3 thoughts on “Förskjutning i jordskorpan visualiserad på en väg i Turkiet

  1. Det måste bero på människoskapad global uppvärmning. Konvektiva värmerörelser i jordens flytande mantel som orsak, är bara fake-news.

  2. Sverige skickar 30 mille till för att räta upp “chikanen” mellan åkrarna, eller hur, televinken?

    16
    3

Kommentera