Daniel Nyqvist döms för två mord i Linköping år 2004

BROTTSLIGHET. Daniel Nyqvist dömdes idag vid Linköpings tingsrätt för mord i två fall i enlighet med åtalet. Påföljden har bestämts till rättpsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Den dömde ska vara häktad till dess vården kan börja verkställas. Nyqvist ska också betala skadestånd till föräldrar och äldre syskon till den ena målsäganden och till staten. Skadeståndet ska inte jämkas.Read More »

DNA-spår ska hitta gränsöverskridande brottslighet

Svensk och norsk polis har inlett ett samarbete där DNA-spår från ouppklarade brott ska samköras med grannlandets DNA.register.

När den norska polisen sökte spår av ouppklarade brott i den svenska polisens DNA-register fann man 137 personer. Nu ska den svenska polisen leta på samma sätt i den norska polisens register.

I denna första etapp har den svenska polisen kontrollerat 7 000 spår från sina norska kollegor, samtidigt som den norska polisen gjort sökningar av 25 000 spår från den svenska sidan.

Nu väntar man på ett liknande samarbete mellan Sverige och övriga EU-länder och detta väntas komma igång under nästa år. Klas Friberg vid Rikskriminalen säger att man länge hävdat att brottslingar rör sig över gränserna. Nähä! Det kom säkert som en överraskning för många, men jag har personligen hävdat länge, att de som passerar Europas gränser med de bredaste leendena är just de kriminella.

Källa: SR

Judar närmare släkt än man tidigare trott

Av Pettersson

Världens judar förenas inte bara av sin religion, utan även av sina gener. En ny genetisk studie visar att nästan alla judiska folkgrupper är närmare släkt med varandra än med andra folk. Enligt studien, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, är det bara judarna från Etiopien och Jemen som avviker från det allmänna mönstret. Alla de andra uppvisar stora genetiska likheter.

– Jag visste inte vad vi kunde förvänta oss. Men jag är överraskad över att det finns en så stark biologisk bas för det judiska, säger forskningsledaren Harry Ostrer vid Albert Einstein College of Medicine i New York, USA.

Han och hans kollegor påpekar att det länge debatterats om judarna verkligen är ett folk, förenat av blodsband, eller om de är en disparat samling människor som i huvudsak har sin tro gemensam. Nu konstaterar de att det förstnämnda är det mest riktiga.

De har tidigare visat att judarna med ursprung i Mellanöstern, Spanien, och resten av Europa, har gemensamma rötter som sträcker sig mer än 2 000 år bakåt i tiden.

Den nya studien, som bygger på analyser av DNA från 509 personer från judiska grupper i Nordafrika och 114 icke-judiska personer från samma område, ger belägg för att även de nordafrikanska judarna har samma ursprung.

Resultatet styrker den dokumenterade historien. Enligt denna spreds judarna från sitt forna hemland i Mellanöstern över Nordafrika, och sedermera Europa, sedan romarna erövrat och förstört Jerusalem år 70 efter Kristus. Fortsatt förföljelse under flera århundraden ledde till genetisk isolering.

De enda undantagen är de små judiska församlingarna från Etiopien och Jemen. Båda tycks ha uppstått som ett resultat av att lokala grupper konverterat till judendomen, förmodligen för mycket länge sedan. Analyserna visar att etiopierna har sina rötter i Afrika, medan de jemenitiska judarna har genetiska band till arabiska folk.

– Pettersson noterar att snart är det bara svenskar som inte är ett folk och har rätt till sitt eget land…

DN