Multiresistenta bakterier ökar

Sveriges Radio rapporterar att förekomster av Meticillinresistenta gula stafylokocker ökar. De kan ge sårinfektioner, blodförgiftning och infektion i skelett och leder och problemet är att vanlig antibiotika inte hjälper. I framtiden kan det betyda fler svårbotliga sjukdomar och allt större vårdkostnader.

Ökningen sägs vara kontinuerlig. Antalet fall som smittats i sjukvård har minskat men antalet fall som smittats i samhället har ökat vilket visas av det andra diagrammet. Förklaringen sägs vara att det är utlandsresandet som är orsaken.

Nostradamus har hämtat statistik från SMI och genererat följande diagram. Statistik finns även för januari till augusti 2013. Om den omräknas till helårsbasis blir antalet 2 273.

(Klicka på diagrammen för att förstora)
MRSA 2003-2012
Read More »