Stäng

Partierna tappar medlemmar
0 (0)

De svenska partierna tappar allt fler medlemmar och detta ses som ett demokratiskt problem. De senaste 20 åren har de svenska partierna förlorat 57% av sina medlemmar och bristen på folkförankringen gör sig allt mer påtaglig. Statsvetare och forskare ser framtida rekryteringsproblem av människor som vill engagera sig och tillsättningen av dugliga politiker blir allt…

Partisympatier
0 (0)

Jag är väl medveten om att opinionsmätningar i mellanvalsperioder är relativt ointressanta och betydelselösa för valutgången 2014. Dock ger mätningarna en liten fingervisning om läget och trenden för riksdagspartierna. Den senaste veckans publiceringar ser ut så här och som ni ser verkar inte Expos, 7-klöverns och Sveriges samlade medier få gehör för sina gemensamma kampanjer…om…

Hur ska SD behandlas?
0 (0)

Alla partier i Sveriges riksdag är eniga om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna om partiet kommer in i riksdagen. Anledningen är att SD vill begränsa asyl- och anhöriginvandringen och anses rasistiska. Mellan 2005 och 2009 gav Sverige uppehållstillstånd till 219 688 personer i kvoterna asyl- och anhöriginvandring. Motsvarande siffror för Danmark är 29 654 och Finland 5 894.…