Etikettarkiv: kunskap

Vad vet de om Sverige?


Bi Puranen, forskare och författare, ställer frågan på Kvartal.

Via enkäter och intervjuer har hon undersökt kunskapen om Sverige och det svenska samhället hos de migranter som valt att komma just hit av världens 195 självständiga stater.

Det är egentligen en sorglig läsning som ändå förklarar en del om sakernas tillstånd och utvecklingen i Sverige. Läs artikeln (som också finns på engelska om ni vill sprida den utanför landets gränser), men här en aptitretare:

”Vi intervjuade åtskilliga migranter som ännu inte fyllt 50 och som föreföll helt inställda på fortsatt arbetslöshet och samhällsstöd. Många av kvinnorna i denna åldersgrupp hade för övrigt aldrig förvärvsarbetat i hemlandet”

Kvartal


Fråga imamen


ISLAM. Fråga imamen (bakom sidan ligger vår vän från Eslöv) är en sida där muslimer och kanske andra kan fråga om allt som rör islam och mycket annat. Under rubriken ”Kunskapsrelaterat” hittade jag följande… Fortsätt läs


Stackars elever


Den svenska skolan sjunker och sjunker och när inte svenska politiker klarar att lösa problemen, tillkallar man utländsk expertis.

Ett antal utländska forskare och experter, har på initiativ av den förra regeringen sett över orsakerna till den havererade svenska skolan. Deras svar var inte nådiga.

Den svenska skola där våra barn och barnbarn går, har rasat mest i hela OECD. Det fria skolvalet belyses, men också lärarnas inkompetens och ordningen i klassrummen. Läs denna rapport från ett klassrum i en av Stockholms förorter och ni förstår snart varför den svenska skolan inte längre är som förr. En ruskig betraktelse från det som för några decennier sedan räknades som en av världens bästa skolor.

En förklaring man inte gärna vill delge oss är den nya ordningen där segregationen i skolan ska förbättras genom att placera nyanlända elever i klasser där svenska barn går. Kan detta vara ett av skälen till att också starka elever försämrat sina resultat.? Att placera barn och ungdomar utan egentlig utbildningsbakgrund och bristfälliga språkkunskaper i både svenska och engelska, tillsammans med andra elever, kan aldrig vara lösningen, för vem vinner på detta?

Det är våra barn och barnbarns framtid det handlar om, så detta är ingen fråga man kan frånsäga sig med en axelryckning. Å andra sidan har ju politikerna deklarerat att Sveriges framtid ligger i de nyanländas händer och förmodligen är det därför de prioriteras på både arbets- och bostadsmarknad.

Källa: SVT


GP:s Gunilla Grahn Hinnfors om MP-budgeten


Vad är huvudfrågan i MP:s budgetförslag för Göteborg?

Kia Andreasson, nuvarande gruppledaren i MP, sammanfattade budgeten med orden: kunskap, klimat, kultur och kvinnor. Tyngdpunkten ligger på satsningar på skolan där det finns en särskild pott på 50 mkr för att höja lärarlönerna. Skolan är ju också en profilfråga för MP på riksplanet. När det gäller klimat vill MP lägga drygt 38 mkr på att genomföra miljöprogrammet, som det varit strid om i fullmäktige. Allianspartierna menar att programmet blandar stort och smått och inte har kostnadsberäknat de olika delarna. Men miljöprogrammet drevs igenom av den rödgröna majoriteten och ska nu omsättas i verkligheten.

Fortsätt läs


Att söka kunskap


Av Pettersson

”Att söka kunskap i en timme är värt mer än 70 år av bön” står det i koranen.

─  Pettersson tycker att detta citat från koranen borde fler muslimer tänka på när de står med arslet i vädret fem gånger om dagen.

HD.se