Sexkunskap för analfabeter

T1 innehåller 12 färdiga lektioner anpassade till elever utan skolbakgrund. Eleverna är huvudsakligen analfabeter men man kan genomföra lektioner med dem efter att de läst en termin svenska som andraspråk och blivit latiniserade. En del av eleverna vars läsnivå ligger på T1, kan samtidigt ha en högre utvecklad språklig nivå. De kan ibland prata bra svenska samtidigt som de inte kan läsa och skriva.Read More »

Uddevalla kommun svindlar a-kassan och staten

Uddevalla kommun har på sin hemsida ett exklusivt erbjudande till invandrare. De som helt saknar svensk grundskoleutbildning, många av dem analfabeter och i total avsaknad av kunskaper i det svenska språket och samhället erbjuds en speciell sorts “anställning” i kommunen som man kallar “personlig utvecklingstjänst”.

Detta är inget riktigt jobb över huvud taget, utan en metod att få bort dessa nybyggare ur arbetslöshetsstatistiken och göra dem behöriga för a-kassa, varpå de efter ett års anställning inte kommer att belasta kommunen ekonomiskt utan flyttar kostnaderna till a-kassan och staten.

-Pettersson undrar om detta inte är brottsligt, bedrägeri ligger nära till. Det är dessutom ett fruktansvärt svek mot hårt arbetande människor och arbetslösa svenskar, inte minst ungdomar som inte får samma möjligheter.

Läs om vinstmaskiner,…avtalsenlig lön. Vilket jävla bedrägeri.

PUT

Hemspråk hjälper flyktingar lära sig svenska

BORÅS. En tredjedel av de flyktingar som kommer till Borås är analfabeter. För att underlätta inlärningen av svenska satsar nu Borås stad på att de som varken kan läsa eller skriva ska få utbildning också i sitt hemspråk.

Dzenan Ganic på Arbetslivsförvaltningen säger att man inte har råd att misslyckas. – Vi har insett att för merparten av målgruppen så fastnar inte den svenska som lärs ut på SFI.

Ganic säger att man tagit fasta på satsningar på andra håll i landet där men man arbetar med att alfabetisera eleverna med hjälp av deras modersmål. De får på halvtid läsa sitt eget modersmål och den andra halva tiden studerar de svenska för invandrare.

– Om vi misslyckas då är vi verkligen illa ute. För det värsta scenariot är att om vi misslyckas vi med första generationen så är det stor chans att vi misslyckas även med den andra generationen. För vi får inte glömma den här målgruppens barn också.

Dzenan Ganic pekar på språkproblemen och risken att barnen misslyckas i skolan, med tanke på hur viktiga föräldrarna är.

– Det är viktigt att vi lyfter upp de här frågorna så vi börjar jobba med dem från dag ett, dvs så fort de kommit till Sverige.

Pettersson tycker nog att det borde vara bättre att de lärde sig läsa och skriva på sitt modersmål i moderslandet…

SR  

Nästan alla flyktingar är analfabeter

NORGE. Kommunalrådet René Rafshol (H) i Råde är en av många kommuner som säger nej till att ta emot så många flyktingar som koalitionsregeringen vill.

– Vi saknar bostäder, vi saknar läkare och vårdpersonal och vi saknar lärare för tvåspråkig undervisning. Det kostar en massa pengar, kommunen har inte råd. Vi har inte råd att ta emot fler.

Otur för norrmännen att de inte får lika välutbildade vinstmaskiner som vi tar emot säger Pettersson.

Aftenposten analfabeter

Aftenposten 

Introduktionsskola byggs ut – många nyanlända barn

Av de nyanlända invandrare som kommit till Borlänge hittills i år är 80 procent barn och 20 procent vuxna. Ungefär 250 barn ska slussas in i den svenska skolan och därför har Borlänge kommun byggt ut den introduktionsskola där barnen får gå de första månaderna.

Iman Diriye, som är lärare för lågstadieeleverna, säger att det finns mycket som barnen måste lära sig.

– Det är inte bara svenska, utan också mycket annat. Att sitta ner, räcka upp handen och småsaker som de får med sig härifrån, säger hon.

De flesta av barnen kommer från Somalia och många av dem har just återförenats med sina föräldrar. Sverige godkänner nämligen inte de somaliska id-handlingarna och det har gjort att många barn har blivit kvar i Somalia, medan deras föräldrar förgäves försökt få hit dem till Sverige. Men nu har det ändrats och många barn har kommit till Borlänge.

-Pettersson säger att bli inte upprörda nu, att sitta ned och räcka upp handen kan vara nog så svårt, tänk på att många av deras föräldrar inte har någon bildförståelse eller kan klockan, HÄR , sedan kan man naturligtvis undra vad det är för föräldrar som lämnat sina barn i Afrika där det är så farligt…

SR 

Romer borta från skolan, socialen blir arbetsgivare på livstid

OSLO. Den senaste statistiken från skolmyndigheten i Norge visar att romernas barn har en enormt hög ogiltig frånvaro från skolan. I snitt är de borta var tredje dag.

Anledningen till frånvaron är att zigenarna reser även utanför skolornas lov. – De här barnen kommer att vara förlorare, och socialen kommer sannolikt att bli deras arbetsgivare på livstid, säger pedagogikkprofessor Stein Erik Ulvund vid universitetet i Oslo (UiO) till NRK.

– Romska barn får enorma kunskapsluckor och det ger låg motivation för framtida skolgång, säger avdelningsdirektör Margaret Westgaard i Oslo utbildningsbyrå.

Skolstatsrådet Torger Ødegaard (H) i Oslo säger rent ut att föräldrarna har huvudansvaret för frånvaron.

– Vi använder i Oslo enorma resurser på romska barn. Vi har totalt 80.000 elever i Osloskolor. Ingen enskild grupp, använder vi mer resurser på än de cirka 70 zigenareleverna. Det är mycket beklagligt att inte föräldrarna tar ansvar för att få barnen till skolan, säger  Ødegaard

Han tillägger att det är omöjligt att tala om denna fråga utan att placera huvudansvaret hos föräldrarna. – Här är det helt enkelt föräldrar som måste skärpa sig av hänsyn till sina egna barn. Att skaffa sig utbildning och färdigheter som läsning, skrivning och matematik är helt avgörande för alla barn i Norge. Därför har vi inte gett upp att få upp närvaron i skolan bland dessa barn, säger skolstatsrådet

De norska zigenarna har i många år inte haft någon tradition av att gå till skolan och utbilda sig. Denna minoritet har varit analfabeter i generationer och detta är anledningen för att hemundervisning i regi av föräldrar inte är en bra lösning, enligt professor Stein Erik Ulvund.

-Pettersson undrar, hur står det till i Sverige Myten? Ställer du några krav på föräldrarna eller skyfflar du bara pengar till romerna så de kan fortsätta leva som tidigare…

VG.no