2 thoughts on “Måndags melodin

  1. Ja, Zarah var ju i grunden en värmlandstös. Hon skulle ha hållit sig till Fröding och de andra från trakten hela tiden. Nu blev det inte så. Det blev en famös runda med Goebbels också. Men Sven Erik Magnusson är storstilad och tar Z till sin musikaliska famn. Heder åt Sven-Erik.
    Och Zarah själv är ju både glad och käck när hon får komma sig ut i värmlandsdräkten. Lite heder åt Zarah också – att hon kom hem i tid.

Kommentera