Etikettarkiv: nystartzoner

Nystartzoner


Nu tänker vår misslyckade integrationsminister sjösätta sitt förslag om nystartzoner.

Man hoppas att startskottet ska gå 2015. Nystartzonerna ska förstås bara omfatta våra allt mer segregerade förorter och i första omgången bara de med de svåraste sociala problemen. Skattelättnader och förmånliga villkor ska ges till arbetsgivare som etablerar sig i dessa områden. Integrationsminister Myten som gjort sig känd för att spendera miljarder av våra gemensamma skattepengar, säger att ”nystartzoner bara är en omfattande bit i ett pussel och kommer inte att lösa alla problem”. Fortsätt läs


Fakta bakom statistiken


Regeringens migrationspolitik är totalt misslyckad och efter kärleksaffären med Mp har den förvandlats till en katastrof.

Lösningen är enligt regeringen och deras lilla snedsteg Mp, att satsa nya miljarder genom att ta dessa från andra verksamheter och sedan prioritera de som nyligen kommer och fortsätter att komma. Detta börjar märkas allt tydligare inom det område som kanske debatteras flitigast just nu, arbetsmarknaden. Jag läste någonstans att de lägst prioriterade på arbetsmarknaden är svenska män över 40. Kanske är det så och om så är fallet borde många känna en olustkänsla över sin framtid.

Ta del av dessa fakta och ni förstår vad jag menar.

 • 7 av 10 jobb som skapas går till utlandsfödda. Källa: Svenskt näringsliv
 • Cirka 25% av de som anställdes i staten 2012 hade utländsk bakgrund. Källa: Arbetsgivarverket
 • NBV i Örebro varslar fyra anställda och ersätter dem med nyanlända, för att lägga en större tonvikt vid integrationsarbetet. Källa: Exponerat
 • Regeringen inför nystartzoner med kraftigt subventionerade förmåner. Källa: SvD
 • Taxiföretag utkonkurrerade av nystartsjobbare och lönebidragare. Källa: Aftonbladet
 • Invandrare får förtur till sommarjobb. Källa: Östran
 • Nytt jobbprojekt, bara för invandrare. Källa: Folkbladet

Jag skulle kunna lägga till mängder med exempel, men nöjer mig med dessa. Lägg därtill att många välutbildade svenskar söker sig till främst Norge där högre löner, lägra skatter, bättre villkor väntar och där de sedan ersätts av nyanlända. Vi har byggbranschen och åkeribranschen där arbetslösheten bland svenska arbetare stiger, samtidigt som företagen tar in billigare arbetskraft från Östeuropa. Vi har också en kommun som Söderhamn där politikerna mer eller mindre trycker på att ungdomarna ska lämna kommunen för att söka jobb i Norge. Etc etc.

Varför sker detta? Ett skäl är att regeringen önskar sig en låglönepolitik och detta med stöd av Svenskt näringsliv. Ett annat och lika troligt scenario är att regeringen med hjälp av åtgärder som de ovan, vill bättra på statistiken angående arbetslösheten bland utlandsfödda. Nu kan Reinfeldt stå i debatterna och slå sig för bröstet när han visar siffror på att antalet sysselsatta med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Annie Lööf kan lägga huvudet på sned, le brett och förklara att sjukvården inte hade klarat sig utan invandrare och vår vän, integrationsminister Myten, kan fortsätta rabbla sin väl inövade ramsa om de 600 000.

Vad man inte nämner i sammanhanget är att det som någon får, går någon annan miste om. Vem som får och vem som går miste om i dagens Sverige har väl gått upp för många. Tyvärr är svenska folket så fogligt att man låter detta ske, för på annat sätt kan jag inte förklara opinionssiffrorna.


De vill ha nystartzoner


”Vi vill uppmana regeringen att göra verklighet av en reform som kan få stora positiva effekter för samhället”.

Så inleder fyra moderata kommunpolitiker en debattartikel i SvD. De fyra moderaterna är Olov Lavesson och Anja Sonesson från Malmö, Hans Rothenberg och Hampus Magnusson från Göteborg.

Grunden till nystartzoner är enligt den moderata kvartetten att man vill gynna tillväxten och skapa nya jobb. När nystartzonerna ska sättas i hamn är det enbart de segregerade och mångkulturella förorterna som kommer på tal och målet är att vända utvecklingen i dessa områden.

När man hör, läser och ser politiker debattera dagens arbetsmarknad, kan man luras tro att det bara är utrikesfödda och nyanlända som saknar arbete. Så är givetvis inte fallet, utan vi ser hur välutbildade ungdomar, 50-åringar med trettio års yrkeserfarenhet och invandrare som kom till Sverige för att arbeta på 60-talet också de får allt svårare att hitta jobb.

Dessa ord i texten är intressanta. ”…den bristande integration som följer av fyrtio års misslyckad politik”.

Här erkänner de fyra moderaterna att integrationen är misslyckad och att detta misslyckande pågått i fyrtio år. Ändå tillhör de ett parti som idag slår alla tänkbara rekord, som i sin tur leder till allt större problem och som inte minst försämrar den redan usla integrationen. Hycklare är mitt svar till kvartetten (vars artikel man inte kan kommentera). Dessa nystartzoner som moderaterna är så positiva till är nämligen ytterligare ett av alla dessa förslag och åtgärder som tvingats fram efter flera år av misskötsel. Tror man att integrationen ska förbättras lär man tro fel. Med fler skattesubventionerade företag i förorterna skapas förutsättningar för de boende att slippa resa till andra områden och därmed beblanda sig med övriga medborgare. Segregationen kommer därför att bita sig allt djupare in i samhället.

Källa: SvD

PS
Som ni vet är det en demokratisk rättighet att kontakta våra folkvalda. Så utnyttja gärna personerna i fråga. Uppgifter finner ni bakom länkarna till deras namn.


Nystartzoner


Av Stefan K

Nu ser det ut som förslagen med nystartzoner sätts i verket.

Redan nästa år kan tolv svenska kommuner få se sina mångkulturella bostadsområden förvandlas till nystartzoner där företagare kan få kraftigt sänkta skatter i upp till sju år.

Vi tror att detta kan ha effekt”, säger en av utredarna, Christer Sjödin. Det som föreslås är rejäla avdrag från sociala avgifter för företag som uppfyller vissa krav och som ligger inom dessa nystartzoner. Avdraget är tänkt att motsvara en sänkning av avgifterna från 30 till 10%. Det maximala avdraget för ett företag kommer att ligga på 3,4 miljoner kronor per år.

Tre kriterier ska ligga till grund för de områden som är tänkt att omfattas av detta:

 1. Låg sysselsättningsgrad.
 2. Hög andel invånare med försörjningsstöd.
 3. Hög andel invånare med låg utbildningsgrad.

De sju kommuner som omfattas till en början är: Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Kristianstad, Linköping, Södertälje, Trollhättan och Örebro.

Christer Sjödin erkänner att denna politik har baksidor, men att fördelarna väger över. Nu tror jag inte att de arbetsgivare som har sina företag strax utanför dessa nystartzoner ser det så. De lär konkurreras ut och därmed kanske de ser sina företag som de byggt upp med blod, svett och tårar nu slås omkull.

Allt detta för att svenska regeringar bedrivit och bedriver en invandringspolitik som kapsejsat och sätter allt tydligare spår i det svenska samhället. Dessutom undrar jag om det inte redan finns nystartzoner i flera svenska städer. Malmö är ett exempel, som Sydsvenskans reportageserie om ”Det svarta Malmö” visade.

Källa: Riksdag och Departement

Ps. Detta läser vi samma dag som nyheten når oss att regeringen tänker sälja ut våra kulturarv för att spara pengar. I Södermanland har vi exempelvis Gripsholms slott, Nynäs slott, Tullgarns slott och Rademachersmedjorna. Vad som regeringen kan tänkas sälja ut i ditt landskap kan du finna här.


Ullenhags nystartzoner


Av Stefan K

Ni har säkert tagit del av integrationsministerns förslag om sänkta skatter i förorterna. Läs svaret ett mejl jag skickade till Erik Ullenhag.

Vi på Petterssons har haft två artiklar byggda på Ullenhags förslag, mitt eget och Stefan Hallbergs.

Mitt mejl till Erik Ullenhag så ut som följer:

Bäste Erik
Jag läste din artikel på SVT Debatt och förundras över dina tankar.
För några veckor stod vår statsminister i TV och sade att det inte finns ekonomiska resurser för vidare jobbskatteavdrag under de närmaste åren. Samma statsminister som myntat uttrycket ”vi och dom samhälle”. Nu slår du två flugor i en smäll. Trots att inga ekonomiska resurser finns så vill du sänka skatterna i de segregerade områden som du och din regering varit med om att skapa och i samma stund skapar du också det ”vi och dom samhälle” din statsminister tagit starkt avstånd ifrån.
Finns det egentligen någon gräns över hur många miljarder Alliansen är villiga att betala ut för att dölja den totalhavererade integrationspolitik ni delvis bär ansvar för?

Varför stanna med skattesänkningarna i de segregerade områdena? Varför inte ge företagare som startat upp sina verksamheter utanför dessa zoner en skattelindring? Vad säger de invandrare som på egen hand och från noll, startat upp egna verksamheter? Varför inte sänka kostnaderna för de småföretagare som kämpar med sin verksamhet? Varför inte ge våra egna ungdomar samma chans att starta eget och chansen att komma ut på arbetsmarknaden?

Till sist måste frågan ställas: Vill ni i regeringen verkligen se ett integrerat samhälle eller har ni egentligen gett upp och försöker dämpa smärtan med hjälp av miljard efter miljard som kastas in i märkliga åtgärder?

Svaret kom snabbt, men inte från Erik Ullenhag själv, utan hans Brevsvarare Tobias Setterborg. Jo det finns alltså privata brevsvarare och vad kan en sådan tjäna månntro?

Hej Stefan

Stort tack för Ditt brev. Erik Ullenhag syftade i sin artikel på den utredare (som tillsattes i mars 2011) som tittar på möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap.

Att underlätta för vissa områden/regioner är inget nytt i svensk politik. Inom t.ex. den regionala tillväxtpolitiken finns olika former av stöd till företag. Det kan handla om regionala företagsstöd, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, och sysselsättningsbidrag.

Norrlands inland och delar av inre Svealand, dvs. kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands läns inland och hela Jämtlands län, samt några kommuner i Gävleborgs, Dalarnas, och Värmlands län är områden som ges sådant här stöd.

Utredaren ska titta på för- och nackdelar med ett sådant här system. Det går i dagsläget inte att säga exakt hur ett sådant här system skulle vara utformat. En sådan här reform kommer, om den blir verklighet, däremot inte göra skillnad på om du är född i Sverige eller inte. Reformen skulle i så fall rikta sig till personer bosatta i utsatta områden präglade av hög arbetslöshet samt en hög andel invånare som är beroende av försörjningsstöd.

Tittar vi på Frankrike som infört ett liknande system så har det handlat om att ge vissa skattelättnader till företagare (oavsett om de är utrikes födda eller inte) som etablerar sig i utsatta områden, samt anställer personer som bor i området. Genom att få fler företag att etablera sig i området och därmed öka sysselsättningen ökar också förutsättningarna för området som helhet att lyftas.

Vänliga hälsningar,
Tobias Setterborg
Brevsvarare hos Erik Ullenhag

I svaret från Setterborg från man känslan av att Ullenhags nya förslag riktar sig till samtliga som står utanför arbetsmarknaden, men ta gärna del av hans debattartikel på SVT Debatt och se om ni kan hitta något som inte enbart vänder sig till just invandrare.


Sänk skatten för invandrare


Av Stefan K

Vår integrationsminister fortsätter att dölja regeringens misslyckade integrationspolitik med hjälp av nya projekt.

Erik Ullenhags nya förslag går ut på att sänka skatterna i våra förorter genom att kalla dem nystartzoner. Källa: SVT
Läs gärna hans artikel, kommentera den och ställ er själva de frågor som jag ställer mig:

 • För någon vecka sedan stod Fredrik Reinfeldt i TV och sa att det förnärvarande inte finns resurser för vidare jobbskatteavdrag, men sänkta skatter för nysvenskarna ska vi har råd med?
 • De röd/gröna har starkt kritiserat regeringen för momssänkningen i restaurangbranschen. Den kostar 5 miljarder och ger förhoppningsvis jobb till några tusen. Vad säger socialisterna, som egentligen vill höja skatterna, om deras gunstlingar får sänkta skatter med x antal miljarder och hur många jobb kommer detta att skapa?
 • Hur blir konkurrenssituationen? Vad säger de invandrare som startat pizzerior och öppnat butiker utanför dessa nystartzoner, när pizzeriorna och butikerna i zonerna tar deras kunder?
 • Varför bara sänka skatten för arbetslösa nysvenskar och inte för våra egna arbetslösa ungdomar?

Fredrik Reinfeldt har myntat uttrycket ”Jag vill inte se ett vi och dom-samhälle”. Nu vill hans egen integrationsminister skapa ett.


Nu ska vi vara snälla.


Av Stefan K

Så sjöng Karl Gerhard i en kuplett från 1940.

Denna mening stämmer väl överens med dagens generositet mot människor som kommer hit från andra länder, även de som väljer att vistas här illegalt.

Dagens skörd av generositet:

 • Det ska bli lättare för utländska studenter att få stanna i Sverige efter avslutade studier. Ett halvår ska studenten få på sig att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Detta köper jag om personen ifråga anställs inom ett område där den kompetens som efterfrågas inte redan finns inom landets gränser. Jag köper det inte om personen ifråga anställs som städare, serveringspersonal, frisör och andra ”enklare” jobb så länge vi har en arbetslöshet på över 2%
 • Personer med permanent uppehållstillstånd ska nu kunna bo utomlands i fem år utan att förlora det. Idag gäller ett år. Detta köper jag om personen ifråga etablerat sig på arbetsmarknaden och jobbar utomlands för ett svenskt företag. Jag köper det inte om personen är arbetslös och lever på bidrag eller är en flykting som återvänt till det land han/hon flytt från.
 • Regeringen planerar skattelättnader för företag i utsatta områden, läs mångkulturella förorter. Dessa nystartzoner ska motverka arbetslösheten och utanförskapet. Detta köper jag överhuvudtaget inte, då detta är ett hån mot alla andra småföretag som kämpar för sin överlevnad. Vill man minska arbetslösheten och utanförskapet i Rosengård, Ronna och Rinkeby så föreslår jag regeringen att införa en mer ansvarsfull invandringspolitik så att vi enligt Luciabeslutets modell, kan hjälpa alla som kommer till ett arbete och en bättre integration.

…men Nu ska vi vara snälla!

Reinfeldt vill ta hela världen i sin famn.