Kraftig tillväxt av snö och is på Grönland

På Danska “PolarPortal” övervakar man isens tillväxt och avsmältning på Grönland, man använder första september som startpunkt, så nystart idag.

Förra säsongen började alltså 1/9 2021, då uppmättes 0,2 Gigaton snö, sedan snöade det mer eller mindre tills max noteringen 596,8 Gigaton noterades 23/6 i år. Sedan smälte det av en del och 22/8 noterades 448,1 Gigaton, å sista vecka har det snöat på ordentligt, så att slutnoteringen 31/8 2022 vart PLUSS 471.1 Gigaton. LÄNK Ett Gigaton vatten är en kub med sidorna 1000 meter, = 1000** x 1000 x 1000= 1000000000 kubikmeter vatten. Denna acumulering av snö och is kan naturligtvis inte pågå i många år, då skulle det bli ont om vatten i haven, utan de halkar per glaciär förr eller senare ut i havet igen. Detta till PK-medias glädje, då de kommer att påstå att Grönlands is är på väg ut i havet, vilket gör att vattennivån kommer att stiga till “fruktansvärda höjder”!

One thought on “Kraftig tillväxt av snö och is på Grönland

Kommentera