1100 barn föds varje månad av PUT-föräldrar

INVANDRING. Ny statistik från Migrationsverket visar att födda barn av föräldrar med PUT snart går om anhöriginvandringen med flykting och asylskäl. Det födds alltså snart mer barn av föräldrar med PUT än vad det beviljas uppehållstillstånd för anhöriga till flyktingar med asylskäl. Antalet födda barn till föräldrar med PUT har ökat med närmare 200 procent under bara ett enda år.Read More »

Sverige på topplistan i barnafödande

Sverige ligger på 3:e plats när det gäller barnafödande i EU-området.

I Sverige föds 1,94 barn per kvinna, jämfört med EU-snittet på 1,59.

I åratal har vi fått höra att befolkningen måste öka i Sverige och att Sverige måste ta emot flest invandrare för att klara framtida välfärd. Nu påtalas det att försörjningsbördan för den äldre befolkningen kan komma att stiga rejält p.g.a. det höga barnafödandet. Om detta går ut över skatten eller om människor med arbete måste jobba längre än de 70 som Reinfeldt vill, återstår att se. FN som i sitt HDI-index spår att Sveriges välstånd kommer att rasa framöver kanske inte är en utopi?

Källa: SvD

PS
I tredje världen är det de fattiga som föder flest barn, trots att man inte kan försörja familjen. I Sverige vet vi vilka grupper som föder flest barn och likt i tredje världen är det de som sällan eller aldrig kan försörja sig själva.