Muslimsk skola tvingas stänga – överklagan avslås

ISLAM. Kammarrättens beslut att stänga den muslimska Römosseskolans tre friskolor ligger fast. Högsta förvaltningsrätten beslutar att inte pröva fallet och därmed har den rättsliga processen om skolorna i  i nordöstra Göteborg  kommit till vägs ände.

Det innebär att omkring 260 elever behöver hitta en ny skola efter höstterminens slut.

***

TIDIGARE 2022-10-27 Römosseskolan i Göteborg tvingas stänga

ISLAM. Mål: Kammarrätten, mål 927-22, har meddelat dom i målet som rör Föreningen Framstegsskolan i Göteborg. Domen innebär att föreningens rätt att bedriva skolverksamhet upphör vid utgången av höstterminen 2022, det betyder att Römosseskolan tvingas stänga.

Römosseskolans grundare, tidigare rektor och islamist Abdirizak Waberi dömdes till fyra år och sex månaders fängelse för bland annat grov förskingring och flera grova bokföringsbrott, efter att mer än 12 miljoner kronor förts ut från skolan.

Föreningen var sedan tidigare godkänd för att bedriva skolverksamhet. För ett år sedan beslutade dock Skolinspektionen att återkalla föreningens godkännanden med motiveringen att ett antal av föreningens styrelseledamöter inte uppfyllde de lämplighetskrav som gäller enligt skollagen. Godkännandena återkallades utan att föreningen fått möjlighet att åtgärda bristerna eftersom Skolinspektionen bedömde att föreningen saknade förmåga att utse andra, lämpliga styrelseledamöter.

Kammarrätten har i domen kommit fram till att den styrelse som satt vid tidpunkten för Skolinspektionens beslut inte uppfyllde kraven på lämplighet. Bristande rutiner och kontroll som styrelsen kunnat lastas för har medfört att föreningens medel kommit att användas i strid med dess ändamål. Misskötsamheten har pågått under flera år och utredningen visar att det finns en grundläggande brist i föreningens vilja eller förmåga att utse styrelseledamöter som över tid agerar i enlighet med skollagens krav.

Kammarrätten har bedömt att bristen är av sådan art att den inte kunnat läkas. Att föreningen efter Skolinspektionens beslut utsett en ny styrelse saknar därför betydelse för frågan om föreningens lämplighet. Kammarrätten fastställer därför Skolinspektionens beslut. För att verksamheterna som föreningen bedriver ska kunna avvecklas får de dock fortsätta höstterminen ut.

-Pettersson noterar att domen kan överklagas. Römosseskolan med flera borde aldrig ha startats och närde fick det borde de ha stängts för tio år sedan. Islam, skattebedrägerier och kvinnoförtryck är ingen bra kombination för skolor.

Om Römosseskolan på bloggen…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

9 thoughts on “Muslimsk skola tvingas stänga – överklagan avslås

 1. Det är av största vikt att det blir och fortsätter vara haram för muslimer att vistas i Sverige!

  #SverigeÄr Haram

  20
 2. Ännu en köttbulle med ögon som har snyltat klart, ut me´n efter man konfiskerat allt ner till kallingarna….de anhöriga med, slut me bidragen nu för alla.

  41
 3. Allah muslimska koranskolor skall stängas!

  Den muslim som inte klarar av att bo i ett demokratiskt högteknologiskt samhälle skall skickas tillbaka till hemlandet.

  Vad väntar regeringen på? Vad händer med återvandringen? Sverige behöver inga muslimer som inte klarar av att anpassa sig till vår livsstil.

  54

Kommentera