Etikettarkiv: karlsborg

Mord i Sveriges reservhuvudstad


Igår eftermiddag inträffade något som inte händer varje dag i vår reservhuvudstad, nämligen ett mord. Enligt knapphändiga uppgifter, bla i Aftonlögnen, så ska det vara en son som knivmördat sin pappa. Vi får väl se om det dyker upp ytterligare detaljer i lokaltidningen efter helgen.

Platsen för brottet var en vanlig villa i norra delarna av samhället.

Vad Lusharpan kan minnas så var förra gången man misstänkte ett mord i Karlsborg på 1950-talet, när den dåvarande brovaktaren hittades död i sin båt, Det visade sig senare att han varit så full att han ramlat framlänges, slagit i huvudet och drunknat i bottenvattnet som fanns i båten. Så kan det gå om man inte håller sig nykter.


IVO riktar kritik mot äldreboende


Även här i Sveriges reservhuvudstad så får vi vår beskärda del av kritiken från olika myndigheter. Nu är det IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) som riktar allvarlig kritik mot vårt äldreboende på Haganäset i Karlsborg.

Inspektionen är kritiska till värdegrundarbetet på äldreboendet och de anser att det finns brister i dokumentationen.

Värdegrunden på ett äldreboende är avsedd att säkerställa att de äldre kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Det är med andra ord mycket allvarlig kritik det handlar om. Begreppet infördes för 4 år sedan och man har ännu inte lyckats med att implementera detta på äldreboendet i Karlsborg.

Ansvarig ordförande i Socialnämnden, Socialdemokraten Leif Andersson, säger att han kommer att ta reda på vad problemet grundar sig på för att se vad man kan göra.

Lusharpan kan därvidlag ge ett tips till Leif Andersson. Han kan läsa den tidningsartikel som publicerades den 3 februari i vår lokaltidning och som handlade om den höga arbetsbelastningen på personalen inom Socialnämndens område. I samma artikel konstaterar Leif Andersson att det blir inga fler tjänster inom nämndens område. Dessutom har nämnden ett sparbeting, eftersom man överskred budgeten förra året.

Problemet är med andra ord resursbrist. Men det är inget nyhet för äldreboendet i Karlsborg. Det gäller för alla äldreboenden i hela landet. Att våra gamla, som har betalat skatt hela livet, skulle få avnjuta en en värdig tillvaro och en personaltäthet som motsvarar den på ett boende för ensamkommande skäggebarn är inte till att tänka på. Man kan undra hur Socialnämndens budget skulle se ut om det hände.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.

 


Inget utökat asylboende i vår reservhuvudstad


Det blir ingen utökning av asylboendet på hotell Wettern i Karlsborg. Företaget som driver asylboendet hade planerat en utökning med 24 bostadscontainers, men detta blir inte av.

Motståndet mot en utökning har varit stort. Även Byggnadsnämnden i Karlsborg har haft ett antal invändningar mot planerna, de har dock inget med antalet asylsökande att göra, utan mera de estetiska nackdelar 24 bostadscontainers skulle föra med sig, speciellt i närheten av Karlsborgs fästning, som är ett stort turistmål.

Under senaste mötet i Kommunfullmäktige meddelades att företaget dragit tillbaka sin bygglovsansökan. Förmodligen insåg man det meningslösa i att fortsätta och lika bra var väl det.

Nu tror inte Lusharpan att man kan blåsa ”faran över” för det. Diskussionerna som fn förs i regeringskansliet om att Migrationsverket ska kunna driva egna asylboenden öppnar nya möjligheter i vår reservhuvudstad. Ett lämpligt objekt som man säkert kastar lystna blickar på är det gamla garnisionssjukhuset på Vanäs udde. En lättare uppfräschning och Migrationsverket får tillgång till ett stort antal sjuksalar som rymmer gott om folk. Sista ordet är nog inte sagt när det gäller utökade asylboenden i Karlsborg.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras


Så blev de 100 till


Vår drivande lokala entreprenör för vårt asylboende har ansökt om bygglov för att utvidga verksamheten. Företaget, det ökända Tofta Snickeri, vill ställa upp 25 boendecontainers avsedda för 4 personer per container. Totalt ytterligare 100 personer, vilket gör att omfattningen på asylboendet på Hotell Wettern ökar till 260 personer.

Vad det innebär för kommunen är det ingen som överblickar, men att det kommer att innebära ytterligare påfrestningar på skolor, hälsovård och ekonomi är helt uppenbart. Ett stort antal personer på asylboendet är redan mantalsskrivna i vår reservhuvudstad och kommer snart att generera rejäla utbetalningar från socialbudgeten.

I skolan finns redan en sk ”internationell klass och snart har vi en till med allt vad det innebär.

Men vad gör det. Vårt nya kommunalråd, liksom vårt gamla, gläds åt att befolkningen ökar. Att det inte finns något arbete för kommuninnevånarna verkar man inte bry sig om.

Vi får väl se hur ”Nya Socialmoderaterna”, som numera styr kommunen kommer att hantera frågan. Moderaterna lär väl företräda arbetslinjen, medan Socialdemokraterna lär företräda bidragslinjen. Det kommer nog att sluta i en härligt dyrbar kompromiss för skattebetalarna. För det lär väl inte bli tal om att dra ner på volymen invandrare.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras


En ”lokal Integrationsminister”


Bland de första sakerna som vår nya regering gjorde var att avskaffa Integrationsministern för man såg inget behov av en sådan. Här nere i Sveriges reservhuvudstad går vi lite mot strömmen och kommunen inrättar en tjänst för en ”Integrationssamordnare”.

Personen ifråga ska ha kontakter utåt med myndigheter som Migrationsverket och ska arbeta med att som man säger ”återsöka” de pengar som kommunen har rätt till i samband med integrationsarbetet. Tjänsten är en halvtidstjänst vilket ordföranden för Barn och utbildningsnämnden, Sture Carlsson (FP) inte är helt nöjd med. Det täcker knappt vårt behov, säger Sture Carlsson.

Lusharpan är inte förvånad över att behoven ökar. En del av de ”ensamkommande skäggebarnen” har nämligen aviserat att man vill ha hit sina familjer och den första är redan på väg. (någon som förstår vad ensamkommande betyder ?)  Något som våra lokala politiker, exklusive SD, upplever som mycket glädjande eftersom man får en ökning av befolkningen i kommunen, något som Lusharpan finner märkligt. Det bästa kanske vore om man försökte ordna arbetstillfällen först.

Lusharpan som dessutom anar utökade betalningar av det sk Försörjningsstödet känner inte samma entusiasm som våra lokala politiker. Nu väntar vi bara på nästa kommunalskattehöjning. Landstinget eller regionen som det kallas här nere, har redan höjt skatten och snart kommer skattesmällarna från Stefan Lövén. Fortsätter det så här så når vi snart samma skattenivåer som under den sk ”Pomperipossadebatten” nämligen 103 procent.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Det går framåt


Sverigedemokraterna har hittills för en ganska tynande tillvaro här nere i Sveriges reservhuvudstad. I förra valet 2010 så fick man 1,4 % av rösterna vilket motsvarar knappt 200 röster i kommunen. Men det här valet har det börjat hända saker. Fortsätt läs


Goda nyheter, eller … ??


Befolkningstillväxten i Sveriges reservhuvudstad har gått kräftgång det senaste decenniet och antalet invånare har sedan den stora försvarsavvecklingen i kommunen då det sjönk från 10.000 personer till ca 7000 personer, sakta men säkert gått ner ett antal personer varje år.

I dagens lokaltidning kan vi dock läsa den ”goda” nyheten att antalet invånare i vår reservhuvudstad ökat med 26 personer det senaste halvåret, främst beroende på högt barnafödande.  I samma artikel konstateras också att befolkningsökningen i hela riket under det första halvåret är den första många år.

Allt detta skulle väl kunna vara gott och väl om man inte på den sista raden i artikeln konstaterat att det, inte helt överraskande, är den stora invandringen som är orsaken till befolkningsökningen.

Lusharpan kan bara konstatera att smygislamiseringen även nått Sveriges reservhuvudstad. Det ska bli väldigt intressant att läsa nästa reportage i tidningen om kommunens budget. Det finns starka skäl att tro att Social-bidragskostnaderna, eller Försörjningsstödet som det numera heter, kommer att skena i Sveriges reservhuvudstad liksom på många andra platser här i landet.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Det går dåligt ……


Det går dåligt här nere i Sveriges reservhuvudstad. En av våra största arbetsgivare, ammunitionsfabriken Nammo, varslar nu ytterligare 60 personer. Därmed har personalstyrkan halverats från 220 personer till 110 personer på mindre än ett år. Det är många arbetstillfällen i en kommun med 7000 innevånare.

Situationen blir inte bättre av att vi har en passiv centerpartistisk kommunalledning som nöjt sig med att som man uttrycker det ”förvalta den befintliga arbetsmarknaden” och inte satsa på att få nya företag till kommunen. Nu visar sig problemen med den strategin.

Lusharpan tror inte heller att det andra vägvalet som kommunledningen gjort, nämligen import av okvalificerat arbetskraft från Långbortistan, kommer att lösa problemen. Snarare tvärt om. Det kommer på sikt att leda till höjd kommunalskatt och ännu större problem att få innevånare till kommunen. Men på något sätt har kommunledningen fått för sig att ökar man bara innevånarantalet så kommer jobben av sig självt.

Men detta kanske kan vara en fråga för vår nya statsministerkandidat, Stefan Lövén. Han har ju lovat att Sverige ska få Europas lägsta arbetslöshet. Man kan fundera över vad han konkret skulle kunna göra för Karlsborg. Förmodligen lika mycket som när socialdemokraterna lade ner flygflottiljen och regementet plus en del andra militära organisationsenheter. Karlsborg fick inte en krona i kompensation för detta utan fick klara sig helt på egen hand, vilket resulterade i att 3000 innevånare lämnade kommunen.

Det kanske bästa förslaget återfinns på ledarsidan i dagens lokaltidning. Där föreslår cehefredaktören att man ska satsa på Karlsborg som rekreationsort och sovstad till Skövde mfl platser där det finns bättre med arbetstillfällen. Fördelen med Karlsborg är att bostäderna fortfarande är relativt billiga och priserna lär väl knappast stiga efter detta. Lusharpan tycker att det verkar som ett bra förslag, men det ska nog kombineras med en mera aktiv näringslivspolitik. Och något som vi definitivt inte har behov av är fortsatt import av okvalificerad arbetskraft. Det får det bli slut på from nu.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.

 


”SJ, SJ gamle vän …”


”SJ, SJ gamle vän så trevligt att du lever än, men du ser rätt krasslig ut, snart hörs ditt sista tut”. När jag läser dagens lokaltidning så kommer jag osökt att tänka på den gamla slagdängan med Stefan Demert och Jeja Sundström.

Det har varit många diskussioner om man ska ruska liv i järnvägen mellan Karlsborg och Skövde. Trafikverket har haft frågan på remiss hos Regionutvecklingsnämnden som ska ta beslut om banans framtid.

Banan har legat i träda ett antal år och kommer att kräva en hel del upprustning om den ska tas i bruk igen. Tex så behöver man dra nya luftledningar. Dessa kopparkablar var det första som försvann när trafiken upphörde. Förmodligen var det några behövande från resandefolket som tog hand om dem och sålde kablarna. Det växer massvis med björksly på banvallen och de gamla stationsområdena längs järnvägen ser bedrövliga ut, inte minst i Karlsborg.

Men nu verkar banans öde beseglat. Den andra av de stora politiska elefanterna, nämligen Socialdemokraterna, har bestämt säg för att säga nej till en upprustning. Tidigare har moderaterna sagt nej. Därmed finns det en politisk majoritet för att lägga ner banan och det kommer sannolikt att bli svaret till Trafikverket.

Därmed sällar sig Karlsborgsbanan till den del av infrastrukturen som får förfalla. Slussarna vid Trollhättan, livsnerven för fartygstrafiken till Vänern, ligger också i farozonen. Försvaret ska vi bara inte tala om.

Pengarna behövs till Sveriges nya politiska gökunge, invandringspolitiken, som tränger ut alla andra behov. Lusharpan undrar hur långt förfallet kommer att gå innan någon slår stopp på eländet. Vårt hopp står till valet i september. Helt klart är i alla fall att en röst på sjuklövern är en röst för fortsatt nedrustning av vår välfärd och vår infrastruktur.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.

 

 


Fest på hotellet


I dagens lokaltidning här nere i Sveriges reservhuvudstad, så kan vi läsa att det varit oroligt på vårt nya asylboende, Hotell Wettern. I lördags hade någon anordnat en fest för ca 150 personer på hotellet. Festen var uppenbarligen väldigt högljudd vilket fick några av de övriga boende på hotellet att ringa efter polisen.

Lusharpan utgår från att festen är en reaktion på den dåliga mat mot vilken de inneboende på hotellet tidigare demonstrerat och som vi berättat om här på Pettersson.

https://petterssonsblogg.se/2014/03/04/sa-var-det-da-dags/

Nu är bara frågan vem som betalade för den storstilade festen. Lusharpan kan inte tänka sig att det var de stackars barskrapade flyktingarna. Får man tro de historier de berättar vid ankomsten till Sverige så har de ju sålt sina sista ägodelar för att kunna betala människosmugglarna för att ta sig hit. Man kan undra om festen kommer på skattsedeln eller ……………………………

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.