Islam, fega politiker och ynkliga journalister samt yttrandefrihet

ISLAM & YTTRANDEFRIHET. Lars Vilks och de två poliser som skyddade honom dog vid en bilolycka 3 oktober 2021. Vem bär ansvaret för Vilks och polisernas död? Varför var Lars Vilks mordhotad i snart 15 år utan att samhället reagerat kraftigt.

Jimmie Åkesson om spänningarna med Turkiet: “I Sverige gäller svensk grundlag”

Det har blivit en debatt i Sverige om yttrandefrihet efter att Turkiets president Erdogan fördömt en rad olika politiska manifestationer. Först Rojakommissionens dock-protest utanför stadshuset i Stockholm, sedan en satirtävling av tidningen Flamman och nu en koranbränning utanför Turkiets ambassad. Regeringen pressas hårt av Turkiet med anledning av Sveriges NATO-ansökan och tvingas balansera mellan att blidka Turkiet och inte tumma svensk grundlag. Jimmie Åkesson (SD) menar att det inte får råda någon som helst tvekan om att i Sverige gäller svensk grundlag.

Var var alla dessa politiker när islam hotade Lars Vilks? Varför protesterar så få mot orsaken till mycket av våldet i världen?

Pettersson säger att politiker och journalister har visat en oerhörd feghet och flathet i många år mot islam. Mitt förslag är att staten Sverige reser en jättelik rondellhund till minne av Lars Vilks och poliserna på lämplig plats. Det går säkert att hitta pengar till finansieringen.

År 2006 upphävde socialdemokraterna yttrandefriheten i Sverige och släckte Sverigedemokraternas hemsida.

För nästan 18 år sedan, den 30 september 2005, upprördes muslimer världen över av att danska Jyllands-Posten publicerat några teckningar på profeten Mohammed. Ambassader brändes, folk sköts ned och västerländska medier och politiker backade. Inte sedan fatwan mot Salman Rushdies bok Satansverserna 1989 och attackerna mot USA den 11 september 2001 och senare terrordåd i Spanien, Frankrike, Belgien och England hade världen så påtagligt fått känna på vad kränkta muslimer kan ta sig till. 

Sveriges dåvarande utrikesminister, socialdemokraten Laila Freivalds (S) lovade arton muslimska ambassadörer att personligen be om ursäkt om en svensk tidning publicerade nidbilder av Muhammed. Det löftet höll hon.

Ingen svensk tidningen publicerade bilderna då. Nerikes Allehanda publicerade någon bild efter två år, i övrigt rådde fegheten och kryperiet för muslimerna på bekostnad av yttrandefriheten.

I solidaritet med Jyllands-Posten, demokratin och yttrandefriheten utlyste, i januari 2006 Sverigedemokraterna och deras tidning SD-Kuriren en teckningstävling på temat bästa Muhammedkarikatyren.

Muhammed

Inte ens en vecka efter att det första bidraget publicerats stängdes såväl SD-Kurirens som Sverigedemokraternas hemsidor av webbhotellet, efter uppmaningar från utrikesdepartementet. Detta resulterade tack och lov i stark kritik och bidrog till dåvarande utrikesministern Laila Freivalds avgång.

Alltså, för bara drygt 17 år sedan, tummade staten, Sveriges regering, på yttrandefriheten för att blidka intoleranta muslimer.

I Danmark beskylldes Sverige, då som nu, för att huka i debatten om islam och Muhammedteckningarna. Däremot bemötte den muslimska världen Freivalds försök att avstyra nya karikatyrer med enbart beröm.

Flera muslimska Stockholmsambassadörer uppskattade att Freivalds kallade dem till möten, och att hon inledde samtal med muslimska samfund – och att hon aktivt stoppade svenska Muhammedbilder på nätet. Ambassadörerna uppskattade att socialdemokraten Freivalds och regeringen kröp för islam till skillnad mot den danska regeringen som försvarade Jyllands-Posten rätt att publicerade karikatyrerna.

– Denna dialog borde vara ett föredöme för Danmark, där ju bristen på samtal varit akut sedan i höstas. Bara genom dialog kan våldet trappas ner, säger Salah Abdel Shafi, palestiniernas sändebud i Stockholm. Att det enbart var muslimer som stod för våldet nämnde varken Freivalds eller någon av de 18 muslimska ambassadörerna!

Krisen kring de danska Muhammedkarikatyrerna hade börjat när Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen i oktober 2005 vägrade att ta emot elva muslimska ambassadörer som upprörts av Jyllands-postens teckningar.

Den 1 februari 2006 förargade statsminister Göran Persson sin danske kollega när han i en valdebatt berättade hur han skulle skött en liknande kris.

Sverigedemokraternas valfilm 2006

Enligt Persson vore det i så fall bäst att kalla upp de muslimska ländernas ambassadörer för att ”gå igenom situationen i Sverige, tala om vad vår pressfrihet står för, vad demokrati och opinionsbildning betyder för oss och göra väldigt klart att det inte handlar om att på något sätt förlöjliga eller förhåna en annan religion.”

Det scenario Göran Persson då målade upp var verkligheten, den 31 januari 2006 hade UD samlat sjutton muslimska Stockholmsambassadörer för en samtalsrunda. – Syftet var att förklara hur vi såg på situationen. Initiativet kom härifrån UD. Det var en bred uppslutning, trots kort varsel och trots att mötet sammanföll med det muslimska nyåret, säger Erika Ferrer, biträdande utrikesråd på UD.

Ambassadörerna fick av utrikesrådet Olof Skoog veta att de hot som då riktats mot Sverige – främst på Västbanken och i Gaza – byggt på flera missförstånd. Ingen svensk tidning hade visat någon Muhammedbild. Dessutom beskrev Skoog i detalj Sveriges lagar för religions-, yttrande- och pressfrihet.

Innan dagen var slut utlovades ett nytt dialogmöte. Den 6 februari kom inbjudan. Dagen därpå traskade arton muslimska ambassadörer (Salah Abdel Shafi, Palestina hade tillkommit) åter in i UD:s salonger i Arvfurstens palats – nu för att träffa Laila Freivalds.

Vid det här laget hade krisen trappats upp dramatiskt. Ilskna folkmassor hade angripit Sveriges och Danmarks beskickningar i Damaskus och Beirut och satt byggnaderna i brand.

UD fäste stor vikt vid ambassadörsmötet, som i en ”brådskande inbjudan” beskrevs som ett informationsmöte om Mellanöstern. Det spända läget hade fått UD att avråda från alla resor till Gaza, Västbanken, Libanon och Syrien.

Dagen innan hade Freivalds kontaktat flera muslimska grupper i Sverige för att vinna stöd för regeringens fortsatta agerande.

I ett snabbinkallat partiledarmöte hade hon fått samtliga partier (SD satt inte i riksdagen) att avstyra fp-ledaren Lars Leijonborgs propå om ett svenskt stöduttalande för Danmark i den upptrappade krisen.

Enligt Laila Freivalds tänkte Sverigedemokraterna publicera en stor mängd egna Muhammedbilder – bilder som kunde skapa både våldsdåd och köpbojkotter mot Sverige.

Den uppgiften hemlighöll samtliga partiledare. Men efter mötet bytte Leijonborg fot och uttalade att vi vill ha bästa möjliga relation med den muslimska världen.”

När arton muslimska ambassadörer inledde mötet med Laila Freivalds blev samtalet något av ett mångkulturellt seminarium. Det fanns inte skäl för någon ambassadör att rapportera hem om att Sverige drabbats av en dansk smitta.

Freivalds framförde dock en tråkig nyhet: den “högerextrema” SD-kuriren hade utlyst en tävling om de bästa Muhammedkarikatyrerna och var just på väg att publicera dem. En första nidbild låg redan på nätet och visade Muhammed som ett svart streck i en spegel. ”Muhammedansk självcensur”, löd bildtexten.

Freivalds beklagade bilden. Hon lovade att offentligt be om ursäkt om SD-kuriren eller någon annan svensk tidning skulle publicera sådana nidbilder. Samtidigt betonade hon att SD-kuriren bara företräder en liten minoritet svenskar.– Den tidningen kunde inte riktigt representera det officiella eller vanliga Sverige. Att höra det direkt från den svenska utrikesministern var väldigt viktigt för oss, säger en av de deltagande ambassadörerna.

Redan två dagar efter ambassadörsmötet framförde Laila Freivalds sin utlovade ursäkt: ”Jag ber om ursäkt att vi i Sverige har enstaka personer som är så hänsynslösa och medvetet kränker andra människors religion”, sade socialdemokraten och utrikesminister Freivalds i en skriftligt uttalande där hon sade sig skämmas över ”SD-kurirens provokation”.

Irans Stockholmsambassadör Hassan Ghashghavi är själv chefredaktör för tidningen Frihetens budbärare: – Vi kan inte påverka era lagar och hur er regering agerar. Men sett till resultatet av det som gjorts vill vi uttrycka vårt gillande av hur Sverige hanterat frågan, sade Hassan Ghashghavi.

Palestinier Salah Abdel Shafi ansåg dock att Freivalds kunde göra mer: – Regeringen bör inte vänta att agera tills kränkande nidbilder publiceras. Det är viktigt att ingen regering låter tryckfriheten gå över styr.

Också de svenska muslimer som Laila Freivalds pratat med i sin tysta diplomati är positiva till UD:s dialog med muslimska länder.

– Det är jättebra. Det är precis det som Anders Fogh Rasmussen aldrig gjorde i Danmark, sade Abdal Haqq Kielan (född Leif Karlsson), imam vid moskén i Eskilstuna.

-Pettersson vet att svenska hatmedia inte heller nu publicerar historiska bilderna men jag tycker att ni som ännu inte sett dem fast de publiceras här på bloggen åtskilliga gånger ska få se konstverken.

Fråga er sedan hur sjuka de personer är som är beredda att mörda och sätta världen i brand för några streckgubbar… – Varsågoda här är Muhammedkarikatyrerna på Petterssons igen. Tolv teckningar som fredens apostlar är beredda att mörda för och kanske allvarligast. Det är sådana teckningar som fick Sveriges socialdemokratiska regering att stänga hemsidor och upphäva den grundlagsskyddade yttrandefriheten. 

Det kan ske igen…

“Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Artikel 19 ur FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992. Lagen innebär bland annat att: Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.

Ingen myndighet kan kräva att något som skall framföras i radio, tv eller annan sorts upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Undantaget är biofilmer som ska visas för barn under 15 år.

Den som är upphovsman till ett radioprogram, tv-program eller liknande har rätt att vara anonym.
Lagen har flera likheter med tryckfrihetsförordningen men berör inte tryckta skrifter. Däremot omfattar den webbplatser och databaser som drivs av ett massmedieföretag, t.ex. en redaktion för en tryckt periodisk skrift eller ett skivbolag. Även om huvudman för en webbplats ej är ett traditionellt massmedieorgan kan webbplatser och nyhetsbrev erhålla samma skydd med ett utgivningsbevis.

Ovanstående har Petterssons publicerat flera gånger på bloggen.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

21 thoughts on “Islam, fega politiker och ynkliga journalister samt yttrandefrihet

 1. Den svenska yttrandefriheten tillåter alla att bränna det egna och andra länders flaggor.

  Den svenska yttrandefriheten tillåter muslimer att hetsa till att skära halsen av ickemuslimer. (Koranen 47:4)

  Den svenska yttrandefriheten tillåter ickemuslimer att protestera mot de muslimska mordhoten.

  Detta gillar inte muslimer, de protesterar mot yttrandefriheten genom att elda västerländska flaggor och göra verklighet av sina mordhot.

 2. “Pettersson” frågar…

  “Vem bär ansvaret för Vilks och polisernas död?”

  Det gör nog vi alla.

  (Jag tycker att “Petterssons” ordval är olyckligt när han nämner islam som problemet (“flathet”), då religionen är utan skuld, eftersom det är dess uttolkare och utövare som bär hela ansvaret.)

  Jag anser att det är nödvändigt att regeringen skickar ett uppdaterat regleringsbrev till Justitiedepartementet med instruktionen att de muslimer som känner sig ledsna och kränkta inte ska ges rätten till rättslig prövning.

  Det skulle ge svenskar mod (m.a.o. inte vara rädda) och grundlagsskyddet att uttrycka tyckanden/synpunkter och kritik gentemot muslimer i vardagen (dvs. integration, vilket inte är politikers angelägenhet, men en social/folklig), utan risk för att hamna i brott- och straffregistret och bli skadeståndsskyldiga.

  Och, utan risk att bli oskyldigt dömda. Till exempel:

  * 2020-10-28 Sveriges Radio
  “Ovanlig dom: Kvinna döms för förolämpning”

  – Den kvinnan som stått åtalad för förolämpning mot en apoteksanställd i Jönköping döms till 40 dagsböter på sammanlagt 3.600 kronor och ska också betala skadestånd på 5.000 kronor.
  – Det var i somras som den åtalade kvinnan i kön på apoteket kommenterade den slöja som den anställda bar, och undrade om hon var tvingad att bära den och att den var ful.
  – Receptarien har i förhör berättat hur ledsen och kränkt hon blev och att hon diskuterar gärna varför hon har slöja, men inte på det här sättet.
  – DEN DÖMDA KVINNAN HAR NEKAT TILL ATT HA BEGÅTT NÅGOT BROTT.

  (Se 9 exempel på liknande domar i slutet av min kommentar hos “Petterssons gör Sverige lagom!” 2022-12-11 “SD: förbjud slöja inom polisen”.)

  *

  Men, det är svårt för svensken att uttrycka tyckanden och kritik i vardagen då hon vill visa hänsyn, eller är rädd för rasiststämpeln. Och, riskerar att förolämpa en oskyldig muslim som kan vara en av de minst 250.000 svenska medborgare som lever under det av det muslimska kollektivet medtagna hedersförtrycket (Aftonbladet 2017-05-29), och som är i behov av solidaritet och stöd från Sverige och svenskarna… för kunna vara fri.

  (Om 250.000 lever under hedersförtryck, är rimligen “förövarna” lika många, eller mer troligt, dubbelt så många, vilket innebär varannan muslim (det finns c:a 1.000.000 muslimer i Sverige).

  Har någon muslimsk församling — hur många finns det? 100-tals? — offentligt tagit avstånd från detta hedersförtryck, eller bejakat svensk Grundlag och demokratisk yttrandefrihet?:

  * 2020-09-11 Dagens Nyheter
  “Järvas ledare manar till lugn när högerextrema vill bränna Koranen”

  – Muslimska trossamfund i Stockholm vill ändra den svenska grundlagen och göra det förbjudet att håna islam och andra religioner.
  – Bakgrunden är det danska högerextrema partiet Stram kurs ansökan om att bränna Koranen i Stockholms förorter i helgen.

  – Den delen i den svenska grundlagen vill 15 [!!!, Hur många tusentals medlemmar?, bara i Stockholm!, Min anm.] muslimska församlingar i Stockholm nu ändra på.
  – “Vi vill inte att det ska vara lagligt i Sverige att bränna heliga skrifter som Koranen, Bibeln och de judiska skrifterna och att det samtidigt ska bli förbjudet att håna de olika religionerna”, säger Hussein Farah Warsame [imam, Rinkeby moské].

  – Han visar ett papper med flera punkter som under morgonen lämnat över till politikerna.
  – “Nej, jag [Yusuf Abdalla, restaurangägare] visste inte det. Vi trodde att det var olagligt i Sverige att bränna Koranen och andra religiösa skrifter. NITTIO PROCENT AV ALLA SOM BOR HÄR TROR DET.”

  *

  “Område efter område har demografiskt, kulturellt och värderingsmässigt upplevt ett folkutbyte och utvecklats till […] vad som snarare liknar Mellanöstern.”

  (utdrag ur en utförlig redogörelse av troligen en svensk medborgare med arabiskt ursprung, Twitter 2023-01-24 av kontot/användaren “@_Sohrab_”, status/1617948728333307913)

  PS
  Ett stort tack går till “Pettersson” för hans utförliga redogörelse i ämnet — och modet (jag hoppas att han inte råkar illa ut!).

 3. Nu gäller det att stå emot för att inte ytterligare tumma på yttrandefriheten, vi har inte yttrandefrihet fullt ut enligt min mening. Fega politiker understödda av en del av journalistkåren är på väg att låta sig skrämmas att göra ytterligare begränsningar i yttrandefriheten, detta får inte ske.

 4. Förbjud terrorreligionen islam i Sverige. De som ändå vill vara muslimer han flytta till medeltiden i Mellanöstern. Tänk vad pengar vi skulle spara. Då kanske vi kan sänka pensionsåldern till 65 igen.

  19
 5. Det känns i varje fall tryggt att Jimmie Åkesson håller ett öga på Regeringen så
  att dom inte går till överdrift och lättar på grundlagar för att blidka Erdogan.
  Där är ingen utifrån som ska få bestämma vad vi får eller inte får göra, sen har
  99,99 procent av Svenska folket inte brännt någon koran, men Araberna har skändat vår nation genom att bränna vår flagga!

  15
  2
 6. Pettersson har ryggrad vilket han bevisar till och från . Kanske därför bloggen besöks så frekvent av folk på alla kanter och där emellan .
  Mvh Sjöström

  13
  3
 7. Hur kan det vara tillåtet att sprida uppmaningar till mord i en tryckt skrift? (Koranen 47:4)

  Vad händer om vi skriftligen skulle uppmana alla icke-muslimer att skära halsen av muslimerna?

  Tänk om man bara ”tipp-exar” ordet otrogna i 47:4 och byter ut det mot muslimer…😇

  Också tillåtet?

  Ang 47:4, se bild och understruken text i tråden om Paludans eldningar, eller länk nedan:

  https://i0.wp.com/petterssonsblogg.se/wp-content/uploads/2023/01/Koranen-dod-at-otrogna.jpg?w=896&ssl=1

  15
  2
  • Hmm… ur mitt perspektiv är muslimer otrogna; en av flera otrogna grupper. Att ändra ordet otrogna till muslimer i 47:4 skulle alltså inte ändra innebörden i meningen på annat sätt än att ändringen inskränker omfattningen till att endast avse muslimer istf alla otrogna.

   Undrar hur en domstol skulle argumentera kring detta?

   7
   2
   • Tänk på om detta var utfört av en turk???
    (och inte någon svensk eller “muslimhatare”)
    som hatar sitt eget land .
    hur ställer sig då alla till detta faktum.
    skall då alla svenskar få bära hundhuvud ??
    tragiskt.

 8. 𝖭𝗒𝗁𝖾𝗍𝗌𝗐𝖾𝖻𝖻𝗉𝗅𝖺𝗍𝗌𝖾𝗇 Al-Monitor 𝗌𝗈𝗆 𝗀𝖾𝗇𝗈𝗆𝖿𝗈̈𝗋 analyser 𝖺𝗏 Mellanöstern, 𝗌𝗍𝖺̈𝗅𝗅𝖾𝗋 𝗌𝗂𝗀 𝖿𝗋𝖺̊𝗀𝖺𝗇 “𝖧𝖺𝗋 jihadistisk terror 𝖺̊𝗍𝖾𝗋kommit till Europa som vedergällning?“
  𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝖼𝖾𝗋𝖺𝗍 20 januari 2023:

  Sex personer 𝖻𝗅𝖾𝗏 𝗍𝗂𝖽𝗂𝗀𝖺𝗋𝖾 denna månad 𝗄𝗇𝗂𝗏𝗁𝗎𝗀𝗀𝗇𝖺 i Paris Gare du Nord, den folkrikaste tågstationen i Europa, 𝗈𝖼𝗁 enl. tidiga press𝗎𝗉𝗉𝗀𝗂𝖿𝗍𝖾𝗋 hördes 𝗀𝖺̈𝗋𝗇𝗂𝗇𝗀𝗌𝗆𝖺𝗇𝗇𝖾𝗇 ropa “Allah Akbar”. Den misstänkte 𝗀𝗋𝖾𝗉𝗌 𝗈𝗆𝗀𝖺̊𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖺𝗏 𝗉𝗈𝗅𝗂𝗌 𝗈𝖼𝗁 identifierades först som algerier och sedan som libysk illegal invandrare. Även om händelsen snabbt avfärdades som psykisk sjukdom och försvann från nyhetsmedia, 𝗌𝖺̊ 𝗏𝖺̈𝗇𝖽𝖾 𝗆𝗂𝗇𝗇𝖾𝗍 omedelbart 𝖺̊𝗍𝖾𝗋 𝗍𝗂𝗅𝗅 𝗍𝗂𝖽𝗂𝗀𝖺𝗋𝖾 𝖺̊𝗋 𝖺𝗏 jihad-terrorism, 𝗆𝖾𝖽 hundratals död𝗌𝗈𝖿𝖿𝖾𝗋 𝗆𝖾𝗅𝗅𝖺𝗇 2012-2022. Frankrike 𝗁𝖺𝗋 𝗎𝗇𝖽𝖾𝗋 decenniet 𝗏𝖺𝗋𝗂𝗍 𝖽𝖾𝗍 𝖿𝗋𝖺̈𝗆𝗌𝗍𝖺 målet 𝖿𝗈̈𝗋 jihad-terrorism med 271 dödsoffer. 
  Read more: https://www.al-monitor.com/originals/2023/01/jihadi-terror-europe-coming-back-vengeance#ixzz7ra7liV00

  8
  1
 9. UNAOC är väl ytterligare ett bevis på sossarnas totala oduglighet .
  Finansiera ett FN organ som underminerar Sveriges rykte i världen.
  Samma strategi som med invandringen .
  Ta in en massa folk som hatar Sverige ” det sovande folket hajar inget ändå”, och vi får röster och kan behålla makten .
  Så måste vi göra något åt hetsen mot judar i Sverige.
  Så skickar vi några miljarder till Palestina .
  Socialdemokratisk baklängesspråk och baklängespolitik .

  12
  1
 10. Att söka bråk leder ingen vart, vi kan inte få miljarder muslimer att tänka som vi. Att bråka med Turkiet stärker bara Erdogan, bäst att strunta i dom bara. Ingen dialog inga kontakter. De vet hur vi tänker. Tids nog kommer vi med i Nato.

  9
  5
 11. Många politiker och t.o.m nu vår nye Ärkebiskop förstår inte att islam är oförenligt med andra religioner.Islam vill ha herraväldet över allt och alla så är det bara.Ärkebiskopen bjuder in muslimer till kyrkogemenskapen i tron att det ska gå att “förbrödra “sig ! Inget kunde vara mer naivt.Bjuder moskeer in kristna till sina sammankomster ? Förmodligen inte då vi anses vara “otrogna “.Vi måste sluta krypa i rädsla för denna ideologi och sluta be om ursäkt för vår rätt till demokrati.Om inte så har vi snart sharialagar jämte våra övriga lagar…

  36
  1
 12. ”Bara genom dialog kan våldet trappas ner, säger Salah Abdel Shafi, palestiniernas sändebud i Stockholm”

  2006 om jag fattade rätt. Jag har inte noterat någon nedtrappning av våld från den islamska världen trots Sveriges krypande. Tar man våld generellt så har väl snarare sambandet mellan våld och Mellanöstern där och här hemma stärkts.

  Och palestinier är väl de näst sista (efter Putin) att ha rätt att framställa sig som intresserade av dialog?

  Bättre att vi stänger dörren, drar in ”bistånden” (mutorna) så kan de gnissla tänder hur mycket de vill i arabvärlden.

  30
  1
 13. Extremisterna i Centerpartiet har valt en muslim med förflutet till partiledarkandidat .
  Består valberedningen av samma personer som jobbade för att tillåta mångäktenskap i Sverige?
  Som ville godkänna tidelag?
  Som tyckte Sverige skulle ta emot 30 miljoner invandrare ?
  I så fall har Annie haft God hjälp i sitt sektbygge och orsaken till valresultatet blir tydligare .
  Lycka till den 2 februari med partikedarvalet.
  Eller bye bye är nog riktigare att säga .

  24
 14. Jag tycker att det är dags att göra något personligt, att ta ställning. Sätt upp teckningarna lite överallt. I en rondell satte de upp två hundar med turbaner som parade sig. De revs, det kom upp nya. Dan Park fortsatte. Oavsett vad han gör så respekterar jag hans rätt att göra det.
  Lägg något på bordet på restaurangen, på tåget, på bussen. Det måste tas till privata protester. Anonymt inget problem. En proteströrelse.

  34
  2
  • Kristina von
   Börja du, sätt upp lite skyltar med mohammd karikatyrer. Ta sen lite foton på dina verk och skicka till bloggen, som goda exempel.

   2
   9
   • Jag bor ju på Mallorca. Nästa gång jag kommer till Sverige gör jag det så klart. Har gjort det förut. Gillar denna, detta är inte en rondellhund. Hundens huvud är en karl med skägg och turban. Min favorit. Omröstning på favoriten? Charlie hebdo hade några med känt resultat. Min goda vän och släkting jobbade i Paris. De hängde i konstnärs gängen. Var lite positiv till invandringen. Charlie hebdo, en god vän mördades. Blev jobbigt då…

    7
    2
  • Jättebra! Jag har själv hädat mot islam, klotter, låtit mina kontanter vidröra fläsk, i somras hände jag och en vän grisblod i vår dricksvattensjö, jag har även bränt koransidor och skickat till ett par moskéer. Det låter säker småaktigt och löjligt i mångas öron, men politiker gör ingenting förutom att fjäska. Hädelser visar ju att hädelser fungerar!
   Varje litet strå bygger en höstack!
   Vi kan alla hjälpas åt!
   #SverigeÄrHaram

   11
   1
   • Petterssons
    Jag vet, du är modig, jag skulle inte våga. Dock jag har inget emot det, skulle också gärna se lite karikatyrer av olika kristna ledare, tex Levi Pethrus.

Kommentera