Stasifrågan är inte död

Pettersson har lånat detta från Thoralf Alfsson, det finns mer på hans blogg.

Stasifrågan är inte död

Visa inom SD anser att stasifrågan är död men jag delar inte den åsikten. Regeringens skrivelse om Stasifrågan behandlas just nu av Konstitutionsutskottet men det kommer inte leda till något resultat då en majoritet av riksdagens partier ställer sig bakom skrivelsen. Tyvärr kommer SD inte lämna in någon reservation utan endast lägga ett särskilt yttrande till betänkandet. Jag hade helst sett ett helt annat agerande från Sverigedemokraterna i denna fråga men jag får vika mig för hur majoriteten ser på stasifrågan i vår riksdagsgrupp.

LJUGER SÄPO OCH REGERINGEN OM STASISVENSKARNA?

Frågan måste besvaras med ett JA! I varje fall om man skall tolka hur Tyskland och BStU (den myndighet som har ansvaret för stasiarkiven) ser på frågan. Idag öppnade en utställning i Stockholm som arrangeras av tyska ambassaden i Europahuset på Regeringsgatan 65 med namnet “En fiende är den som tänker annorlunda”. Jag passade på att besöka utställningen innan eftermiddagens votering.

Stavningen är inte den bästa från tyska ambassaden.   Foto Thoralf Alfsson

BStU anger antalet svenskar som arbetat för Stasi till 153 personer! En siffra som är hela 200 procent högre än den siffra som regeringen anger i sin skrivelse som just nu behandlas i riksdagen.

SÄPO har endast drygt 50 personer i sina akter. Hur kan detta komma sig? Materialet som finns hos BStU är öppet och även möjligt för SÄPO att ta del av ändå har man uppenbarligen inte lyft ett finger för att få mer information från Tyskland och BStU.

Expressen fick nyligen ut över 1000 dokument angående kyrkoherden Aleksander Radler som skall ha varit en IM för Stasi och som skall angivet mängder att studenter på 60-talet. Han är nu verksam i Luleå stift som kyrkoherde.

De som anser att Stasifrågan är död fick nog kaffet i vrångstrupen när de såg Dagens Nyheters framsida idag.

-Pettersson är övertygad om att regeringen och den samlade oppositionen döljer något. Många av de svenskar som finns i Stasi-arkiven är förrädare och har sålt ut svenska intressen till Östtyskarna och i förlängningen Sovjetunionen. De tillhörde 68-västern och arbetade för att införa det kommunistiska paradiset även i Sverige. Idag sitter de på höga poster i samhället och gör allt för att skydda de arslen de är…

Varför är journalister ointresserade av Stasi-listan?

Pettersson

Nio av de 57 svenskar som finns med på Säpos lista över personer som samarbetade med Stasi är journalister.

Uppgiften framkommer i forskaren Birgitta Almgrens nya bok “Inte bara spioner” som kom ut i dagarna. Är journalisternas överrepresentation på den svenska Stasi-listan en av anledningarna till att svenska opinionsbildare inte mer aktivt driver kravet på att namnen på listan ska offentliggöras?

Statistiken bekräftar att journalister var en prioriterad grupp för DDR och dess beryktade säkerhetstjänst.
Uppgifterna i boken “Inte bara spioner” är dessutom en bekräftelse på att journalister som Flemming Sørensen på Jyllandsposten i Danmark och Stein Viksveen på Stavanger Aftenblad i Norge – som både erkänt att de försett Stasi med hemlig information – inte var några skandinaviska undantag.

en av de svenskar som finns med på den svenska Stasi-listan, Björn Jensen, som journalist var knuten till det socialdemokratiska partiet, till Socialistinternationalen och till Bommersvik.
Två veckor före Palme-mordet lämnade Björn Jensen, som hade täcknamnet König, den rapport som Stasi klassade som mest betydelsefull av Königs samtliga rapporter.
Björn Jensen redogjorde för de viktigaste medlemmarna i det socialdemokratiska partiet och berättade om situationen i riksdagen för partiet. Dessutom beskrevs den militärpolitiska situationen i Sverige, kontroverser inom socialistinternationalen, samt kontakter mellan svenska LO och polska Solidaritet.
Han levererade dessutom det socialdemokratiska partiets interna telefonlista till Stasi.

En annan socialdemokrat som förekommer i Stasis register – Kolmårdens förre chef Ulf Svensson – var i sin tur god vän med Sten Andersson, Olof Palme och Ingvar Carlsson, och rapporterade om militära anläggningar för u-båtar, om Norrköpings hamn med omgivningar, samt om säkerhetsanordningar runt svenska Säpo-chefens sommarstuga.
Hans kontaktperson var Stasi-agent, hette Dieter Schwartz och var djurparksdirektör i Rostock. I april 1988 fick Ulf Svensson ta emot DDR:s hedersnål i guld som tack för alla kontakter som förmedlats.
Mot denna bakgrund är det kanske inte så konstigt att svenska medier hellre intresserar sig för Ingvar Kamprads anknytningar till nazismen i samband med andra världskriget istället för att undersöka i vilken grad Ikea-möbler tillverkades av dissidenter på DDR-anstalter så sent som i mitten av 1980-talet?

Nu kan sanningen om Sveriges förhållande till DDR visa sig ha betydligt större sprängkraft än så. I november 1984 försvann SVT-journalisten Cats Falck spårlöst och våren 1985 hittades hennes döda kropp i Norra Hammarbyhamnen. När radiojournalisten Christoph Andersson gick igenom hennes gamla anteckningar visade det sig att Cats Falck hittat en tråd som ledde till topphemlig och statsunderstödd vapensmuggling. Illegala affärer var en grundförutsättning för att Honeckerregimen skulle kunna behålla makten i DDR. Men tråden ledde även till den svenska regeringen, som värnade om goda relationer med kommuniststaten DDR, avslöjade Christoph Andersson i radiodokumentären “Scoopet som försvann” från år 2005. På Sveriges Televisions debattsida skriver nu Christoph Andersson att det mest uppseendeväckande i Stasi-arkiven kanske är hur den socialdemokratiska regeringen Palme exporterade kärnvapenteknologi till DDR i mitten på 80-talet. “Ytterst ansvarig var statsrådet Thage G. Peterson. Den som först upptäckte det hela var Rapportjournalisten Cats Falck 1984. Strax därefter dog hon under mystiska omständigheter”, skriver Christoph Andersson. 25-årsminnet av Cats Falcks död för knappt två år sedan passerade obemärkt förbi på hennes egen redaktion på Sveriges televisions Rapport”

 − Pettersson har tidigare skrivit om detta flera gånger men journalisterna föredra att jaga Ingvar Kamprad för det han gjorde som 17-åring 1943 och drottning Silvia för det som hennes pappa eventuellt gjorde under 1930 och 1940-talen. Att tvätta sin egen skitiga byk är tydligen fullständigt ointressant för vår journalistkår.

Jan Guillou var inte ensam, det är dags att offentliggöra alla namnen.

Läs Ruben Agnarssons artikel på Newsmill

Läs tidigare på Petterssons HÄR, HÄR och HÄR.