Dagens tankeställare 133

Titelsjukan.

Det var en gång en kille som jobbade som lagerkarl på ett medelstort företag. Varumängderna var inte alltför väldiga, så i alla år skötte han lagret ensam, på egen hand. Efter tio år ansåg han sig emellertid vara förtjänt av en löneförhöjning.

En dag hade killen samlat mod och marscherade in på direktörens rum för att slå näven i bordet. Direktören var dock en god människokännare, så han bad karln stänga dörren och sätta sig ner en stund.

Tio minuter senare steg vår vän ut igen och nu förde han sig med nyfunnen värdighet. Rak i ryggen, spänstiga steg. Lönen och arbetsvillkoren var visserligen oförändrade, skillnaden var den att lagerkarln hade fått titeln lagerchef.

Och så fortsatte livet på företaget sin gilla gång. Alla var nöjda och belåtna.

Rune Holmström

4 thoughts on “Dagens tankeställare 133

 1. Är det inte så, att människans självkänsla ökar (och därav möjligen även prestationen) när hennes förmåga/insats erkännes och offentliggörs (även om just denna direktör inte tycker det, och använder sin människokännedom i manipulativt syfte)?

  Vilket skulle “killen” ha (känna/uppleva) mest nytta av:

  1. Att berättade för sina vänner, bekanta och främmande att han har fått en löneförhöjning — som har ökat hans levnadsstandard?

  2. Eller, säga att han har blivit (lager)chef — som har ökat hans status/auktoritet, självupplevd och i ögonen hos andra?

 2. Ja känner igen det där?? Vanligt trick!! Men å andra sidan om man givit pengar. Då hade ju vinsten sjunkit . Och det vill varken chefen eller vi aktieägare.
  Det är ju illa nog att staten konfiskera alla inkomster så det är tveksam om man kan nå en lönsamhet . EL brierna mördar ju företaget så miljö partiet har bestämt lägre lön åt alla??

  11
 3. Precis som på SVT då. Lyckas dom hitta nån stolle som instämmer i deras egen agenda, så blir då denne genast utnämnd till “Expert”.

  27

Kommentera