13 thoughts on “Klimat-experter marscherar i London

    • Ser ut som intelligensen hos grupper av människor överstigande ett antal av 10 sjunker med logaritmen på varje multipel av varje specifik fördubbling i antalet.

  1. Alla är vi olika som vi bruka säga. Men det är ser ut som folk som går i trans. Tokiga dårar

    19
    1

Kommentera