Dags att återta ordet ”tolerans”!

Erik Hörstadius menar i en krönika i Affärsvärlden nr 22 anno 2014, att strikt tekniskt har yttrandefriheten aldrig har haft bättre förutsättningar än nu. Till de traditionella medierna kan man sedan några år addera de sociala. Alla som vill har en röst. Men parallellt tycks utrymmet för socialt acceptabla åsikter, uttryck och verklighetsbilder ha smalnat av. Svårt att bevisa förstås, men många har gjort iakttagelsen som i Sverige boende norske författaren Karl-Ove Knausgård, den svensk-amerikanske etnologiprofessorn Jonathan Friedman och statsvetaren Henric Oscarsson (han med ”åsiktskorridoren”) för att ta tre namn.

Read More »