Skatteverket föreslår åtgärder för att förbättra folkbokföringen

FOLKRÄKNING. En årlig lägesbild över befolkningen i Sverige ska tas fram. Det föreslår Skatteverket i en rapport som tagits fram på uppdrag av regeringen och SD. Lägesbilden ska vara bred och även omfatta personer med samordningsnummer och personer som inte finns registrerade hos Skatteverket. Skatteverket ökar också bosättningskontrollerna kraftigt kommande år.

Lägesbilden över befolkningen som Skatteverket föreslår ska ge en bedömning av hur många som finns och verkar i Sverige, och även beskriva risker och företeelser.

En viktig del i arbetet med lägesbilden är att fånga, analysera och bearbeta olika typer av data som identifierats i samband med de utökade bosättningskontroller som Skatteverket genomför. Det gäller både kvantitativa data och uppgifter om olika fenomen, risker och andra iakttagelser, säger Peter Sävje, avdelningschef för folkbokföringen på Skatteverket.

Lägesbilden ska fungera som komplement till den analys av folkbokföringsfelet Skatteverket redan gör. Förutom folkbokförda ska den omfatta personer med samordningsnummer och personer som inte finns registrerade hos Skatteverket. Flera myndigheter behöver samverka i arbetet.

Vi ser behov av nya verktyg och metoder för att varaktigt ha en korrekt folkbokföring och veta vilka som bor i Sverige och vilka som enbart tillfälligt vistas och verkar här. I det ingår noggranna identitetskontroller. Vi har fått bättre förutsättningar bland annat kring samordningsnummer och för en mer effektiv och utökad kontroll, men vi behöver ta fler steg, säger Peter Sävje.

Satsningen på ökad kvalitet i folkbokföringen kommer att innebära en kraftig ökning av antalet kontrollbesök samt utveckling av Skatteverkets analysförmåga för mer träffsäkra urval för kontrollen.

Skatteverket har också startat ett arbete med bosättningskontroller av personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige, utifrån underrättelser från Migrationsverket. Vid månadsskiftet hade över 9.000 bosättningsutredningar påbörjats. Utredningarna har hittills lett till att mer än 4.000 personer har avregistrerats från folkbokföringen.

Skatteverket bedömer att 98 procent av alla som bor i Sverige är korrekt folkbokförda och beskriver viktiga skäl för att vara det, exempelvis för att uppgifterna används av blåljuspersonal och för samhällsplanering.

Skatteverket har även på regeringens uppdrag utrett om det är möjligt att införa att alla som är folkbokförda regelbundet ska intyga var de bor. Detta kan exempelvis ske samordnat med inkomstdeklarationen. Mer utredning och lagändringar skulle dock krävas för detta, till exempel kring vad som ska hända om någon inte lämnar ett sådant intygande. Skatteverket bedömer att ett krav på intygande skulle kunna införas tidigast 2026.

För att förebygga fel vill Skatteverket också underrätta de som redan är folkbokförda på en fastighet om någon annan anmält flytt till samma bostad. Ingen underrättelse kommer ske om de som bor där redan gjort en flyttanmälan därifrån.

Skatteverket föreslår också kommunikationsinsatser för att öka förståelsen för vikten av rätt folkbokföring och därmed förebygga fel.

-Pettersson noterar att det är ett litet steg mot ett bättre samhälle om Skatteverket lyckas. Men om 98 procent är rätt folkbokförda betyder det att drygt 200.000 inte är det, tänk om bara 95 procent är rätt folkbokförda.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

15 thoughts on “Skatteverket föreslår åtgärder för att förbättra folkbokföringen

 1. Är det andra tider nu? Det var ju lite som att det uppmuntrades till fusk med bidrag och uppehållstillstånd tidigare. Och då ville man inget veta, vissa sorters statistik till och med förbjöds.

 2. Det låter som en massa krångel och ännu mer kontroll och övervakning samt inskränkning i vår frihet och som ändå inte kommer att ge någonting utom att öka antalet byråkrater!
  Det är inte ett sånt samhälle vi skall ha! Vi ska ha mindre byråkrati och kontroller och mera frihet!

  Jag förstår naturligtvis anledningen till förslaget, men den bästa och kanske också enda hållbara lösningen är att utvisa minst två millioner utlänningar och sen stänga gränsen!
  Då minskar morden och våldet med minst 95%
  Bedrägerierna mot oss och vårt samhälle försvinner i ungefär samma omfattning.
  Bostadsbristen blir ett minne blott.
  Statens kassa får ett årligt tillskott på ungefär 600 miljarder.
  Barn, ungdomar och gamla människor kan åter vistas utomhus igen, även efter mörkrets inbrott.
  Vi kan efter 50 år av fasa åter se ljuset i tunneln!

  40
  1
 3. Folk- och bostadsräkningen upphörde när skatteverket tog över folkbokföringen från statskyrkan 1990.

  19
  • Vad märkligt är att Svenska Kyrkan 1990/2000 övertog statskyrkans uppdrag att fortsättningsvis ha hand om rikets administrativa indelning. Något som borde vara förbehållet staten och inte ett religiöst samfund:

   WIKIPEDIA: “Ännu vid Statistiska centralbyråns senaste folkräkning 1990 var församlingen den minsta geografiska indelningen av Sverige. Efter relationsförändringen kyrka-stat år 2000 finns det ingen officiell sockenindelning. Kommuner och församlingar delas och slås samman utifrån aktuella behov i en takt som inte har setts sedan medeltidens indelning i territorialförsamlingar genomfördes.”

   Här tappade staten greppet. År 2016, det vill säga 16 år senare, rättades misstaget till och begreppet distrikt infördes. Det vill säga att staten tog tillbaka rätten att reglera indelningen av riket. Svenska Kyrkan är eller varje fall borde vara ett religiöst samfund som vilket som helst och utan kopplingar till staten. Uppdelningen kallas församlingar och fria religiösa samfund har inte nödvändigtvis en geografisk indelning.

   WIKIPEDIA: “1 januari 2016 som en statisk indelning av Sverige i 2523 territoriella områden som gäller tills vidare. Den används bland annat i fastighetsregistret och ersatte registrering av fastighetens församling. Distrikten utgörs av territoriella delområden av kommuner, som motsvarar de områden som Svenska kyrkans församlingar hade när Svenska kyrkan frigjordes från staten vid årsskiftet 1999/2000.

   Beteckningen ‘socken’ är numera inte något officiellt begrepp men det är vedertaget inom bland annat släktforskning och annan forskning. Nuvarande begreppet socken är i stort desamma som församlingarnas eller distriktens indelning var vid skilsmässan mellan kyrka och stat. Indelningen i socknar är tänkt att vara bestående och inte förändras i takt med den administrativa indelningen av riket. Glappet mellan 2000 och 2016 är naturligtvis ett bekymmer. Kyrkans och således statens indelning ändrades en hel del under den perioden.

   Sammantaget kan man konstatera att statskyrkan skötte folkbokföringen bättre än statliga Skatteverket har gjort sedan de tog över.

   Atlas över rikets indelningar:

   https://www.scb.se/contentassets/1e02934987424259b730c5e9a82f7e74/atlas-rikets-indelningar-19.pdf

   Sedan har vi vigselrätten. Här finns en koppling mellan de religiösa samfunden och folkbokföringen. Men det är en annan diskussion?

   • Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1860-1910 och delvis 1930 finns sökbara på nätet och finns tillgängliga här: https://sok.riksarkivet.se/forsamlingsutdrag

    SCB församlingsutdrag 1860–1940 som är underlag till folkräkningarna är inte sökbara men finns skannade här: https://sok.riksarkivet.se/forsamlingsutdrag

    SCB-utdragen och således också folkräkningarna bygger på husförhörslängder och församlingsböcker. 1990 övergick kyrkan till att bokföra enbart sina egna medlemmar.

    SCB-utdragen över födda, vigda, döda 1860–1949 är skannade och finns här: https://sok.riksarkivet.se/scb-fodda-vigda-doda

    Det är kostar ingenting att ta de av register på Riksarkivets hemsida. Allt som behövs är att registrera ett konto om man vill ta del av nyare uppgifter. Observera att många uppgifter yngre än 70 år kan vara belagda med sekretess.

 4. Nu är det nog kö till toaletten på Sveavägen 68 .
  Fullt av skitnödiga Sossar som vet vad som kommer att avslöjas

  38
 5. Och inget händer förän 2026?
  Då kommer nog ingenting hända, eftersom sossarna tagit över pga regeringens benägenhet att köra allt i långbänk

  28
  2

Kommentera