Mycket snöfall på Grönland

Till o med igår 16/11 2022 har det sedan 1/9 ramlat ned inte mindre än 206,9 GigaTon snö på Grönland. Länk

Ett Gigaton snö nedsmält till vatten fyller en volym på en kubikkilometer, dvs en kub med sidlängden 1000 meter.

Det är mer än vad DMI-Polar Portal någonsin registrerat sedan mätningarna började. LÄNK

För ett år sedan 16/11 2021 hade det bara ramlat ned 139,2 Gigaton snö på Grönland. Dvs det har ramlat ned 48% mer snö än förra säsongen!

Den kinesiske klimatprofeten Tji Fi Kni säger att med 100% säkerhet kommer det att snöa mer på Grönland denna säsong, samt att det är flera faror förenade med dessa klimat-helvetiska mängd snö på Grönland, Havsnivåerna kommer att sjunka, vilket kommer att leda till fler grundstötta fartyg, samt att det kan bli dåligt med snö till Vasaloppet nästa år!

7 thoughts on “Mycket snöfall på Grönland

  1. Märkligt att inte den normala vis lärorika PK-pressen skriver ner stora svarta rubriker,om denna överraskande händelse !
    Hur skulle vi utan Fjärranöstern ha fått vetskap om detta ?

  2. Glöm inte att FÖRE 1/9, när det normalt smälter bort 2-4 km3 snö varje sommarvecka (juni-aug) SÅ HADE DET SNÖAT MER ÄN 200 km3 snö istället. Halvåret hade ett snö-överskott på 600 km3.
    Tro dock inte att dessa snömängders påverkan på havsytans nivåer blir rapporterad!

    11

Kommentera