Mohammedanska mordstatistiken för Juli 2023

ISLAM. TheReligionofPeace.com (TROP) är en pluralistisk, partipolitiskt obunden sida som handlar om islams politiska och religiösa läror enligt dess egna texter. Syftet är att motverka och förklara det hot som islam verkligen utgör mot mänsklig värdighet och frihet, samt det våld och dysfunktion som uppstår som en direkt konsekvens av denna religions överhöghetsideologi. Islam definieras inte av någons åsikt, utan av Koranen, Hadith och Sira. Dessa historiska texter är lättillgängliga i informationsåldern, vilket innebär att vem som helst kan gå direkt till källan från vilken artikel som helst på den här webbplatsen.

The Religion of Peace

4 thoughts on “Mohammedanska mordstatistiken för Juli 2023

 1. Inflödet fortsätter. Har MIGRATIONSVERKET semester eller har de goda och naiva AKTIVISTERNA tagit över helt?

  Ljuger regeringen med pratkvarnen Maria Malmer Stenergard (M) ispetsen??

  https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/g%C3%B6teborgs-stad-vill-att-andra-kommuner-ska-ta-emot-stadens-nyanl%C3%A4nda-1.106322767

  (S) i Göteborg vill nu att fler kranskommuner skall avlasta dem!

  Snart hör vi det nya modeordet “INTE RIMLIGT” igen och igen och igen

  HANDLING är bättre än prat. Eritreanska spektaklet på Järvafältet borde få fler att vakna.

  14

Kommentera