Brist på bostäder och åsiktsfrihet i Nyköping

Det är brist på lägenheter i Nyköping, var lokaltidningen Södermanlands Nyheter toppnyhet igår, liksom det varit en nyhet med jämna mellanrum i SN. Det är till och med akut brist på boenden, om man ska tro SN. Om 99:an Carstorp hade tagit in min insändare “Mångkultur och invandring” hade läsarna också fått veta varför det är brist på lägenheter, vilket i sammanhanget är väl så intressant, kan tyckas. Men att ge hela bilden är som bekant inte SNs och chefredaktörens bästa gren. Nåväl, man ska inte klaga, det är trots allt inte en rättighet att få insändare publicerat i SN men det borde vara en rättighet att få hela bilden beskriven. Därför finns alternativa media när det är uppenbart att SN särbehandlar vissa för sina åsikters skull.  Read More »

Nu läser vi inläggen först

JOURNALISTIK. I dag gör vi en mindre förändring av artikelkommentarerna på sn.se genom att återinföra förhandsmodereringen av debattinläggen.

Motivet till förändringen är den roll vi vill att kommentarerna ska ha. De ska ge SN:s läsare en möjlighet att diskutera nyheterna med varandra, men också med oss. Är det relevanta nyheter? Är utgångspunkterna rätt? Har du som läsare sakuppgifter som kompletterar vår framställning?Read More »

Dubbelmoralens väktare

Dubbelmoralens väktare, herr 99:an Carstorp, går till oförsonligt angrepp på SD-folket som framför sina åsikter under anonymitet. Så här skriver 99:an i SN onsdag: “SD-politikernas kommentarer under anonymitetens täckmantel är klargörande. Det visar Sverigedemokraternas rätta ansikte.” Slut citat.Read More »

SN och sanningen

Vår lokaltidning Södermanlands Nyheter börjar mer och mer likna ett skämt. Chefredaktören och ansvarige utgivare Göran Carstorp – vi kallar honom för enkelhets skull 99:an – ljuger sina läsare rätt upp i ansiktet, han påstår att alla förändringar av SN på senaste tiden är för läsarnas bästa, när det är ägaren Husse i Eskilstuna som gett order om besparingar. 99:an ljuger om att det ska bli mer lokala nyheter och drar ned på den lokala rapporteringen. 99:an påstår att det är bättre med ett tryckeri en timma bort utan att förklara vad som är bra med att får morgontidningen en timma senare. Tidningen vimlar av färdigköpt billigt  TT-material, varför är det bättre än lokalt producerat i en lokaltidning 99:an? Read More »

Nu blir det mer lönsamt att vara prenumerant

SÖDERMANLAND. Nu tar Mediehuset SN ytterligare ett steg mot framtiden. Med en uppfräschad papperstidning vänds nu blicken mot webben. Från och med i dag kommer allt material att finnas där, kostnadsfritt för prenumeranter. Däremot blir mycket låst för gratisläsare.

-Pettersson har lite svårt att förstå vitsen med betalvägg – “Från och med i dag kommer allt material att finnas där, kostnadsfritt för prenumeranter skriver SN” – Det var det förut också så det enda SN gör är att jävlas med dem som inte vill betala för en undermålig produkt dessutom måste man vara prenumerant för att kommentera och det gynnar inte direkt åsiktsfriheten och mångfalden…Read More »

Södermanlands Nyheter och kaxige Carstorp

SÖDERMANLAND. Vår lokaltidning Södermanlands Nyheter ägs tillsammans med Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren av Eskilstuna-Kurirens ägarstiftelse. EK-koncernen blöder som så många tidningsägare och tidningarna är utsatta för hård ekonomisk press.

Detta är dock inget som Göran 99:an Carstorp, chefredaktör och ansvarige utgivare på Södermanlands Nyheter låtsas om. Likt Bagdad Bob framhärdar han med sitt drömbygge Medie-huset SN.

Själva huset där SN håller till är sålt, personal på SN har sagts upp, hela avdelningar har flyttat till Eskilstuna, flera anställda och f.d. anställda vittnar om vantrivsel, upplagan rasar liksom inkomsterna det vill säga annonsförsäljningen. Tidningen är kraftigt omgjord och läsarna rasar över att den inte håller vad den lovar och ofta är försenad. Detta bekymrar dock inte Carstorp…Read More »

Grattis Chefredaktör Carstorp

Grattis, igår den 24 september 2013 var det fyra månader sedan du lovade att på din blogg  berätta vad Södermanlands Nyheter ska innehålla under sommaren.

Grattis igen, det var den 24 maj 2013 som du senast skrev ett inlägg på den enda blogg, din egen, som är förhandsmodererad på hela SN, vilket privilegium att vara den enda av c:a 60 bloggar med förhandscensur.

Allvarligt talad, skäms du inte? Fyra månader!!! Din blogg ligger överst på SN och du skriver själv Om bloggen – SN:s chefredaktör och ansvarige utgivare Göran Carstorp bloggar om mediefrågor i allmänhet och mediehuset Södermanlands Nyheter i synnerhet.

Har det inte hänt något på SN som är värt att delge dina läsare? Hur går det med upplagan? Hur gick det för grabbarna som fick sluta när tryckeriet flyttade till Eskilstuna? Har annonsförsäljningen motsvarat förväntningarna? Hur många har fått gå på redaktionen? Hur mycket fick ni när SN-huset såldes? Vi är många som är nyfikna, berätta?

Carstorp