Korrekt rubrik lyder – Svenska elever i världsklass när det gäller läsförståelse!

INSÄNDARE. I nyhetsflödet har vi fått fått veta att dom svenska elevernas läsförmåga har försämrats. Ett faktum som av “expertisen” främst skylls på den tidigare pandemin och den då nerdragna undervisningen. Om man granskar denna förklaringsmodell så kan man bara konstatera att det som vanligt är praktiskt att skylla på något som inte kan möta mothugg och inte har ett dugg med sanningen att göra! För varför sprida ljus över det hela så att vanligt folk kan se sambanden mellan medvetna politiska beslut och dess konsekvenser?

alphabet letter text on black background
Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Den som granskar siffrorna bakom rapporten om elevernas läskunnighet finner nämligen följande. Läskunnigheten och läsförståelsen är inte negativ bland dom elever som enbart talar svenska i hemmet.

Tittar man däremot på barnen med andra hemspråk än svenska så är läsförståelsen sämre än någonsin tidigare, hela minskningen av dom “svenska elevernas” läsförmåga beror således på invandringspolitiken!

Om vi undantar eleverna med invandrarbakgrund från denna undersökning så visar den istället det rakt motsatta, nämligen att “etniskt svenska” elevers läsförståelse i en internationell jämförelse tvärtom ligger i topp! Etniskt svenska elever visar nu upp ett bättre resultat än vad motsvarande finska, norska och danska elever gör.

Dom “svenska” eleverna är även vida överlägsna genomsnittsresultatet för eleverna i EU:s och OECD:s medlemsländer!
Om vi däremot i samma internationella jämförelse enbart tittar på dom elever som inte talar respektive lands hemspråk i hemmet så är läsförståelsen som sämst i Sverige, det vill säga lika dålig som snittet för EU:s och OECD:s medlemsländer.

I klartext så säger undersökningen ingenting annat än att: -Hela minskningen av svenska elevers läsförmåga och läsförståelse drivs på och orsakas av invandringen.
Barn som enbart pratar svenska hemma presterar faktiskt till och med aningen bättre nu än 2016, medan barn med andra hemspråk presterar sämre än någonsin tidigare!

Undersökningen bygger på siffror från “PIRLS” 2021 som mäter läsförmågan hos elever i årskurs 4.
Faktum är att Sveriges fjärdeklassare skulle placera sig som tredje bäst i världen efter Singapore och Hongkong om det inte vore för den stora andelen av gruppen elever “med annat språk i hemmet”!
I övrigt är Sverige efter Bulgarien det land med störst skillnad i läsförmåga mellan de som talar landets språk i hemmet och de som inte gör det.

Den som vet detta inser då att en ökad “hemspråksundervisningen” bara kan förvärra situationen ytterligare. Med ovanstående i åtanke blir det därför helt uppenbart att SVT har totalhavererat i sin nyhetsrapportering. För den 17 maj gick SVT ut med nyheten om att man på en förskola i Helsingborg lyckats vända på “trenden”, detta genom att visa tre och fyraåringar som genom nya metoder lärt sig att läsa.

Problemet med detta reportage var bara att samtliga barn som visades upp var “etniskt svenska”. Istället för att säga som det är rörarande den bristande läskunnigheten bland våra barn så väljer således SVT att visa upp en etniskt svensk förskola där läskunnigheten frodas, som om detta vore lösningen och att vi är på rätt väg!?

Personligen så har jag svårt att skilja denna typ av nyhetsreportage från Monty Pythons sketch om den fastspikade döda papegojan i buren som påstods vara levande!
SVT målar ju endast upp en falsk bild av verkligheten, vilken vi alla lätt genomskådar!
Frågan är bara varför SVT och övrig media finner det så viktigt för oss att ta in en världsbild som helt enkelt inte existerar, vad vem eller vilka vinner på det?

Annat att fundera över är varför SVT envisas med att alltid lyfta fram invandringen i positiv dager, absolut ingenting negativt påstås ju någonsin bero på vår extrema invandringspolitik!

Johnny Hornbrink, SD

7 thoughts on “Korrekt rubrik lyder – Svenska elever i världsklass när det gäller läsförståelse!

 1. Detta accelererar i takt med att fler och fler bor i områden där svenska överhuvudtaget inte existerar.

 2. Den sanna historien passar inte in i Arga Anderssons narrativ om privatskolorna som förstör den Svenska välfärden .
  Och dessutom kan folk få reda på att det är planerad genomförd Sossepolitik som orsakat tillståndet i Sverige.

 3. Johnny Hornbrinks inlägg visar att SD’s politik.är den rätta. Vill invandrarförädrar att deras barn skall lära sig sin(a) förädrars språk.skall det ske utanför skolan läroplan.
  För övrigt är inlägget lysandei nformerandw.

  37
 4. Typiskt för SVT. När man visar inslaget så vi ser man bara etiskt svenska barn, inte en invandrare så långt ögat når.

  37
 5. Det här vet alla svenskar, utom vänstern och”experterna”. Medelklassen tar hand om sina barn. Får dom inte lära sig i skolan lär föräldrarna dem själva. Förresten sköter svenska familjer redan undervisningen i hemmen. Det kallas läxor.

  36
  1
 6. Kanske vore dags att undersöka varför “svenska” elever blivit så bra på arabiska.

  38

Kommentera