Stäng

Det villkorslösa Sverige

INSÄNDARE. Nu pågår ett omfattande politiskt spel för att alla ensamkommande som omfattas av den så kallade gymnasielagen ska kunna beviljas amnesti, trots att enbart en handfull ensamkommande lyckats leva upp till villkoren med godkända studiebetyg och anskaffandet av arbete och bostad. Vem hade för övrigt trott att ens någon skulle kunna klara dessa villkor?

Politikers kompetens

INSÄNDARE. Dålig vetskap om politikers förståndsgåvor. Politiker kan faktiskt vara roliga, utan egen förskyllan. I en krönika i Kalmar Läns Tidning skriver Bodil Johansson, Centerpartiet Nybro, så här: ”Som kommunpolitiker på deltid känns det inte jättekul att läsa inlägg som inte sällan i princip idiotförklarar alla politiker, ofta utifrån väldigt lite bakgrundskunskap.” Det har Bodil…