Kd-politiker Stasiagent i 24 år

Av Olli Rein

 

 

 

 

 

Aleksander Radler Stasiagent i 24 år

 

 

 

 

 

 

I Birgitta Almgrens förtjänstfulla bok ”Inte bara spioner”, berättas om angivaren IM Thomas som först arbetade som angivare i östtyska studentkretsar, för att till slut bli kyrkoherde i Sverige. Det började efterhand läcka i journalistkretsar om att IM Thomas är kyrkoherden i Burträsk Aleksander Radler. Han är kf-ledamot i Sollefteå kommun för kd, och tillika ledamot av Kyrkomötet för samma parti.

Både han och partiet har försökt bagatellisera Stasiverksamheten, och framställa det som något slags förtal. Därför är det bra att Expressen hämtat 1.000 sidor dokumentation från Myndigheten för Stasiarkivet, BStU. Här är fakta om Radlers mångåriga Stasitjänstgöring 1965-89.

Nu vaknade äntligen Luleå Stift och sände sin stiftsjurist till Berlin för att undersöka fallet. Svaret var solklart: Enligt den tyska myndigheten råder det ingen som helst tvekan om att prästen har lämnat uppgifter till Stasi. Myndigheten bestrider också att arkivmaterialet om honom skulle ha kunnat förvanskas eller manipulerats på annat sätt. Nu väntar bara Domkapitlet på kopior från myndigheten i Berlin innan man “fattar beslut” i ärendet.

Då Radler praktiskt nog går i pension samtidigt blir det väl inte mycket att besluta om…Retroaktiv degradering ? Kristdemokraternas kraftfulla agerade i frågan emotses förväntansfullt…Radler tycks själv ha avsagt sig uppdraget i kf, men sitter kvar i Kyrkomötet. Kommer han verkligen ha mage att dyka upp på nästa sammanträde i november ?

Låt oss citera ett av offren för hans angiveri:”Föreställ dig verkligheten för de personer du angett och ägna resten av ditt liv åt att göra gott för dem.”

Läs mera om Radler och andra agenter på utmärkta Tankar om IB

Här avslöjar vi en svensk Stasi-agent

Ännu en Stasiagent avslöjad i Finland

Mera om Stasis undergrävande verksamhet i Sverige

JIHAD I MALMÖ

I de lungnaste vattnen, går de största fiskarna enligt ordspråket.  Olli är inte förvånad, då religiösa människor ofta anser sig kunna manipulera med andra människors liv och leverne, och att bestraffa de som inte lever upp till deras norm.  Men även pengar och lyx intresserar dessa minst sakt sliskiga varelser.  Det är synd att inte dödsstraffet finns kvar för den här sortens nidingsmän, som vållar så stor skada för så många enskilda människor.