Vem är bromskloss och chef på MSB?

INRIKES. Flera hundra företag har anmält till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att de vill hjälpa till i bekämpningen av coronapandemin. Svenskt Näringsliv beskriver en växande frustration med myndigheternas oförmåga att ta emot hjälpen. – Det finns massor av bra initiativ, men de hamnar i ett svart hål. Vi gör knappt någonting med uppgifterna i dagsläget, säger en tjänsteman på MSB, enligt Dagens Nyheter bakom betalvägg. Read More »

”Granska kritiskt hur vårdpengarna används”

BYRÅKRATI OCH SKATTER. Sjukvården går på knäna och hela tiden hörs krav från politiker, allmänhet och anhöriga om mer resurser till den. Men först bör man kritiskt granska hur vården använder sig av sina resurser i dag – där mycket av pengarna går till ren byråkrati. Det skriver överläkarna Ole Fröbert och Stella Cizinsky på Örebro universitetssjukhus på SvD Debatt,tyvärr bakom betalvägg. Read More »

Gemensam målbild

CIVILFÖRSVAR. Skogsbränderna rasar, stora världen , mänskliga och ekonomiska hotas. Det känns bra att Länsstyrelsen i Gävleborgs län tagit fram ett styrdokument, med gemensam målbild i länet. 

De tänker prioritera människoliv, samhällsviktiga funktioner samt hälsa. Fantastiskt! Read More »