ut även om du passerat övre åldersgränsen för militärtjänst.
 4. Resor, om du reser med två pass kan gränspolis och tullmyndigheterna utsätta dig för extra kontroller. Du kanske saknar in- eller utresestämpel i ett av passen. Anledningen till att du reser med två pass kan också ifrågasättas. I en del länder kan det ena passet komma att konfiskeras och du kan riskera böter. Det kan till och med hända att du hindras från att lämna landet.
 5. Utbildning, om du fått fri gymnasie- eller universitetsutbildning i ditt andra hemland, kan du tvingas betala tillbaka den statens kostnader för utbildningen om du utvandrat och blivit medborgare i ett annat land.
 6. Arv, vissa länder tillåter inte att arv överförs till medborgare som också har ett annat medborgarskap.
 7. Äktenskap, skilsmässa, vårdnad om barn, i Sverige erkänns äktenskap som ingåtts enligt ett annat land lag under förutsättning att det är giltigt i det andra landet. Däremot erkänns inte äktenskap ingångna i Sverige i alla länder. Inte heller en svensk skilsmässa eller dom om vårdnad av barn gäller överallt. Det innebär att du måste kontrollera vad som gäller i ditt andra hemland.

Bortförda barn, många fall av bortförda eller kvarhållna barn i utlandet gäller fall där föräldrar och barn har dubbla medborgarskap. Om den förälder som för bort barnet har ett annat pass än det svenska kan svenska myndigheter ha svårt att förhindra att barnet förs bort.

Om barnet rest in i ett annat land på det landets pass, kan myndigheterna där hävda att det rör sig om deras medborgare som omfattas av deras lagstiftning och Sverige kan inte göra anspråk på att företräda barnet. Denna svårighet uppstår främst i länder om inte anslutit sig till den så kallade Haagkonventionen och som heller inte erkänner dubbla medborgarskap.

– Pettersson ser att det blir 7 nackdelar och 4 fördelar för att ha dubbelt medborgarskap. För övrigt anser jag att det vore ett minimikrav att de som utses till Sveriges finaste ämbete, vald av svenska folket för att företräda folkets intressen redovisar sina eventuella medborgarskap och det borde bli betydligt svårare att bli svensk medborgare än det är nu…

Regeringen 

7 thoughts on “Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

 1. Hur har andra länder ställt sig i frågan?

  Kan man ha en lagstiftande person i ett utskott där man favoriserar en terror-regim?
  Hur kan man veta om personen vill landets väl?
  Får man jobba med känsliga militära uppgifter?

  Ens identitet är tror jag hur man spontant presenterar sig.
  I Södertälje finns de dem som är födda här men som presenterar sig som ex ”stolta Assyrier”.
  Skattesvinnet är stort i Södertälje och jag gissar även Malmö och man ”donerar” pengar till sina hemländer.
  Ska dessa personer finnas i riksdagen och skriva egna regler?
  Det är lite vad jag funderar i alla fall.

 2. Jag har dubbla medborgarskap, Sverige och USA, och bara ser fördelar. Nu när Sverige mer och mer blir en diktatur och successivt yttrandefriheten inskränks är jag glad att ha dubbelt medborgarskap så jag kan välja att bo i USA i exil av politiska skäl.

  • Björn Norström:
   Jo det påminner mig om vitsen jag hörde för 50 år sedan…
   ”Supa kan du,men arbeta kan du inte” ,sa chefen
   ”Men det är ju en djä-la skillnad sa”,knegaren…

  • Om jag inte missminner mig så var lagen så utformad så att du inte kunder erhålla svensk medborgarskap om du redan innehade ett annat medborgarskap. Av namnet av döma så är du född svensk och då förhindrar Regeringsformen att du berövas ditt svenska medborgarskap. Det amerikanska medborgarskapet är således en fråga enbart för Amerikas förenta staters lagstiftning.

Kommentera