Ensamkommande kan kosta 16 000 per dygn

Av Pettersson

Migrationsverket betalar i extremfall 16 000 kronor per dygn för asylsökande ensamkommande ungdomars boende. Verket måste ställa högre krav på de avtal som träffas, anser Riksrevisionen.

  • Kostnaden i normalfallet för ensamkommande unga varierar mellan 3 000 och 6 000 kronor per individ och dygn.
  • Att ha en (vuxen) person i häkte kostade år 2010 i genomsnitt 2 630 kronor per dygn. En plats på en sluten anstalt låg på 2 744 kronor per dygn.

De nio så kallade ankomstkommunerna som tar emot ensamkommande asylsökande ungdomar får full kostnadstäckning för bland annat personal, hyra och mat av Migrationsverket.

Eftersom verket inte ställer krav på mer detaljerade fakturor ”finns en risk att kommunerna och de privata aktörerna saknar incitament till att fakturera rimliga kostnader”, skriver Riksrevisionen i en rapport. Många gånger kan kostnaden per barn och dygn på dessa boenden ligga på mellan 3000 och 6000 kronor.

Sigtuna kommun utgör ett extremexempel. Där sökte kommunen under tredje kvartalet 2011 en ersättning som slutade på 15 816 kronor per barn och dygn.

Enligt Riksrevisionen är detta ett exempel på att antalet avtalade boende hos privata aktörer ”kanske inte alltid är effektivt”. Kostnaden rusade i höjden bland annat på grund av att platserna inte utnyttjats effektivt och Migrationsverket fick betala för tomma platser. Riksrevisionen uttrycker förståelse för att det är svårt att prognostisera inströmningen av antalet personer, men anser ändå att högre krav på redovisning av beläggningen på boende skulle leda till en effektivare handläggning. Dessutom borde Migrationsverkets insyn i de avtal som kommunerna träffar med privata aktörer bli bättre.

Kommunerna har dessutom dålig koll på vad de har rätt att begära ersättning för. Det är ”relativt vanligt” att de söker ersättningar för utgifter som inte är ersättningsberättigade. Riksrevisionen upptäckte exempelvis en kommun som begärde ersättning på 8 miljoner. En närmare granskning visade att bara 3 miljoner var ersättningsberättigande. Därför är det viktigt att Migrationsverket genomför tillfredsställande kontroller, enligt Riksrevisionen.

Revisorerna varnar också för ”otillbörlig påverkan och brottslighet” när det handlar om medborgarskapsärenden, som handläggs på enheten i Norrköping.

Sedan tre år tillbaka genomförs inte längre någon kvalitetskontroll av handläggarnas beslut. Samtidigt är det bara en person som hanterar besluten i två tredjedelar av fallen, för att få en snabbare handläggning. Eftersom ett medborgarskapsbeslut inte går att återkalla, är denna typ av handläggning extra känslig och riskerna för hot eller mutbrott måste tas med i beräkningen. Därför är det viktigt att det finns kontrollåtgärder som skyddar de anställda, anser Riksrevisionen.

-Pettersson som sällan blir förvånad över något som våra myndigheter hittar på höjer i varje fall på ögonbrynet denna gång…och detta sker samtidigt som våra gamla får fruktfat och smör indraget, samtidigt som ambulanser plockas bort på småorter och äldreboenden försvinner. Men invandringen går ju med vinst enligt myten, heller hur Ullenhag?

R&D kallar heller inte de ensamkommande för barn utan unga, i varje fall ett litet steg framåt…

3 thoughts on “Ensamkommande kan kosta 16 000 per dygn

  1. Vad är det politikerna brukar säga?
    Jo, man kan inte sätta ett pris på människor, men här bevisas motsatsen.

Kommentera