Etikettarkiv: skövde

Ungdomsgängen


Ungdomsgäng härjar i förorterna. Rapporter om skjutningar, drogförsäljning, hot, våld, trakasserier duggar tätt i dagens Sverige.

Stora resurser sätts in, inte minst ekonomiska, för att komma tillrätta med detta eskalerande våld. Nu tror säkert många att detta bara är ett problem i storstäder och dess förorter? Icke… Fortsätt läs


Sorgliga nyheter


Hörde precis på radion att polisen hittat en död person i området där man letat efter den 17-åriga Skövdeflickan Lisa. 3 personer, 2 män och en kvinna är tagna till förhör. Mer information kommer imorgon eftermiddag enligt polisens taleskvinna.


Ny ansökan om moské i Skövde


Uppdaterad 10/6:

Sverigedemokraterna i Skövde har till Förvaltningsrätten överklagat bygglovet för moskén i Skövde. Byggnadsnämndens ordförande, Magnus Hammar Borsch (M), välkomnar  prövningen.

Till stöd för överklagande anger Sverigedemokraterna Kommunallagens 3 kap, 9§, som säger att Kommunfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. SD säger vidare att man anser att en islamisering av västvärlden pågår genom ett målinriktat arbetet från ett antal islamska länder som finansierar moskébyggen där islam är en minoritetsreligion. SD menar att ett uppförande av en moské i Skövde kommer att påverka kommunens kulturella utveckling i grunden för överskådlig framtid.

Lusharpan hyser inte stort hopp, men håller tummarna för att Förvaltningsrätten går på SD:s linje. Att det finns personer med annan uppfattning framgår av insändarsidan i dagens lokaltidning där någon mindre vetande medborgare gratulerar muslimerna till bygglovet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uppdaterad 31/5:

Grattis Skövde. Byggnadsnämnden godkände ansökan för den nya moskébygget. Det blir en skaplig minaret också, så snart kan Skövdeborna njuta av ylandet från den fredliga ock toleranta religionen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Byggnadsnämnden i Skövde ska snart behandla en ny ansökan om bygglov för en moské i Skövde. Om allt går igenom är tanken att vi ska börja bygga efter sommaren säger Yuksel Peker i Stiftelsen Skövde moské.

Projektet har pågått i många år. Den moské som stiftelsen nu vill bygga är en nedbantad version av den 750 kvadratmeter stora moské med ett lika stort kulturcentrum samt en 250 kvadratmeter stor läktare, som man först ville bygga till en kostnad på minst 50 miljoner.

Lusharpan antar är läktaren byggs i jämlikhetens namns för att man där bekvämt ska kunna placera kvinnorna.

Yuksel Peker vill i dagsläget inte säga så mycket om finansieringen av projektet, men konstaterar att avtalsskrivningen är på gång.

Lusharpan undrar hur innehållet i detta avtal ser ut och med vem det tecknas. Man får väl antal att det inte är någon som pungar ut med 50 miljoner utan någon form av motprestation. Eftersom Yuksel Peker är så förtegen så är det förmodligen en god gissning att det är den ”demokratiska” staten Saudi Arabien som ligger bakom finansieringen. Motprestationen är inte så svår att gissa sig till.

Lusharpan gratulerar Skövde kommun. Fredens och toleransens religion har flyttat fram sina positioner ytterligare ett steg. Snart kommer man att få avnjuta böneutropen också.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Terrorpengar stoppade


Nordeas kontor i Skövde har avslöjat ett försök att skicka pengar till en terrorverksamhet.

Ett försök att skicka pengar till icke namngiven organisation har stoppats då transaktionen fastnade i det s.k. filtret för terrorfinansiering. Varken polisen eller Säpo vill närmare kommentera, men säger att transaktioner som den nu stoppade är ganska ovanliga…”ganska ovanliga”…hum.

Det man känner till är att ett antal miljoner årligen skickas från Sverige till olika terrorverksamheter runt om i världen. Frågan som bör ställas är vilka som skickar, har de kommit till Sverige som asylsökande, vilka organisationer och företag jobbar dessa personer för och är de medborgare eller ej?

De svenska myndigheterna är på alerten, så dessa frågor får vi säkert svar på snart.

Källa: SR


Korka upp champangeflaskorna


Uppdaterad 2015-01-23:

Skövde kommun har nu meddelat att man inte kommer att överklaga Förvaltningsrättens beslut. Det innebär att Berit äntligen får sin lägenhet. En seger för den lilla människan.

Man får väl hoppas att grundorsaken till Skövdes uppenbarligen dåliga finanser inte är desamma som hos grannkommunen Falköping. Där har man avsatt 2,6 miljoner för informationsinsatser om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. ”Vi behöver kommunicera det eftersom det gärna sprids fördomar och myter” säger Conny Johansson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Med tanke på Falköpings kommuns dåliga ekonomi så måste nog den insatsen betecknas som häpnadsväckande. Som vanligt var det bara ett parti som röstade emot när beslutet klubbades igenom. ni får själva gissa vilket. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vi har tidigare berättat om 88-åriga Berit som nekats en servicelägenhet av Skövde kommun, trots att det fanns lediga sådana. Berit klagade till Förvaltningsrätten och där fick hon rätt. 

Skövde kommun överklagade naturligtvis till Kammarrätten, men nu har man fått avslag. Förvaltnings-rättens beslut står fast och Berit kommer att få sin lägenhet. Ett glädjande besked säger Berits dotter Gunilla efter beslutet.

Det har nu gått över ett år sedan Berit ansökte om lägenhet och läget har blivit mer akut. Mamma har blivit avsevärt sämre sedan dessa berättar dottern Gunilla.

Som det ser ut just nu så kommer alltså Berit att få sin lägenhet. Skövde kommun har dock fortfarande möjlighet att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen. Detta måste ske inom 3 veckor.

Lusharpan förstår inte problemet. Man kan väl göra som man brukar när det gäller ensamkommande skäggebarn, fast tvärtom. Om det nu hade saknats lägenhet för Berit så hade man väl kunnat flytta på någon av vår nyanlända adel. Det är ju trots allt Berit som bidragit till uppbyggnaden av vårt land,     eller ??

Sedan tror ju inte Lusharpan att man låtit de små barnen vänta i över ett år som Berit fått göra, men det är en helt annan historia.

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras


Skövde permanentar tiggeriet


Vi har tidigare berätta om det läger som ett antal sk EU-migranter slagit upp utanför Skövde och problemen med att avhysa dessa och olika myndigheters och organisationers vankelmodiga hantering av frågan.

https://petterssonsblogg.se/2014/08/21/ett-eget-litet-zigenarlager/

Nu har Elimkyrkan i Skövde har ansökt om tillstånd för att få ställa upp två husvagnar som sk EU-migranter kan bo i temporärt över vintern. Husvagnarna ställs upp vid förråden på S:ta Birgittas begravningsplats samt vid Pingstkyrkan.

”Vi fick in fyra alternativ, de här två har möjligheter till tillsyn, sophantering och toaletter” säger stadsarkitekten Claes Clausen. Uppställningen gäller under förutsättning att det fungerar annars tas husvagnarna bort.

Lusharpan kan bara gratulera kommuninnevånarna i Skövde. De vidtagna åtgärderna garanterar att man aldrig kommer att bli av med tiggarna. Sannolikt kommer de att bli mycket fler när ryktet sprider sig om att kommunen tillhandahåller fria bostäder. Lusharpan kan också rekommendera kommunen att montera bort dragkrokarna på husvagnarna. Annars finns det risk att dessa får hjul.

Lusharpan ser också fram emot att Skövde kommun och Elimkyrkan mfl organisationer vidtar samma kraftfulla åtgärder när det gäller svenska hemlösa, men det är väl inte att tänka på.


”Vårt arbete med nyanlända en katastrof”


Citatet kommer från en anonym handläggare på arbetsförmedlingen i Skövde. Tidningen Skövde Nyheter ägnar framsidan och ett helt uppslag i dagens tidning åt den besvärliga situationen på Arbetsförmedlingen i Skövde. Märkligt nog återfinns inte en stavelse i nätutgåvan om detta. Undrar vad detta kan bero på ??

Artikeln beskriver en Arbetsförmedling där skattepengarna väller ner i svarta hål. Där nyanlända inte får det stöd de behöver och personalen bränns ut. Det är ”big business, makt politik och pengar. Vi finns egentligen bara till för att skapa statistik” hävdar den anonyma uppgiftslämnaren.

Chefen för Arbetsmedlingens Skövdekontor, Magnus Oscarsson, vidgår den svåra situationen, men konstaterar att detta inte är unikt för Skövde, utan det gäller hela landet. Nu ska mer pengar och fler anställda förändra situationen.

Lusharpan kan bara konstatera att Sverigedemokraterna gör helt rätt som satsar på att göra nyvalet till en folkomröstning om svensk invandringspolitik. Det är nu eller aldrig. Förstår inte svenska folket att detta vansinne måste få ett slut, utan att man är beredda att köra rätt ut över stupkanten, så är det som det är. Ingen ska efteråt komma och säga att SD inte försökte.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Ingen service till Berit


Uppdaterat 2/12-14:

Av en artikel i dagens lokaltidning så framgår det att det finns 26 servicelägenheter lediga i Skövde kommun. Ändå anser kommunen att man inte kan ge en lägenhet till 88-åriga Berit. Kommunen har under oktober gett avslag till ytterligare 3 ansökningar om serviceboende förutom Berits.

Lusharpan vet precis vad det handlar om. Det handlar om pengar. Ett boende i en servicelägenhet är nämligen nästan exakt dubbelt så dyrt för kommunen som om en person bor kvar hemma och vårdas av hemtjänsten eller allra helst någon anhörig. Pengarna behövs  väl någon annanstans och det är inte svårt att räkna ut till vad. Färden mot avgrunden fortsätter.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

88-åriga Berit från Skövde orkar inte bo kvar i sin lägenhet. Hon klarar inte av att själv gå ner för trapporna längre för att komma ut och nu vill hon få plats på ett kommunalt serviceboende. Trots att hon fick rätt i domstol så överklagar kommunen domen och vill avslå hennes begäran.

Berit själv och dottern Gunilla tycker att Berit blivit isolerad och alltmer orolig över sin livssituation.

Skövde kommun anser att Berit kan byta bostad istället för att få rätt till en servicelägenhet. Enligt bedömningen hos kommunens biståndsenhet så har Berit inte tillräckligt stora omvårdnadsbehov. Man kan ju fundera över hur många människor är det är som vill byta bostad när man är 88 år, för att kort därefter få flytta igen när omvårdnadsbehoven blivit tillräckligt stora och kommunen är beredda att ta emot dem. Lusharpan skulle gärna vilja se några 88-åriga fd kommunpolitiker från Skövde utföra den bravaden.

Lusharpan kan bara konstatera att det är synd att Berit inte är EU-migrant, eller tillhör gruppen av nyanlända invällare eller möjligen är papperslös och vistas illegalt här i landet för i så fall hade det varit självklart för Skövde kommun att tillgodose omvårdnadsbehoven. Eller varför kan Skövde kommun inte ställa upp och köpa en villa åt Berit. Det är ju uppenbarligen en självklarhet när man ska tillgodose omvårdnadsbehoven hos en del nyanlända Somalier.

Berit är bara ännu ett exempel i den långa raden av händelser som visar hur sjuklövern prioriterar medborgarna här i landet. Lusharpan kan bara glädjas med ett av våra broderfolk, där motsvarigheten till Sverigedemokraterna numera är landets största parti.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Problem med färdtjänsten


Halva insändarsidan i dagens lokaltidning ägnas åt problem med färdtjänsten i Skövde. Signaturen ”Färdtjänstresenär som fått nog” redovisar i insändaren ett antal upplevda problem, både egna och andras.

Ett litet axplock ur listan med problem visar följande:

  • Bilar som är försenade
  • Chaufförer iklädda träningsoverall och toppluva
  • Bilar som ser ut som sopcontainers på insidan
  • Chaufförer som trots instruktioner inte följer med och hjälper passageraren in
  • Chaufförer som trots anmaning inte drar ner volymen på radion
  • Chaufförer som i dåligt väglag blivit ombedda att ta det lite lugnt och svarat  att det kanske passar bättre att kliva av och gå

Att påpeka problemen för ansvarigt företag, Västtrafik har inte hjälpt.

Insändaren konstaterar avslutningsvis att det finns bra taxiföretag och chaufförer också, men att problemen tycks vara koncentrerade till företag som har personal med lönebidrag. Lusharpan överlåter till den initierade läsaren att fundera ut vad det kan vara för människor som är anställda i dessa företag.

Därmed tror Lusharpan att vi kan konstatera att tillvänjningen för landets pensionärer har börjat. Det är lika bra att ta skeden i vacker hand och inse att detta är en del av vårt nya mångkulturella samhälle. Så här kommer det att bli när den ”nyanlända” adeln tar över. Pensionärerna får väl vara glada att man inte får köra bilen själv och att man till skillnad från en del andra kommuner fortfarande får behålla sitt kaffe.

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Grillfest i Skövde


I helgen var det grillfest i Södra Ryd, Skövdes svar på Tensta/Rinkeby. Det har brunnit vid sju tillfällen i olika sopcointainrar i området.

Samtliga bränder skedde under kvälls – eller nattetid och rubriceras som skadegörelse genom brand. Enbart det dåliga vädret hindrade bränderna från att sprida sig till intilliggande garagelängor. Hade det skett, så hade en katastrof inträffat.

Polisen misstänker ett samband mellan bränderna, en uppfattning som delas av Lusharpan. Som vanligt finns det ingen misstänkt, men polisen har ”ökat sin närvaro” i området. Lusharpan misstänker att det kommer att bli som vanligt att ärendet skrivs av och sätts upp på skattebetalarnas blåskonto.

Lusharpan tror inte att det är särskilt sannolikt att det är någon olycka med tomtebloss som orsakat bränderna. Nu väntar vi bara på kraven om fler ungdomsgårdar, utökat föreningsstöd, flera moskeer, nya skateboardparker mm mm. Och om man får det så kommer bränderna i Södra Ryd att upphöra som genom ett trollslag.

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.