Skolplikt före religionsfrihet.

TYSKLAND. En muslimsk flicka ville bli befriad från den obligatoriska simundervisning tillsammans med pojkar. Rätten ansåg att skolutbildning måste gå före religionsfrihet och att hon måste acceptera att delta tillsammans med pojkar.

-Pettersson tycker att flickans föräldrar ska få ett val – anpassa sig till seder och bruk i väst eller åk hem.

I Brandkärr, Nyköping har skolledningen alternativt politiker fallit till föga för de medeltida krafterna och infört könsuppdelad simundervisning i småskolan och lokaltidningen applåderar.

Die Welt 

Samlad attack mot C:s idéprogram

Motståndet organiseras inom Centern mot idéprogrammet med fri invandring, månggifte och slopad skolplikt på agendan. Tidigare har Centern i Skåne beslutat att ta fram ett motförslag till stämman i slutet av mars.

Nu ämnar en hel rad distrikt prata ihop sig mot idéprogrammet, skriver Dagens Nyheter. Den 14 januari ska distriktsordförandena i Skåne, Östergötland, Kalmar, Blekinge, Jönköping och Kronoberg träffas för att diskutera ändringar.

Stockholm TT

 

Förlängd skolplikt för nyanlända

Av Stefan K

Regeringen vill förlänga skolplikten till 18 år för nyanlända.

Dagens skolplikt gäller mellan sju års ålder och det år man går ut nionde klass. Nu vill alltså regeringen förlänga tvånget för de nyanlända till 18 års ålder. Utöver detta kommer fler lektionstimmar att läggas till och vissa ämnen kommer att prioriteras mer än andra. Detta föreslår regeringen i ett åtgärdspaket och erkänner därmed indirekt att skolan inte fungerat och att det är orsaken till den svenska skolans förfall.

Vilka åtgärdspaket regeringen tänker sätta in för vuxna som inte kan läsa, skriva, räkna och säga Hej på svenska, återstår att se.

Källa: SvD