Genetikens förbjudna fråga?

I ljuset av Darwin-jubileerna tog tidskriften Nature nyligen upp en mycket känslig fråga om det eventuella sambandet mellan ras och intelligens. Bör man överhuvudtaget studera denna typ av samband? Steven Rose argumenterar emot medan Ceci och Williams hävdar att så bör vara fallet. Rose´s argument är att frågan inte går att besvara på ett vetenskapligt försvarbart sätt och att resultaten under alla omständigheter kommer att misstolkas. Cecci och Williams anser att vetenskapens frihet i kombination med yttrandefriheten gör att forskningen inte bara bör var tillåten utan att den också är angelägen. Risken är annars för stor att den politiska korrektheten undertycker vetenskapliga sanningar.

Read More »

Rättviseförmedlingen

Vet ni att era skattepengar går till Rättviseförmedlingen?

Jo, så är det och Rättviseförmedlingens nya projekt går ut på räkna människor med viss hudfärg, etnicitet, kön etc. och syftet är att göra Sverige mer rättvist där hudfärg och etnicitet ska vara mer avgörande än människors kompetens.Read More »

Svenskarna och finnar har rena gener…

Av Pettersson

Svenskar och finnar drabbas mer sällan av sjukdomen Alzheimers enligt en studie. Det beror på att svenskar har rena gener, svenskar gifter sig med svenskar, finnar med andra finnar medan amerikaner ofta blandar sig med andra raser.

– Pettersson säger att det där var nog länge, länge sedan som det var aktuellt medan däremot kusingifte ställer till stora problem i många kulturer.  

Originalposten HÄR.

Vi behöver ett nytt rasbegrepp

Pettersson

Tidningen Illustrerad vetenskap skriver att forskning om genetiska skillnader mellan etniska grupper idag är politiskt inkorrekt. Att göra det ur ett medicinskt perspektiv låter direkt motbjudande. Det kan ändå vara rätt tänkt, om vi vill garantera alla patienter bästa möjliga behandling.

Genetiskt sett är alla jordens folkslag nästan lika. Om man tar till exempel en europé och en afrikan och hittar tio genetiska skillnader mellan dem, så skulle man finna nio av dem vid en motsvarande jämförelse mellan europén och en annan europé.

Tidningen lyfter bland annat fram det faktum att olika folk reagera olika på mediciner:

”Indier är till exempel fyra gånger mer utsatta för diabetes än vad engelsmän är, medan ett ofta använt läkemedel mot högt blodtryck har visat sig vara effektivare vid behandling av vita amerikaner än av deras svarta landsmän. Denna kunskap är naturligtvis viktig, när man vill optimera både diagnostik och behandling av den enskilde patienten – och när man skall utveckla nya effektiva läkemedel. Att ignorera skillnaderna skulle inte vara etiskt försvarbart.”

”Läkarvetenskapen behöver alltså kunna dela in mänskligheten i grupper”, konstaterar tidningen.

Illustrerad vetenskap påpekar också att skandinavier bär på en mutation som gör många av oss immuna mot HIV/AIDS.

”Mindre känt är nog att upp emot 15 procent av alla skandinaver och vissa andra nordeuropéer har en mutation, som gör dem motståndskraftiga gentemot HIV, medan den mutationen är så gott som okänd i Afrika, där den skulle göra stor nytta genom att skydda den utsatta befolkningen mot AIDS.”

”Ännu mer slående är att en rad sjukdomar i långt större utsträckning drabbar amerikaner med afrikanskt ursprung än de vita landsmän som har rötterna i Europa.”

─ Pettersson konstaterar att Illustrerad vetenskap som måste anses vara en seriös tidning påstår att det är fysiska skillnader mellan oss. Undrar hur många år det dröjer innan någon törs ifrågasätta att vår intellektuella kapacitet också kan vara olika.

Illustrerad vetenskaps artikel är HÄR

Danska rasister

Av Pettersson

Ett dansk bostadsföretag i Aalborg har förbjudit 59 olika raser för att skapa mer trygghet bland de boende.

Totalt 59 olika raser har förklarats ej önskvärda i företagets 400 lägenheter. En stor majoritet av invånarna röstade för att hålla kamp- och våldsbenägna borta från området eftersom det finns många barn och äldre i området som känner sig otrygga.

Bostadsföretag i andra delar av Danmark har infört liknande förbud med goda erfarenheter som lett till lugnare bostadsområden.

− Pettersson undrar varför förbudet bara gäller våldsamma hundar?

Jyllandsposten