Väldigt sent ska Riksrevisionen granska statens roll i utvecklingen av elsystemet

ENERGIPOLITIK. Elsystemet är en av samhällets grundläggande funktioner. På senare år har det visat tecken på att vara mindre robust än tidigare, vilket bland annat har lett till höga priser och ökad risk för avstängning av elkonsumenter. Riksrevisionen genomför nu en granskning av statens roll i utvecklingen av elsystemet.

Riksrevisionen är en oberoende myndighet under riksdagen, med uppdrag att granska myndigheternas redovisning och den statliga verksamhetens effektivitet. Bild: Wikipedia

Bakgrund: Den svenska energipolitiken bygger på tre grundpelare som definierats inom energisamarbetet i EU: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Detta har riksdagen ställt sig bakom.

Elsystemet, som utgör en central del av den svenska energipolitiken, har på senare år visat tecken på att vara mindre robust än tidigare. Ett av de största problemen är begränsningen i överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige, vilket bland annat har bidragit till mycket stora skillnader i elpriset för konsumenter. Från att ha haft stora effektöverskott även svåra vintrar är Sverige idag dessutom beroende av betydande import för att klara en kall och vindstilla dag under en normalvinter. Situationen har förvärrats av energikrisen i spåren av Rysslands krig mot Ukraina.

Syfte: Granskningen kommer att fokusera på de åtgärder som rör elsystemet som regeringen, Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Statens energimyndighet har förberett och genomfört. Statligt ägda Vattenfall AB ingår inte i granskningen.

Resultatet från granskningen kommer preliminärt att sammanställas i en rapport med planerad publicering i september 2023.

-Pettersson tycker det är synd att granskningen och en konsekvensutredning inte gjordes innan sex kärnkraftsreaktorer stängdes, men ändå bra att det görs en granskning nu…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Väldigt sent ska Riksrevisionen granska statens roll i utvecklingen av elsystemet

 1. Just nu exporterar vi 3 200 MW. Att då tala om energikrisen och nödvändigheten att spara är minst sagt korkat. Om vi klipper alla ledningar till utlandet skulle priserna sjunka dramatiskt men vi skulle kanske få effektbrist kalla vindstilla dagar. Nu pratar Svenska kraftnät om att stänga eltillförseln till bostäder istället för energikrävande industri eller i sämsta fallet energiineffektiva utländska datacenter. Slopa skatterabatten för utländska datacenter och beskatta deras energislöseri. (De återvinner inte värmen utan blåser den rakt ut i motsats till många svenska anläggningar.)

 2. Tänk ifall man fick höra någon från den förra regeringen stå i Riksdagen och säga
  till Svenska folket, ja vi ber om ursäkt för att vi har försämrat vår Elmarknad genom
  att lägga ner kärnkraften i förtid? Men det lär aldrig ske! ?

  10
 3. Det vänstermupparna aldrig förstod var att om vi fyller på med två millioner människor från fattiga länder och de flesta är oförmögna att arbeta, kommer det att leda till överbelastning inom många samhällssektorer. Vi har sett hur skola, vård, äldreomsorg, vägar, socialtjänst, elnät osv inte fungerar som de borde längre. Verkar vara feministisk inrikespolitik som är orsaken.

  15
  1
 4. En annan liten detalj på samma tema. Två dagar innan valdagen bjöd de desperata såzzarna in till pressträff. De påstod att partiet hade medverkat till “ett genombrott i prissättnigen på el”. Det skulle minsann bli halverade elpriser i vinter tack vare de förträffliga såzzarna. De flesta förstod nog att det endast handlade om röstfiske med kniven på strupen för ett parti på dekis. Efter valet har det varit knäpp tyst i detta spörsmål. Och något “genombrott” verkar inte vara aktuellt eftersom EU-förhandlarna verkar vara långt ifrån en lösning. Strandskatans snack om manipulerat val gällde som vanligt det egna partiet.

  16
  1
 5. Rikrevisionen gjorde en granskning av Folkbildningsrådets hantering av skattemedel, så de lär väl hitta en hel del här också hoppas jag. Synd att inte Vattenfall ingår i granskningen.

  14
 6. Det är f ö en myt att överföringskapacitéten mellan norr och söder inte räcker till. Ordvalen handlar om en lobby, för att medge att Finland skall kunna exportera kärnkraft till Tyskland. När de tunga generatorerna stängdes i söder (kärnkraft) så kan inte de tunga överföringarna i stamnätet på 400/800 kV köras med full kapacitét. Varje kabel kommer alltså att förlora 30% av påförd effekt i källan. Skall sedan vidareexport ske till Tyskland, så saknas avgivande tung generator, så man kommer inte upp i full effekt eller så blir det så energikrävande att att nå 400/800 kV att nästan inget kommer fram.

  Svenska el-konsumenter inbillas nu att problemet är avsaknad av kablar, vilket delvis är sant, men framförallt är det enerigförluster i avsaknad av tunga generatorer som är problemet. El-handelsbolagen passar nu på att höja nätavgifterna för hela systemet för att få ut mesta möjliga av exporten till Tyskland/EU. Elpriserna må bli höga i framtiden, men det är ett intet när snart nätavgifterna höjts.

  Svenska el-konsumenter skall alltså betala kostnaden, för att el-handelsbolagen skall kunna göra feta vinster i Tyskland. El-handelsbolagen får väl gemensamt starta en/flera tunga generatorer vid gränsen i söder, för att hålla energiförlusterna nere och kostnaden läggas på mottagaren av export-elen.

  28
  1

Kommentera