Högsta Domstolen sänker straffen efter koranupploppen i Örebro

TERRORISM. Högsta domstolen har meddelat dom om det så kallade koranupploppet i Örebro, mål: B 6185-22. Två personer som deltog genom bl.a. stenkastning mot polisen döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Inför en planerad allmän sammankomst i Sveaparken i Örebro i april 2022 kom såväl poliser som polisiär egendom att angripas av personer som hade samlats i parken. Bland annat förekom det omfattande stenkastning. Högsta domstolen har nu prövat ett mål mot två inblandade personer.

En fråga som Högsta domstolen har prövat är om gärningarna ska bedömas som våldsamt upplopp eller sabotage mot blåljusverksamhet. Domstolen kommer fram till att gärningarna uppfyller rekvisiten för båda brotten men dömer för sabotage mot blåljusverksamhet. Brotten bedöms som grova, främst med hänsyn till att de har begåtts inom ramen för ett omfattande och allvarligt angrepp mot polisen.

Åtalet avsåg de gärningar som konkret hade utförts av de tilltalade men också gärningar som inte kunde knytas till någon enskild person och skador som orsakats av andra än de tilltalade. Hovrätten ansåg att de tilltalade var straffrättsligt ansvariga för samtliga angivna gärningar som utförts i parken under den aktuella tidsperioden.

Enligt Högsta domstolen finns det inte stöd för påståendet att samtliga som deltagit i oroligheterna har agerat tillsammans och i samförstånd med varandra. I målet finns inte heller någon närmare utredning om i vilken utsträckning och på vilket sätt de tilltalade varit delaktiga i de delar av händelseförloppet som i åtalet inte specifikt kopplas till dem. De tilltalade döms därför enbart för vad som konkret kunnat kopplas till deras eget agerande. Vid bedömningen av gärningarnas allvar har det tillmätts stor vikt att de vidtogs i ett sammanhang då även många andra personer angrep polisen.

Det samlade straffvärdet för brotten bedöms vara tre års fängelse för var och en av de tilltalade. En av de tilltalade döms även för våld mot tjänsteman, bestående i att han har kastat en sten mot en polis från nära håll. Fängelsestraffets sammanlagda längd för honom bestäms till tre år och tre månader.

Högsta domstolens avgörande bekräftar att angrepp av detta slag mot polisen utgör allvarlig brottslighet med ett högt straffvärde, säger Johan Danelius som var en av de domare som deltog i avgörandet.
Anledningen till att straffen i de här enskilda fallen sätts ned i förhållande till hovrättens dom är främst att de tilltalade har ansetts straffrättsligt ansvariga enbart för de delar av händelseförloppet som konkret kunnat kopplas till deras eget agerande, förklarar Danelius.

Högsta domstolen ändrar hovrättens domslut på så sätt att

 • påföljden för Ardalan Abdulla, född 1994, bestäms till fängelse i tre år och tre månader,
 • påföljden för Abdulrahman Khalil, född 2001, medborgare i Syrien, bestäms till fängelse i tre år

***

TIDIGARE 2022-09-12 Dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

TERRORISM. Göta Hovrätt, mål: B 2754-22 har i dag dömt fyra personer som deltagit i de s.k. korankravallerna i Svea parken i Örebro under påskhelgen till fängelse i mellan ett och fem och ett halvt år. Åklagaren åtalade de fyra personerna för att – tillsammans och i samförstånd med alla personer som agerade på platsen – ha angripit och stört polisverksamheten.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att åklagarens påståenden bevisats och att brottet är grovt. Det omfattande våldet mot polispersonalen, vilket ledde till att polisen fick fly, att polisverksamheten som bedrevs avsåg att skydda grundlagsskyddade rättigheter och att gärningen sammantaget utgjort ett synnerligen allvarligt angrepp på demokratin är omständigheter som hovrätten har vägt in då brottet bedömts som grovt.

Straffskalan för brottet är fängelse från två år upp till livstid. Hovrätten anser att straffvärdet för gärningen som en utgångspunkt är fem år. Hovrätten har då tagit hänsyn till att angreppet varit utdraget i tiden, att det skett genom ett mycket omfattande och farligt våld med mycket stora skador både på polismän och deras utrustning där våldet inneburit en allvarlig fara för polispersonalens liv. Angreppet har dessutom krävt polisförstärkningar från flera andra delar av landet.

Tre personers medverkan har varit sådan att påföljden för dem är fem års fängelse. Hovrätten har bedömt att dessa tre personer har medverkat i samma utsträckning. Det är en skillnad mot tingsrätten som ansåg att personerna medverkat i något olika grad. En av dessa tre personer döms dessutom för våld mot tjänsteman, som leder till att han får ytterligare ett halvt års fängelse.

En person har medverkat i endast en mindre mån. Han har kastat en sten på avstånd och har försökt att välta en polisbil. I övrigt har han förhållit sig helt passiv. Hans medverkan i gärningen har varit så begränsad att fängelsestraffet för hans del ska sättas under straffminimum. Påföljden för honom har hovrätten därför bestämt till ett års fängelse.

 • Eftersom det saknas vägledande avgöranden har en svårighet varit att bedöma hur allvarlig gärningen är utifrån den tillämpliga straffskalan, säger ordföranden i målet hovrättslagmannen Niklas Rundberg.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att gärningen är sådan att utsatt polispersonal kan få ersättning för kränkning. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att den polis som begärt ersättning ska få den kränkningsersättning som han vill ha, nämligen 20 000 kr.

Tingsrätten dömde:

 • Ardalan Abdulla, född 1994, döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och våld mot tjänsteman till fängelse i 6 år. Hovrätten sänker till 5 år och 6 månader.
 • Yanik José Serrano, född 1996, döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet, hot mot tjänsteman samt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål till 4 år och 6 månaders fängelse. Hovrätten höjer fängelsestraffet till 5 år.
 • Abdulrahman Khalil, född 2001, medborgare i Syrien, döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till 5 års fängelse, åklagaren vill utvisa men det avslog tingsrätten. Hovrätten ändrar inte fängelsestraffet.
 • Abdalle Said Abdi, född 2003, döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till 2 års fängelse. Hovrätten sänker straffet till 1 års fängelse.

Alla fyra ska dessutom solidarisk betala 20.000 i kränkningsersättning till en polisman, vilket de slapp i tingsrättens dom.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

19 thoughts on “Högsta Domstolen sänker straffen efter koranupploppen i Örebro

 1. Verkligen illa, eftersom det är prejudicerande!

  Men så är det i ett land med en vänsterkorrumperad domarkår, som värnar kriminella mer än offer!

  Ungern och Polen har inte detta problem, som i Sverige utsätter medborgarna för betydligt mer fara, utsatthet och våld, än vad som ändå är!

  Domstolarnas och kulturens oberoende.

  Jo jo!

  Leve brottslingarna och bibliotekens sagostunder.

  Nej, FUCK IT!

  STATLIG STYRNING, till oss alla schyssta medborgares bästa tack!

 2. Min tro varför inte SD reagerar direkt är att där är så mycket skit som dom hittat efter
  Sossestyret, långt över vad dom själva trodde, alltså mycket att ta tag i.
  Sen vill dom inte göra som Sossarna att avskeda dem som vågar yttra sig som i
  snippadomen, att lägga sig i domslut, men nog är det låga straffen idioti, det sänder bra
  signaler till andra våldsverkare!

  5
  26
 3. VAD finns det för rimlig anledn till att domarkåren skulle ha röda sympatier..!?

  Statusen för de flesta borde ju ligga i det högra blå fatet..
  Anseende, social status, rang, bostadsort m.m. ..

  VARFÖR UPPFÖR de sig som socialister i sina ämbeten..?!!!

  Det hela rimmar såå illa..

  • Inte alls! Vilka har makten idag? Woke-vänstern! Och de värnar de sina!

   Gör du rätt får du kred, annars blir du canclad!

   De är ju fö sjutton 68-vänstern, och deras avfällingar som styr idag, på alla plan, infiltrerade i allt, överallt!

   Så det är inte alls konstigt att domare är vänster! Snarare tvärtom!

   Och det är ju ofta socialister som läser vidare på universitet, eller hur?

 4. VEM LITAR LÄNGRE PÅ DET SVENSKA RÄTTSSYSTEMET!

  Varför utvisas de inte? Varför skall vi som byggt landet behöva se på när de dysfunktionella socio kulturellt underutvecklade river ner det som tagit årtiondet att bygga upp?

  Domstolarna i Sverige har skapat en gräddfil för religiösa idioter med rätt pigmentering och rätt etnicitet.

  VARFÖR REAGERAR INTE (SD)????

  33
  1
  • Håller med!!
   Sd sitter i en rävsax, dom är överkörda av M,Kd,L.
   Om dom opponerar sig kastas dom ut och S tar vid.
   Grundlurade är vad dom är.

   15
   1
 5. Inte förvånande ett dugg, med tanke på att Sveriges domareförbund har visat sig vara rejält röda. Det flesta med stor sannolikhet utnämnda av sozzarna och kanske medlemmar i Hilda eller Ruben.

  29
 6. Om det finns någon fortfarande som tror att våra institutioner är fria från agendasättande ämbetsmän och tjänstemän, den så kallade djupa staten (eng. The Deep State) påhejade av en blandning obskyra institutioner bör omedelbart söka hjälp för nedsatt syn, hörsel och mental förmåga.

  30
 7. Då får man ändra lagen så att den säger att de personer som deltar i ett upplopp är solidariskt ansvariga för de för brott som begås under upploppet.
  Ska de av Partiet tillsatta domarna hålla på att fatta korkade beslut blir lagen drakonisk eftersom medborgarnas säkerhet går före de kriminellas.

  23
 8. Så med andra ord var det “en olycklig omständighet” som gjorde att det befanns sig så många terrorister på samma plats ???? Enligt Högsta domstolen finns det inte stöd för påståendet att samtliga som deltagit i oroligheterna har agerat tillsammans och i samförstånd med varandra.

  32
 9. Betala skadestånd för de brunna bilarna, är väl inte aktuellt heller? Fy fan för våra domstolar.
  Duarte hjälp oss.

  43
 10. För att citera Dan Eliasson, ”Vad har dessa personer varit med om för någonting, vilka omständigheter har dessa killar växt upp under, vad är det för trauman de bär med sig??”, HD tycker naturligtvis också synd om dessa avskyvärda figurer på samma sätt som Dan Eliasson tyckte synd om en mördare. Fy f-n för pk-sekten och dess avskyvärda politiker och politruker.

  38
  1
  • DE:s agerande i TV vid det tillfället du citerar var ett upplägg tillsammans med TV. Det bestämdes i förväg att han skulle spela en helt annan roll än den typiskt patriarkala mannens roll. Personalen i studion var med på det hela, de är ju inne på samma ideologis agenda. Tittar man på klippet igen så ser man verkligen hur han krystar fram ett skådespeleri. I ett riggat nyhetsprogram så låter sig tittre luras, responsen i soc media blev ilska. Men de insatta på andra redaktioner tillsammans med de i samhället som vill samma linje så var det en seger – det går att kapa högsta våldsmonopolet i en nation.

   Men kom ihåg, nyhetsprogrammets personal var med på upplägget. DVS att Dan Eliasson skulle beredas plats i Sveriges främsta nyhetskanal och få skådespela en roll som visar “att nu är högsta våldsmonopolet kapat”. DE hade säkert någon skådespelare eller dramaturg med sig som coachade.

   Media kapas och används till att dupera svenska. Tom debattprogram och nyheter riggas, dvs de programmen vi inte kan misstänka vilja lura oss.
   Och de i högsta mediamakten ler långt upp till örsnibben.

   20
 11. “kastat en sten på avstånd”
  Vad har avståndet med detta att göra, träff eller inte, blir stenen lättare under flygfärden?
  Hur nära blir det med skjutningar då?

  Det här landet är dött, när domstolar och advokater/försvarare letar efter minsta orsak för att döma till lägre straff.
  DET SKA JU VARA PRECIS TVÄRTOM!!!!!!!!!

  Hyr plats i Thailand, en annan sorts semesterort i fängelse, och varmt och skönt.

  34
 12. Naturligtvis sänks straffet, att dom inte friades helt är märkligt.
  Utvisning direkt vid sådana här händelser, gillar man inte läget åk hem.

  31

Kommentera