Ta er tid att lyssna på Richard Lindzen

Lång, men mycket intressant och lärorik video!

En mycket meriterad Professor, som vet vad han talar om!

Dr Jordan B Peterson och Dr. Richard Lindzen dyker ner i fakta om klimatförändringar, modellerna som används för att förutsäga dem, det dystra tillståndet i akademin och den politiserade världen av “professionell” vetenskap. Richard Lindzen är en dynamisk meteorolog. Han har bidragit till utvecklingen av teorier för Hadley-cirkulationen, hydrodynamisk instabilitetsteori, interna gravitationsvågor, atmosfäriska tidvatten och stratosfärens kvasi-biennial oscillation. Hans nuvarande forskning är fokuserad på klimatkänslighet, cirrusmolns roll i klimatet och bestämning av temperaturskillnaden mellan troper och pol. Han har erhållit flera examina från Harvard University och vunnit flera utmärkelser inom sitt studieområde, såsom Jule Charney-priset för “mycket betydande forskning inom atmosfärsvetenskap”.

Mer info om Professor Lindzen HÄR

3 thoughts on “Ta er tid att lyssna på Richard Lindzen

 1. Jag håller med om att det är intressant och lärorikt, men tycker att det är illa ställt med allmänbildningen när behövs en erfaren professor i ämnet att argumentera.

  — Det är som bekant en tumregel för att inte säga nödvändigt att känna till historien för att kunna bilda sig en uppfattning om framtiden:

  Vår tid har aldrig haft så litet koldioxid i atmosfären som de senaste 100 miljoner åren, där diagrammet för perioden visar en graf med 45-gradig nedåtgående lutning fram till vår tid.

  Och, det har varit många gånger fler grader varmare än idag.

  (Anledningen till att jorden inte tidigare har “brunnit upp” skulle vara att koldioxidens värmeisolerande effekt avtar med koncentrationen.)

  Och, ju mer koldioxid desto mer växer växterna (NASA har upptäckt att växtligheten har ökat med 7% sedan ett par decennier, möjligen redan sedan 1970-talet), som kan vara bra att tänka på om framtidens 9–11 miljarder människor ska kunna få mat.

  Varför denna historia skulle kunna ge upphov till oro för framtiden och politiska åtgärder är svårt att förstå, om det inte vore för medias rapportering.

  Dessutom kommer dagens beslutsfattare vara döda sedan länge innan framtidens folk har den minsta chans att kunna observera en klimatförändring (mäts i decennier) och ännu mindre möjlighet att avgöra om det var effekten/resultatet av dagens politik.

Kommentera