Förslag om utvisningar på grund av bristande vandel

INVANDRING. När Sverige fungerade kunde vi utvisa utlänningar som ansågs ”asociala” eller levde på ”ett grovt störande sätt. Det gällde fram till 1989. Även idag finns ett särskilt vandelskrav för att få permanent uppehållstillstånd.

Ebba Busch, Ulf Kristersson, Johan Pehrson och Jimmie Åkesson

Nu vill partierna, SD, M, KD och L, bakom Tidöavtalet återinföra regeln och kunna utvisa utlänningar på grund av ”bristande vandel”.

Förslaget har fått de vänsterblivna att gå i taket och de påstår att formuleringen kan leda till missbruk och att människor som inte sköter sig kan kastas ut. Att människor missbrukar dagens system verkar inte bekomma de rödbruna.

Även i dag finns ett särskilt vandelskrav för att få permanent uppehållstillstånd, men jag tror ingen bryr sig om den lagen. Fram till 1989 kunde man utvisa utlänningar som ansågs ”asociala” eller levde på ”ett grovt störande sätt”.

I det dokument som ska ligga till grund för samarbetet, Tidöavtalet, finns ett stycke om att utlänningar ska kunna utvisas ur landet på grund av ”bristande vandel”.

Vandel betyder ungefär levnadssätt. I Tidöavtalet ges ett antal exempel på vad partierna menar: ”Med bristande vandel avses förhållanden såsom bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet.”

I Tidöavtalet står: ”Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svensk gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel”

I migrationslagstiftningen står det det redan om vandel men det verkar ingen bry sig om: ”Enligt utlänningslagen är det ett krav för permanent uppehållstillstånd att ”det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt inte råder tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas”.

-Pettersson tycker det är självklarheter, den som inte sköter sig ska kastas ut, det gäller hemma hos folk, på krogen och borde gälla i hela Sverige.

121 ton skräp efter zigenare utan åtal med dagens system

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

19 thoughts on “Förslag om utvisningar på grund av bristande vandel

 1. Finns en hel del lagar som behöver justeras. Bland annat den som säger att en person som fått uppehållstillstånd när den var under 15 år inte kan utvisas när den är äldre. Detta är bara ett sätt för socialisterna att få behålla alla falska ”ensamkommande” i landet efter att de på pappret blivit äldre samt alla kriminella ungar som begår förnedringsbrott mot svenskar.
  Bättre att de får veta att om de inte sköter sig får de åka hem. Då kanske de slutar att springa med gängkriminella och tror att de är tuffa. De kanske inte får ett straff men vi kan fortfarande skicka hem dem till hemlandets sociala myndigheter.

  7
  1
 2. Kan leda till att människor som inte sköter sig kastas ut… Det är ju det som är meningen! Sköter de sig inte så har de inget här att göra. Någon måtta på gästfrihetenfår de ju lov att vara.

  10
  1
 3. Det konstiga är (eller är det?) att det är nästan bara kvinnor som sätter sig på tvären. Kriminalitet har väl liksom narkotikamissbruk har väl aldrig varit asylskäl i något land i historien? Det tyckte om jag förstod det rätt, en kvinna som uttalande sig i Expressen.

  11
  1

 4. …kan ingen i detta Forum bläddra i Svea Rikes lagbok
  före 1988 då Sverige va gnuttan mer normalt än idag
  å deklarera vandel-paragraferna här…
  Sveriges Rikes Lag gavs ut första gången 1861…kul
  veta va straffen då genererade i brott som begås idag
  …flukta i era bokhyllor, kollade i mitt bibliotek, båda
  årgångarna saknades (nog hyfsat saml.värde1861:an)

  2
  1
  • UTLÄNNINGSLAGEN (1980:376)

   12 § Uppehållstillstånd får ges för viss tid. Avser utlänningen att bosätta sig här i riket, får uppehållstillstånd ges utan tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd).
   2 st Uppehållstillstånd får vägras en utlänning på grund av hans vandel endast om förhållandena är sådana som anges i 29 § första stycket 2-4 eller 43 §.

   29 § En utlänning får dessutom avvisas,
   1. om det kan antas att han kommer att sakna tillräckliga medel för sin vistelse i Sverige eller i något annat nordiskt land, som han tänker besöka, samt för sin hemresa,
   2. om han tänker söka sitt uppehälle i Sverige eller i något annat nordiskt land och det skäligen kan antas att han inte kommer att ärligen försörja sig eller kommer att bedriva verksamhet som kräver arbetstillstånd utan att ha sådant tillstånd,
   3. om han på grund av tidigare ådömt frihetsstraff eller någon annan särskild omständighet skäligen kan antas komma att begå brott i Sverige eller i annat nordiskt land,
   4. om det med hänsyn till hans föregående verksamhet eller i övrigt skäligen kan befaras att han kommer att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i annat nordiskt land
   , eller
   5. om det med stöd av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner har föreskrivits att avvisning kan ske.
   2 st En utlänning får avvisas även i andra fall när det har begärts av den centrala utlänningsmyndigheten i ett annat nordiskt land och det kan antas att han annars beger sig till det land, som har begärt avvisning.
   3 st Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte den som har visering eller uppehållstillstånd som fortfarande gäller.

   43 § En utlänning får utvisas ur riket,
   1. om utlänningen yrkesmässigt bedriver otukt eller i övrigt underlåter att ärligen försörja sig, eller
   2. om utlänningen är missbrukare av alkohol eller narkotika och befinns med anledning därav vara farlig för någon annans personliga säkerhet eller leva på ett grovt störande sätt.
   2 st Beslut om utvisning enligt första stycket meddelas av länsrätten.
   ____________________

   Utlänningslagen 1980

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-1980376_sfs-1980-376

   Utlänningslagen 1954 för vidare grävande

   https://www.lagboken.se/Lagboken/start/migrationsratt/utlanningslag-2005716/d_3348041-sfs-1954_193

   4
   1
 5. Ett tveklöst exempel på bristande vandel är alla de som deltog i korankravallerna, kastade sten på, försökte skada och till och med döda poliser.

  37
  2
 6. Så fort det kommer vettiga förslag från en kommande regering så dyker det upp ett antal Kärringar (av båda könen) som med sin godhet ömkar sig över att det finns en vilja att skapa ordning o reda i landet.
  Det är den sorgliga vänsterns lakejer!

  33
  2
 7. Regeringen med Ingvar Carlson styrde mellan 1986 till 1990.
  Allså någon märklig sosse som lättade på reglerna

  19
  2
 8. Skulle kunna skriva något fränt om detta, men då skulle väl internet gå ner och då kunde man inte läsa det längre p.g.a. supercensur och inhämtning(när man är äkta Svensk) inom 2 röda?
  Skicka kommentar.

  Hörde jag någon knacka på dörrn????

  Outch————————————-ner i källarn.

  14
  2
 9. En stor utmaning för nya regeringen att genomföra det som de flesta svenskar tycker är självklart – sköt dig eller så får du inte stanna kvar. Annars har ju alla världens kriminella rätt att komma hit och ta för sig!

  47
  2

  • ..ännu större utmaning nu stora Trålare (D?) rensar Bottenviken å
   en bit ner mot Gotland på allt liv…de om ngt borde de vi röstat fram greppa snabbt när de väl kommit på plats…säkert inga svårigheter
   få me Finnarna på detta, om de inte redan är kört iom gaslednings- sprängning som säkert rensat Sö.Östersjön redan…Fiskerinäringen
   är nu nere för räkning från Simrishamn upp längs hela Sv. kusten till
   Umeå och Säl-krakarna riskerar frysa ihjäl inför stund.vinter pga att deras underhudsfettlager i år end. är 1/5 del mot normalår…troligen
   redan kört, detta plus allt annat pga VÅR f.d. helt urusla regering

   • Ja förstår inte riktigt kopplingen till trålare i Östersjön?
    Fakta är att Östersjön vatten är så förorenat av klorfenoler nedbruten ddt samt konstgödsel som rinner ned från åkrar göslar giftiga alger .det är så illa att fisk från Östersjön är rena giftet senast drog man upp tonvis med strömming men efter som det är giftig få man inte sälja den som mat fisk någon stans. Men finnarna var ju snabba och malde ned fisken till fiskmjöl och sålde som djurfoder. Man matad då höns som resulterade i giftiga ägg vilket fick Livsmedelsverket att exploder ! Gissa varför kyckling reas ut i bland och pratet om salmonella fri fågel ? Jo salmonella är känslig miljögifter ..

    Men man har bättrat på gifterna i Östersjön all fartyg skall ha avgas tvätt ombord så man tvättar avgaserna och häller ut gifterna i Östersjön . Man har gjort upptäckten att finns levande varelser kvar i Östersjön !

    En bra affär med denna Östersjön fisk är ju att man kan sälja den till muslimer dom får ju inte äta fläsk och och giftet i fisken påverkar mest hjärnan och nervsystemet så det kan ju ses som ett militärt stridsmedel om man nu i framtiden hittar jihadister som sprängt sig själva.
    Det måste ju vara väldigt bra om man blir av med giftet i Östersjön samtidigt som eu kör sina hemliga operationen kan det vara Turkiet man säger fisken till.

 10. XXX som hatar Sverige gör allt för att förstöra Sverige. I skydd av ”hur kan de som det varit så synd om vara så onda” så kan de med leenden upp till örsnibben skada grunden för äkta svenskars existens.
  De som hotades av utrotning är nu de som utrotar!

  31
  2
 11. Personligen anser ja att man kanske borde fråga någon som G W Persson ! Han är ju något insatt i polis arbetet?

  4
  31
  • GW visst bör han få lämna förslag, men han vill inte, han är vänster. Han har varit på middag hos Löfven I Sagerska Palatset.

   26
   2
 12. Ska en sådan regel ha effekt så måste nya regeringen också göra en rejäl utresning i handläggarträsket på Migrationsverket. Hittills har dessa – till antalet inte obetydliga handläggare delat ut medborgarskap till höger och vänster.

  61
  1
  • Det är självklart man kan inte släppa lös personer som misshandlade 9 åringar till döds lika lite som jihadister med utomatvapen. Det blir en väldig konstig inställning till dessa kärringar toyboys om man plötslig tillåter huvudkapningar nn

   16
   2
 13. Är så självklart att det måste anses som klart mindre begåvade personer som ifrågasätter en sådan sak.
  Påskupploppen borde ha renderat åtskilliga hundra utvisningar.

  60
  2

Kommentera