Etikettarkiv: demografi

Nationalism och demografi är bra där men inte här


NATIONALISM. De flesta av oss känner till den socialdemokratiske ikonen Tage Erlanders ord 1965 ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden”. Fortsätt läs


Stora demografiska förändringar leder till ökade spänningar och våld i USA och även i Sverige


INVANDRING. Efter gårdagens masskjutning i El Paso i Texas, kommer uppgifter om att den 21-årige gärningsmannen ska ha laddat upp en rasistiskt manifest på internet strax innan han började skjuta. Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, menar att stora demografiska förändringar i USA leder till ökade spänningar, där hatbrott kan vara en konsekvens. Fortsätt läs


Migration löser inte problemen


Den 19/3 gick Arbetsförmedlingens Mikael Sjöberg ut och propagerade för en större invandring som en lösning på en framtida demografi.

Nu är det inte första gången han gör det, socialdemokrat som han är. Den 21:a fick han svar på tal från en docent i demografi på Stockholms universitet. Fortsätt läs


200.000 till – är det dags att prata volymer nu?


INVANDRING. Sverige är ett av de tre EU-länder som beviljar flest asylansökningar per capita. Och även om politikerna har stramat åt migrationen till vad de påstår är ”EU:s miniminivå” så beräknar Migrationsverket fortfarande med att långt fler kommer hit än till andra länder.

Fortsätt läs


Den åldrande befolkningen


Lokalbefolkningen tar fasta på en rapport från Ekonomihögskolan i Lund som beskriver hur den åldrande befolkningen kräver nya lösningar.

”Stora barngrupper i förskola och skola, för lite personal, för få pedagoger, hemtjänst som går på knäna och en allmän personalbrist inom välfärden”. Så lyder problemställningen. Fortsätt läs


Den demografiska bomben är en myt


Den demografiska bomben är en myt. Visserligen ökar antalet äldre över 65 år. Men den yrkesverksamma grupp som ska försörja oss har mer eller mindre varit konstant sedan mitten av 1700-talet.

– Vi måste vara väldigt kreativa med statistiken för att få fram den här bomben, säger sociologiprofessor Lars Tornstam vid Uppsala universitet. Han tillbakavisar bilden av att det svenska samhällets åldersstruktur innebär att vi går en dyster framtid till mötes.

Redan för 70 år sedan varnade makarna Myrdal för krisen i befolkningsfrågan. – Bomben skulle egentligen redan ha exploderat. Det är en gammal god tradition att måla upp eländesbilder. Det finns anledning att fråga sig om eländet som Myrdals målar upp stämmer med verkligen, säger Lars Tornstam. Fortsätt läs


Amerikansk TV-kanal förklarar Obamas seger


”De vita är numera i minoritet och därför vann Obama”.

Så förklarar TV-kanalen Fox nyhetsankare Bill O’Reilly valresultatet.

Det är inte Obamas politik som berett väg för en ny mandatperiod, säger O’Reilly och får medhåll från bl.a. Sarah Palin och Donald Trump. Den demografiska sammanställningen i dagens USA väljer president och inte befolkningens tro på en bättre utveckling.

Källa: SvD

Enligt undersökningar röstade cirka 93% av USA:s afroamerikaner på Obama och de vill se en socialism i landet där staten och inte den enskilde ska få ett större inflytande. Att Obama ändrade invandringsreglerna och gav amnesti till cirka 1 miljon barn till illegala invandrare, har också gjort honom populär i de latinamerikanska leden.

De demografiska rösterna såg vi också i Sverige under valrörelsen 2010 där både Reinfeldt och Sahlin sågs som flitiga gäster i de mer mångkulturella områdena i Sverige. Att de mångkulturella grupperna i Sverige har högsta prioritet kan också förklaras med att S & M slåss om deras röster. Majoriteten av oss tröga svenskar är som bekant traditionsröstare och ger vår röst till de partier vi alltid gjort, utan att egentligen veta varför.

Tant Sahlin på röstfiske.

Farbror Fredrik fiskar också röster.


Framtidens Europa


Av Stefan K

När väderhelvetet ändå förstör vår sommar, kan jag bidra med fler mardrömmar som gör resten av året till en iskall nagelbitare.

Demografin i Europa är under snabb förändring, mycket snabb. Se filmen, som visserligen är på engelska men väldig lätt att förstå, och ni kommer att förfasas över ett framtida Europa få av oss önskar, allra minst de som flytt områden där denna religion härskar. Jodå, Sverige får sig också en släng cirka 5 minuter in i filmen.


Sverige förändras – dag för dag


Av Pettersson från Affes statistikblogg

Hur förändras Sveriges demografi och hur fort går det? I debatten förekommer alla möjliga siffror. Främst handlar det om olika bud om antalet som invandrar varje år. Det är inte lätt att få en klar bild av det utifrån Migrationsverkets statistik. Oklarheten gör att diskussionen inte kommer vidare.

Man kan istället titta på hur befolkningen har förändrats över tid och få en bättre bild av hur landet förändras. Under 3 285 dagar sedan 2002 har de med utländsk bakgrund ökat med i genomsnitt 152 personer per dag. Samtidigt har de med svensk bakgrund ökat med i genomsnitt 13 personer per dag.

Under 2011 ökade antalet med utländsk bakgrund med i genomsnitt 1 147 personer i veckan. De med svensk bakgrund ökade med i genomsnitt 147 personer i veckan.

Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder.

-Pettersson säger inte mer än att de tio största grupperna av invandrare som fick asyl i Sverige 2011 är personer som kommer från Afghanistan, Somalia, Serbien, Eritrea, Irak, Kosovo, Iran, Statslösa, Bosnien och Hercegovina samt Ryssland och de följs sedan av ännu fler anhöriga välfärdsräddare…


Vi får inte bli som Sverige


Av Pettersson

Vi får inte bli som Sverige säger några danska forskare i en artikel i Jyllandsposten. Bara en dåre fruktar inte den demografiska utvecklingen och de förändringar som Sveriges nästa statsminister kan godkänna. Dynamisk demografisk analys, intelligens forskning och beteendegenetik visar alla invandrare i Sverige förmodligen på lång sikt kommer att göra Sverige till en tredje klassens. Därför måste Danmark göra tvärtom.

Svenskar i minoritet syns redan i flera städer, men det är omöjligt att exakt säga exakt när det händer för hela landet. Detta beror på att Statistiska Centralbyrån i Sverige räknar naturaliserade invandrare och deras barn som svenska medborgare. Detta juridiskt korrekt uttalande är biologiskt vilseledande eftersom det artificiell blåser upp den etnisk svenska fertiliteten och underskattar invandrarnas fertilitet.

Värre är att europeiska och amerikanska studier visar att speciellt högutbildade kvinnor som får få eller inga barn, medan lågutbildade kvinnor får mer än de 2,1 barn som behövs för att reproducera sig i nästa generation.

Antalet kvalificerade kvinnor kommer att bli färre generation efter generation och det är i sig ett allvarligt problem.

Omfattande beteende genetiska och utvecklingsmässiga psykologiska studier av likheter mellan närstående eller icke närstående familjemedlemmar (föräldrar, barn, barnen själva, en och tvåäggstvillingar som växte upp tillsammans eller åtskilda, och antog barn vars IQ och utbildning jämförs med biologiska och fosterföräldrar) visar att av inlärningsförmåga och intelligens är cirka 80 procent ärftlig och påverkas inte av uppfostran och utbildning.

Intelligens är en av de mest stabila beteendemönster vi kan mäta över livscykeln – och mellan generationer. Andra studier visar att invandrargrupper behålla sin genomsnittlig IQ i många generationer efter utvandringen, till stor del opåverkade av sina nya (bättre eller sämre) miljö.

Det legaliserade naturalisering av invandrare och deras ättlingar döljer delvis detta faktum.  

Forskning visar att rätt standardiserat test inte ”straffar” vissa grupper. Dessutom är låg IQ ett problem i alla samhällen, oavsett hudfärg, kultur eller religion. Problemet kommer att vara mer framträdande i samhällen med hög social rörlighet och där utbildning och näringsliv hierarkiskt sig själv efter den ärftliga intelligensen. Komplexa jobb kräver en hög IQ, det är en bristvara. Med låg IQ kommer vissa invandrargrupper att konkurrera med outbildade svenskar om de allt färre okvalificerade jobb.

Det visar sig att invandrare från vissa östasiatiska länder deltar, med en genomsnittlig IQ på 105, och att de därför har en bättre genomsnittlig utbildningsnivå potential än svenskar med IQ 98:e Det finns inte många pedagogiska problem.

Invandrare från andra europeiska länder har ungefär IQ 98 och de möter inga oöverstigliga problem med utbildning och integration i Sverige. Invandrare från Mellanöstern, Sydamerika och från Syd- och Sydostasien har en genomsnittlig IQ 86, och det ger utbildning och yrkesproblem för många människor i Sverige.

Invandrare från Afrika söder om Sahara har en IQ på i genomsnitt cirka 70. Vi ser att den gruppen stöter på allvarliga problem med att få en kvalificerat utbildning i alla länder de hittills har emigrerat till och att de, precis som svenskar med samma låga IQ, löper stor risk att hamna i permanent utanförskap och i bidragssystem.

Jyllandsposten