Etikettarkiv: Römosseskolan

Islamisk skola får öppna


Förvaltningsrätten i Stockholm kör över Borås kommun och tillåter den ökända Römosseskolan att öppna.

Skolan där ex-moderaten Abdirizak Waberi är rektor, bedriver en ren islamisk verksamhet. Enligt skolan får ”Eleverna islamundervisning, i form av både koranrecitation och fördjupad islamlära”. Fortsätt läs


Ingen islamisk skola på Hisingen


En liten strimma av ljus i det tilltagande höstmörkret. Det blir ingen islamisk skola på Hisingen.

Föreningen Islamiska skolan får nej på sin ansökan om att starta en friskola med islamisk inriktning. Föreningen är densamma som driver den ökända Römosseskolan. Fortsätt läs


Åtala Abdirisak Waberi (M)


”Ett Sverige där invandrarkvinnor inte sänker blicken när de möter män”

”Ytterligt förvånansvärt att Waberi inte åtalas”, skriver debattören Olle Ljungbeck i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt om kränkningar på Römosseskolan och riksdagsledamoten Abdirisak Waberi (M).

Jag har tidigare redovisat hur framförallt invandrarflickor grovt kränktes och mobbades på olika sätt vid den islamistiska friskolan, Römosseskolan i Göteborg.

Under den tid som kränkningarna och mobbningen ägde rum var islamisten och numera moderate riksdagsledamoten Abdirisak Waberi rektor för skolan. Han hade alltså ansvaret för att detta inte skulle få hända. Men lät det ske!

Anmärkningar har också förekommit efter att Waberi lämnade rektorskapet. Men inte heller då kan han svära sig fri från ansvar, eftersom han är ordförande i islamiska organisationen, Sveriges Islamiska Skolor. Genom olika uttalanden har han tydligt visat att han inte respekterar kvinnor i så måtto att de skall vara jämställda med män etc. Därför är det angeläget att Waberis skuld prövas för att medborgarna skall kunna känna förtroende för att han som riksdagsledamot hävdar svensk lagstiftning och de allmänna värderingar som delas av regeringen, riksdagen och merparten av de svenska medborgarna.

Skolinspektionen betonar att deras undersökningar har visat att inget tvivel råder om att de kränkningar som påtalats också förekommit.

För mig är det ytterligt förvånansvärt att Waberi inte åtalas även om kränkningarna upphörde, eftersom de helt klart var ett lagbrott. Vi kan väl inte ha ett rättssystem där en person som anklagats för allvarliga brott i sin tjänsteutövning, inte lagförs även om han/hon lovar att inte göra om det? Att man därtill kan bli riksdagsledamot i Sveriges riksdag innebär att respekten för den svenska riksdagen totalt havererar.

Jag kräver nu att inte minst riksdagsledamöterna svarar på detta. Jag vill inte veta av några bortförklaringar. Händelserna skall utredas grundligt. I annat fall är ert tal om likhet inför lagen och kvinnors och mäns lika rättigheter helt osant.

Jag vill se ett Sverige där invandrarkvinnor/flickor inte sänker blicken och tittar ner i marken när de möter män. Jag vill se ett Sverige där dessa kvinnor/flickor stolt och frimodigt tävlar med män på alla samhällets områden.

Den vanlige medborgaren kan inte uppfatta dessa händelser som annat än rättsröta, men också att riksdagsledamöterna håller varandra om ryggen, vad som med ett annat ord kallas nepotism.

Olle Ljungbeck


”Kräv skadestånd för de flickor som kränkts på Römosseskolan”


”Om ni menar vad ni säger, ‘att demokrati och respekt hänger ihop’, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod på Römosseskolan”, skriver Olle Ljungbeck i ett debattsvar till riksdagsledamöterna Tomas Tobè (m) och Cecilia Magnusson (m).

2012-12-10

Svar till de moderata riksdagsledamöterna Tomas Tobè och Cecilia Magnusson. Jämte begäran om svar från den moderate riksdagsledamoten Abdirisak Waberis. Fortsätt läs


En moderat riksdagsman talar


Av Stefan K

Det finns mycket att skriva om moderaternas riksdagsman Abdirizak Waberi och det sista ordet är nog inte skrivet.

Redan 2006 skrev RFUS:s egen tidskrift Ottar en artikel om den dåvarande rektorn för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg, Abdirizak Waberi.

Vi kan läsa i debattartikeln att politiker redan 2005 ville införa ett totalstopp för religiösa friskolor, ett krav som även Mette Fjelkner (Lärarnas riksförbund) förde fram. Hur det gått med de kraven ser vi nu, när de muslimska friskolorna poppar upp både här och där.

Tidningen Ottars utsände berättar att han möts av elever och lärare, där merparten är iklädda slöjor och fotsida kläder och hur man i matsalen serverar halal-mat. Eleverna lär sig Koranens texter två timmar varje vecka, för Waberi hävdar att de vanliga skolböckerna innehåller felaktigheter i ämnet Islam. I den undervisning som de muslimska eleverna får ta del av, står bl.a. att den muslimske mannen får ha fyra fruar, men att kvinnan är tvingad att hålla sig till en. På frågan om varför kvinnan inte får ha fyra män svarar Waberi:

”Gud har bestämt så och gud vet vad som är bäst för människan. Mannen klarar av att ge kärlek till fyra kvinnor, men jag tror inte att kvinnan har den kärlek som krävs för att vara med fyra män. Dessutom – om kvinnan är med fyra män vet hon inte vem som är fader till barnen.”

Vidare säger Waberi att enligt muslimsk lag får mannen gifta sig med en kvinna från en annan religion, men den muslimska kvinnan får endast ingå äktenskap med en muslimsk man. Enligt Koranen ska mannen under en konflikt med hustrun först samtala med henne, sedan neka henne samlag och först därefter får han rätten att slå henne. På frågan om varför muslimer måste skyla sin kropp och varför detta främst gäller kvinnan, ger Waberi det lite tragikomiska svaret: ”Mannen har en större sexlust än kvinnan och klädseln är Guds sätt att skydda henne”.

I sedvanlig stil skyller Waberi all kritik mot Islam och muslimer på okunskap och rasism. Han hävdar också att rasismen och okunskapen finns i alla partier.

Detta sagt av en man som idag representerar ett av Sveriges två största partier och ha då i åtanke att denna artikel är skriven fyra år innan Waberi valdes in som moderat i riksdagen och tre år innan dokumentären Slaget om muslimerna visades på SVT. Fredrik Reinfeldt och hans parti, har alltså hela tiden känt till Waberis och den muslimska mannens kvinnosyn, men ändå valt att placera en person som Abdirizak Waberi i en svensk riksdag. Som ni säkert förstår är reaktionerna efter Uppdrag Gransknings avslöjande om spelet bakom moskéernas väggar, bara en spelad reaktion. Moderaterna har känt till detta hela tiden.

Källa. RFSU

Tidningen Ottar

SR om den starka kritiken mot Römosseskolan och dess rektor Abdirizak Waberi

Slaget om muslimerna på Youtube (sevärd)


Muslimska skolor


Av Stefan K

Sveriges framtid är ljus hävdar vissa, Sveriges framtid är muslimsk hävdar andra. Muslimska skolor kanske visar vad vi har att vänta?

De senaste dagarnas nyheter från muslimska skolor påvisar en verklighet och utveckling som borde få många att reagera.

Fredens skola som nyligen tvingades stänga efter otaliga larmrapporter om bråk och våld, vittnar om en verklighet vi kanske inte är vana vid. I en av lärarnas anteckningsböcker finns uppgifter om tjugo händelser där lärare och elever utsatts för hot och våld, bara under de två sista veckorna innan skolan stängdes. Källa: Sveriges Radio
För bl.a. en 7-årig elev blev skolan en mardröm då han fick stryk av äldre elever varje dag. Källa: Göteborgs Posten

På Rosengårdsskolan är 98%  av eleverna muslimer och dessa elever ställer frågor till besökande präster som svenska elever tar för givna: ”Är det förbjudet att kyssa en tjej”? ”Är det förbjudet att klappa en hund”? ”Får man lyssna på hip-hop”? Källa: Svenska Kyrkan
Rosengårdsskolan har utsätts till Sveriges sämsta skola. Källa: UR

Römosseskolan, mer känd som skolan där moderaternas riksdagsledamot Abdirisak Waberi var rektor, visar nu upp en ny rektor i Vernesa Slatina. Likt svenska elever var tvungna att kunna katekesen ända till 1919, tvingas de muslimska eleverna recitera Koranen för sina klasskompisar. Det mest anmärkningsvärda är dock att skolan könsfördelar sina elever, där flickorna givetvis får ta plats en bit bakom pojkarna. Flickorna lär också missgynnas i betygssättningen, enligt en rapport från skolinspektionen.
Källa: Muslimska friskolan

Den ljusnande framtid är vår, eller…?


Pojkarnas skola ─ Den muslimska Römosseskolan


Av Pettersson 

Vi har tidigare skrivet flera gånger om den Muslimska friskolan Römosseskolan där moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi nu sitter i styrelsen och tidigare var rektor.

Skolinspektionen är minst sagt kritisk  till skolan men Waberi avfärdar kritiken och hävdar att kritiken kommer från någon som inte är positivt inställd till skolan. Där har han helt rätt ─ Skolinspektionen är inte positivt inställd. Det beror på att man funnit allvarliga brister.

Skolinspektionen borde berömma skolan i stället. De uppnår ju häpnadsväckande resultat. 100 % (alla) pojkar som går ut ur nian är behöriga för gymnasiet, det är ett otroligt resultat med tanke på att så gott som alla elever är barn till invandrare med språksvårigheter och har svårt att få hjälp hemma. Att endast 71 % av flickorna blir godkända är enda plumpen i protokollet. I övriga landet har alltid flickor bättre betyg än pojkar.  

Att betygen baseras på lärarens personliga relation till eleven och elevens familj, och inte med utgångspunkt från kunskaper och resultat och att eleverna kränks fysiskt samt pojkar mobbar flickor kan inte vara möjligt.  

─ Pettersson uppmanar skolinspektionen att sluta jävlas med den muslimska friskolan för muslimer myglar och ljuger inte. De är Sveriges framtid.

100 % av pojkarna har godkända betyg, undrar varför de inte får jobb?  

Expressen


Mer om Waberi


Av Stefan K

Skolinspektionen lägger fram nya fakta om Römosseskolan.

Skolinspektionen gjorde ett oanmält besök på Römosseskolan i december, efter att ett antal anmälningar lämnats in. Oanmälda besök är tämligen ovanliga, enligt Hans Larsson, enhetschef på Skolinspektionen i Göteborg.

Anmälningarna mot skolan har gällt våld mot elever, kränkningar av flickor, undermålig undervisning och bönetvång. Förutom dessa uppdagades ett belöningssystem på skolan, att skolans pengar användes till utlandsresor samt att skolans rektor Abderizak Waberi ifrågasattes som lämplig.

I januari hade en del åtgärder vidtagits för att förbättra förhållandena, men den tillförordnade rektorn ansågs inte tillräckligt erfaren och kompetent för jobbet, så i mars tillsattes en vikarierande rektor för att sköta skolan.

Skolans ordinarie rektor, den moderata riksdagsledamoten Abderizak Waberi, är tjänstledig sedan årsskiftet p.g.a. sina uppdrag i riksdagen och har inte kunnat nås för en kommentar.

Källa: GT

Lite fakta om Römosseskolan, länk.


Kritik mot muslimsk friskola


Av Stefan K

Återigen utsätts en muslimsk friskola för kritik och återigen är det en skola där den moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi varit inblandad.

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot den muslimska friskolan Römosseskolan, där bl.a. kränkning och mobbing av eleverna pågått under en längre tid. Missförhållandena pågick under den tid som Waberi var rektor på skolan.

Moderaterna har alltså en riksdagsledamot som varit inblandad i flera oegentligheter och som dessutom suttit i en svensk dokumentär (Slaget om muslimerna) och öppet vräkt ur sig att män mycket väl kan ha fyra fruar och slå sina barn som de behagar. Media och sju av de åtta riksdagspartierna har inte ägnat detta något större intresse.

Samtidigt gör media och sju av de åtta riksdagspartierna gemensam sak och går till hårt angrepp mot det parti som kritiserar Islams lagar och samtidigt säger sig vilja prioritera Sverige, svenska medborgare och svenska lagar.

Det är sannerligen en förunderlig värld vi lever i.

Källa: SR