Partierna tappar medlemmar

De svenska partierna tappar allt fler medlemmar och detta ses som ett demokratiskt problem.

De senaste 20 åren har de svenska partierna förlorat 57% av sina medlemmar och bristen på folkförankringen gör sig allt mer påtaglig. Statsvetare och forskare ser framtida rekryteringsproblem av människor som vill engagera sig och tillsättningen av dugliga politiker blir allt svårare.

Källa: Dagens Samhälle

Min egen analys är att de tillsatta politikerna struntar i vanligt folk och ser medlemmarna enbart som finansiärer av det egna partiet. Hur ofta har ni exempelvis läst om tillsatta folkomröstningar i riks- och lokala frågor som påverkar både samhället och den enskilde medborgaren? De demokratiska problemen i Sverige är inte medlemsraset, utan att partier som röstats fram i sann demokratisk anda behandlas som paria och här bär både medier och politiska motståndare en stor skuld.

Nu är det inte alla partier som förlorar medlemmar som ni kan se av dessa tabeller.

politik_medlemmar
Klicka för större bild.

 

Partisympatier

Jag är väl medveten om att opinionsmätningar i mellanvalsperioder är relativt ointressanta och betydelselösa för valutgången 2014.

Dock ger mätningarna en liten fingervisning om läget och trenden för riksdagspartierna.

Den senaste veckans publiceringar ser ut så här och som ni ser verkar inte Expos, 7-klöverns och Sveriges samlade medier få gehör för sina gemensamma kampanjer…om ni förstår vad och mot vilka jag syftar.

Siffrorna inom parentes visar opinionsinstitutens siffror för SD veckorna innan valet 2010:

(5,9%)

(5,5%)

(4,8%)

(4,8%)

Då ska vi ha i åtanke att YouGov och United Minds inte har publicerat sina mätningar för september och i dessa brukar SD ha sina högsta siffror. Dessutom vet vi att SD förmodligen är det enda parti vars siffror är i underkant och varför har ni lärt er vid det här laget. Av någon anledning har jag känslan av att svenska folket fått nog och börjar märka hur regeringens migrationspolitik påverkar deras vardag i allt större utsträckning…och vi pratar inte bara om etniska svenskar, utan även om invandrare som integrerat sig bra i det svenska samhället. Även de märker av hur deras vardag påverkas och jag har själv hört flera av dem beklaga sig på jobbet.

Hur ska SD behandlas?

Alla partier i Sveriges riksdag är eniga om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna om partiet kommer in i riksdagen.

Anledningen är att SD vill begränsa asyl- och anhöriginvandringen och anses rasistiska. Mellan 2005 och 2009 gav Sverige uppehållstillstånd till 219 688 personer i kvoterna asyl- och anhöriginvandring. Motsvarande siffror för Danmark är 29 654 och Finland 5 894. Jag har inte hört några av våra riksdagspolitiker kalla danskar och finnar rasister och kräva att vi avbryter samarbetet med dem.
Visste ni att den 13 december 1989 fattade den dåvarande ­socialdemokratiska regeringen ett beslut om att stoppa invandringen? Landet hade inte kapacitet för flera. Sverige var fullt. Beslutet upphävdes av den borgerliga regeringen 1991 och sedan vet vi hur det gått.