8 thoughts on “Dagens

    • 1 (en) person förstod ordvitsen! GRATTIS!
      Ge dig till känna, så skickar jag en smärre gåva.

  1. Artist vs ledare för spelbolag. Ett spelbolag som gärna äventyrar hela Sverige och dess ekonomi.

    33

Kommentera