Inte självklart med böneutrop i Sverige

Svenska journalister ser det som självklart att böneutrop kan hållas i Sverige och åberopar religionsfriheten.

Att de muslimska församlingarna, inklusive den i Fittja, lovade att inga böneutrop skulle ske från deras moskéer, ser vi nu hur kraven kommer och hur både journalister och politiker ser det som självklart. Det finns dock undantag i den politiskt korrekta skaran och en av dessa är centerpartisten Staffan Danielsson. Han säger sig ha respekt för religionen, men skriver “…innebär detta per automatik en rätt att frekvent kalla till bön och predika ”eviga sanningar” – åt det ena eller andra hållet – genom utrop med många decibel i ”det offentliga luftrummet”?

Om muslimska böneutrop, eller muslimsk marknadsföring som han skriver, kan sprida högljudd propaganda från högtalare finns det inte längre skäl att neka annan religiös, politisk och kommersiell propaganda att framföras på samma vis. Journalister och mer politiskt korrekta politiker hänvisar till att moskéerna ska få ha sina böneutrop när kyrkorna har sina klockringar. Detta tillbakavisar Danielsson med att kyrkklockornas klang ljudit i Sverige i över tusen år, är kulturellt betingat och knappast ett sätt att framföra kommersiella budskap. Ska vi behandla alla religioner likvärdigt, vore det bättre att inskränka på klockringningarna än att fler aktörer tillkommer.

Källa: SvD

Ett tidigare uttalanden av Staffan Danielsson…

Ska vi fortsätta att blunda för bedrägeriet med de ensamkommande flyktingbarnen?

Kan man ens diskutera invandringspolitik i Sverige?

…som fick de politiskt korrekta att sätta rödvinet i fel strupe.

Bl.a. partikamraten Fredrik Federley som säger att centerns mål är att ta emot ännu fler “barn” och den politiska redaktören på SN som tycker Danielsson tassar på bruna jaktmarker.

I mina ögon representerar Staffan Danielsson fel parti, något han kanske inser lagom till valet 2014?

One thought on “Inte självklart med böneutrop i Sverige

  1. Jag menar att vi ska följa Schweiz’s exempel och förbjuda minareter i Sverige. Dels för att det är något som inte finns påbjudet i Koranen, minareterna tillkom flera generationer efter profetens död och dels för att böneutropet är deras trosbekännelse och förkunnar att Allah är den ende guden. Jag kan tänka mig att detta var nödvändigt på den tiden när vi inte hade mobiler eller andra snabbkommunikationsmedel men idag år 2012? Dessutom är minareten en symbol för jihad-svärdet och ytterst olämpligt hos oss.

Kommentera