Radio Syd mot PK

Radio Nord kastade in handduken efter 16 månaders sändning den 30 juni 1962.

Radio Syd med ursprung i danska Radio Mercur gav inte upp så lätt, företagets alltmer stridbara “piratdrottning” Britt Wadner hittade, med hjälp av sin advokat Henning Sjöström, ett ord ”störning” som försvagade lagtexten. Sjöström och Wadner menade att med detta ord var lagen endast tillämpbar om en radiosändning kunde anses ”störande” på annan radioverksamhet och eftersom radio Syd sände på en frekvens som inte störde andra kunde lagen inte gälla i deras fall.Read More »