Etikettarkiv: avtal

Sossarna och islamisterna


När ett parti som Socialdemokraterna förlorar sina trogna väljare i rask takt, måste nya hittas. Ty makten väger tyngre än allt annat för en socialdemokrat.

1994 kom ett löfte till Socialdemokraterna från olika muslimska föreningar. Religiösa ledare lovade partiet att de skulle uppmana alla muslimer som besökte fredagsbönen att rösta på Socialdemokraterna i valet några veckor senare. Motkravet var att sossarna skulle lova att ingå nära förbindelser med den muslimska diasporan. Fortsätt läs


Libyen ska stoppa flyktingströmmen


Italien som drabbats hårt av migrantströmmarna från Libyen, har skrivit avtal med flera stamledare i landets södra delar om att hindra migranter från att ta sig över gränsen.

Ett sextiotal ledare i södra Libyen ska samarbeta för att stärka landets gräns mot övriga Afrika. Med denna överenskommelse vill man också stärka EU:s yttre gräns i syfte att minska migrationen rejält. Hur stabilt detta avtal är återstår förstås att se och vi ska komma ihåg att Libyen just nu, är ett allt annat än stabilt land.

I Italien undersöker åklagare om människosmugglarna samarbetar med räddningsorganisationerna.

SR


Riv upp avtalet med Afghanistan


Sverige har skrivit ett avtal med Afghanistan om att återta medborgare som inte får asyl i Sverige.

”Avtalet är helt i linje med folkrättsliga förpliktelser om alla staters skyldighet att återta egna medborgare, och syftar till att underlätta genomförandet av återvändande”, skriver regeringen på sin hemsida. Fortsätt läs


Samma elände här som där


Så har då även vår reservhuvudstad fallit till föga för Myten Ullenhags tvångslagstiftning. Kommunstyrelsen har enats om att teckna avtal med Länsstyrelsen om att ta emot 20 nyanlända per år. I den siffran igår även de ensamkommande skäggebarnen. Avtalet ska gälla från 1 januari i år. 

Socialnämnden, vem annars, är den nämnd som kommer att ha huvudansvaret för de nyanlända. Ett praktiskt arrangemang tycker Lusharpan eftersom det kommer att bli deras huvudkontakt i kommunen under resten av livet.

Karlsborgsbostäder har fått i uppdrag att bistå med bostäder. Lusharpan funderar över vad ”bistå” kan betyda i det här fallet. Det finns nämligen inte en enda ledig bostad i hela Karlsborg och man har inte lyckats ordna tak över huvudet till Försvarsmaktens kontraktsanställda soldater. Men det fixar sig väl som vanligt. Vräk några svenska pensionärer och ungdomar så blir det säkert plats till den nyanlända adeln.

Ersättningen för två år till kommunen uppgår till 83100 kr per person. Hur nu det ska räcka till mat, husrum Ipads mm under två år.

Kommunen får dessutom 10 prisbasbelopp för att under två år finansiera en ”Integrationssekreterare” mm. Ännu ett pseudojobb som vi vanliga människor efter två år kommer att få betala via skattsedeln. Lusharpan tror nämligen inte att behovet av ”integration” upphör efter två år.

Tio Prisbasbelopp motsvarar 2014, 444000 kr. Nu ska pengarna räcka till mer än Integrationssekreteraren. Till vad framgår inte, men det är väl nöjen och annat till de nyanlända. Det är svårt att se de ekonomiska förtjänsterna för kommunen eller också kommer man att ha en väldigt lågavlönad Integrationssekreterare. Man kanske kan ta en frivillig från de stora skaror som ropar på mångkultur i Sverige.

Lusharpan tror på sin tidigare prognos om kommande skattehöjningar, vilket innebär att Karlsborg som kommun kommer att dö sotdöden. Någon utveckling av kommunen kommer det inte att leda till, i synnerhet inte med de politiker som styr nu.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Fler miljoner till statligt festande


Av Stefan K

Stiftelsen för strategisk forskning har festat upp miljoner som avsatts för just forskning.

Den kände festfixaren Michael Bindefeldt har under tre års tid fått 9,5 miljoner kronor i ett avtal ingen vet något om. Den statliga stiftelsen brydde sig aldrig om att göra en upphandling av avtalet, vilket annars är brukligt. När stiftelsen fyllde 15-år slog man till med ett kalas i Blå Hallen, Stockholms Stadshus, där 500 gäster kunde festa på god mat och dryck. Bland gästerna återfanns både landshövdingar, politiker och journalister, men utåt sett var man mycket förtegen med festen.

Kalaset som kostade över 2 miljoner bokfördes sedan som ett forskningsprojekt.

Håller med Pettersson. Visst fan kan vi sänka skatterna om klåfingriga representanter för statliga verk begriper att det är vanliga människor som betalar deras luxuösa leverne.

Källa: DN


Bråk om ensamkommande


Av Stefan K

Lilla Gnesta har skrivit ett avtal med länsstyrelsen om att ta emot fem ensamkommande flyktingbarn och placera dem i familjehem, men bara tre har kommit.

I vintras rapporterades det om svårigheterna att hitta familjehem åt de fem ensamkommande barnen och när avtalet gick ut i mars hade bara tre platser tagits i anspråk. Nu träter Gnesta kommun och Migrationsverket om vem som bär ansvaret för detta misslyckande.

Sanningen kanske är enklare än många tror. Familjerna i Gnesta kanske har fått klart för sig vilka dessa barn är, vad många av dem ägnar sig åt och vilken barnfamilj vill öppna dörren och mötas av en yngre man med både skäggstubb och basröst? Lösningen borde vara ännu enklare. I Gnesta kommunfullmäktige sitter 31 ledamöter, majoriteten av dessa har skrivit på avtalet så det borde inte vara svårt att hitta de två familjehem som saknas. Jodå, det finns mejladresser att tillgå ifall ni vill fråga dem något.

Kom igen nu Gnestapolitiker, visa er tolerans och medmänsklighet. Nu har ni chansen.

Källa: SN och som ni kan se går det inte att kommentera artikeln, precis som vanligt när det handlar om dessa frågor.


Skolornas avtal med religiösa grupper


Av Stefan K

Jönköpings skolors uppmärksammade avtal med muslimska församlingar har väl inte gått någon förbi?

Avtalet har debatterats flitigt på nätet, men från regeringshåll har det varit knäpp tyst. Det föranledde mig att skicka ett mejl till den högst ansvarige för den svenska skolan, utbildningsminister Jan Björklund. Vi vet idag att det omtalade avtalet är rivet så därför är innehållet i mejlet inte riktigt aktuellt, men så här såg mina frågor ut:

Hej Jan
Du har säkert tagit del av den uppmärksamhet som skapats efter att Jönköpings kommun skrivit ett avtal med muslimska församlingar om att särbehandla muslimska elever. Jag tycker Bahareh Anderssons artikel på Newsmill är excellent, inte minst för att hon själv är muslim.
http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/09/j-nk-pings-kommun-tvingar-muslimska-barn-till-segregation
Mina frågor till dig som utbildningsminister är om detta med särskilda avtal för religiösa grupper är något som gynnar den integrerade skolan, om det gör lärarnas situation svårare eller enklare, om undervisningen påverkas positivt eller negativt, om man inte av diskrimineringsskäl ska tillåta samtliga religiösa samfund att få egna avtal och om du som högst ansvarig är beredd att riva upp det avtal som skrivits i Jönköping?

Svaret kom glädjande nog efter några dagar, inte av Björklund själv utan från någon på Utbildningsdepartementet.

Jan Björklund tackar för ditt brev. Han har bett mig, som medarbetare i den politiska staben, att svara på det.
Regeringen har inte rätt att kommentera ett enskilt ärende, som det angående Jönköping kommuns avtal för muslimska elever. Rent allmänt, är det däremot väldigt viktigt att skolan bidrar till att förmedla och förankra de grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheter som vårt samhälle vilar på. Att skolan har detta uppdrag framgår av skollagen, och i läroplanen framgår vidare att skolan har i uppdrag att förmedla idén om alla människors lika värde och jämställdhet mellan män och kvinnor. I den dagliga verksamheten innebär detta till exempel att skolan ska ta hänsyn till barns och elevers olika förutsättningar och vid behov anpassa undervisningen, utan att samtidigt ge avkall på varje elevs grundläggande rätt till utbildning. Huvudmannen har således en långtgående skyldighet att verka för att alla barn och elever erhåller en fullgod utbildning i enlighet med författningarnas krav, och Statens skolinspektion har tillsyn över hur huvudmännen fullgör dessa krav.
Vad gäller avtalet i Jönköpings kommun om muslimska barns skolgång, har regeringen som sagt inte rätt att kommentera detta. Däremot kan det konstateras att denna överenskommelse nu har upphävts, med hänvisning till att elever genom avtalet särbehandlades i strid mot skollagen.
Efter detta svar häpnar åtminstone jag och förstår nu tystnaden som ofta råder från regeringshåll när känsliga ämnen diskuteras. ”Regeringen har inte rätt att kommentera”!?

Nåväl, vi kan ändå utläsa av svaret att Jönköpings skolor under några år bröt mot den svenska skollagen. Nästa steg kanske är att kontakta Jönköpings kommun och fråga varför? Nästa fråga blir väl om svenska skolor bryter mot andra skollagar i sin strävan att tillmötesgå krav från enskilda grupper. Moderaterna har sin inställning klar. Det kunde vi läsa i en kommentar i SN och vi får hoppas att den inställningen är sanktionerad från högsta ort och inte bara är ett lokalt ställningstagande. Länk till insändaren i SN

Avtalet som det länkas till i Bahareh Anderssons artikel är nu borttaget, men jag hoppas någon har sparat det för eftervärlden som ett monument över hur svenska lagar i smyg och olovandes anpassas till det nya Sverige.


Slopar avtalet med muslimerna


Av Stefan K

Jönköpings kommun river upp avtalet som innebar en särbehandling av muslimska elever.

”Avtalet har spelat ut sin roll”, säger Barn- och utbildningsnämndens Torbjörn Eklund (Kd). Sanningen är väl den att pressen och uppmärksamheten blev för stor. Nu väntar vi på att all annan särbehandling av den muslimska gruppen sätts under lupp, så att även de tvingas anpassa sig till det land de valt att bosätta sig i.

Nu väntar vi också på de sedvanliga klagomålen från muslimerna och det tjatiga gnället om diskriminering.

Källa. P4 Jönköping