Somalier döms till nio års fängelse för mord på arab även av hovrätten

VÅLDSVÅGEN. Göta Hovrätt, målnummer B 2168-22 har avgjort överklagandet av nedanstående dom. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut. Amin Ahmed ska vara fortsatt häktad tills fängelsestraffet får verkställas. Det som tingsrätten har beslutat om beslag ska fortfarande gälla.

Advokat Kristofer Stahre får ersättning av staten med 350.140 kr. Målsägarbiträdet Peter Ataseven får ersättning av staten med 51.801 kr.

-Pettersson konstaterar att advokatkostnaderna i detta fall uppgår till sammanlagt 2.680.000 kronor sedan kostar polisutredning, övriga rättegångskostnader, häkten, fängelse, sjukvård med mera och det är bara ett enda av hundratals fall.

TIDIGARE 2022-06-04. Somalier döms till nio års fängelse för mord på arab

VÅLDSVÅGEN. Växjö tingsrätt, mål: B 4590-21, meddelade igår dom rörande det mord som begicks i området Araby den 11 september 2021. Två personer har stått åtalade, en artonåring och en nittonåring. Tingsrätten dömer nittonåringen för mord till nio års fängelse. Artonåringen frias helt.

Mohammed “Laith” Hemaid, kom från Gaza för att mördas i Växjö, han blev 34:an 2021.

Natten den 11 september 2021 var en 28-årig man på väg hem till sin bostad i Araby i Växjö. Han befann sig i sällskap med en kamrat. Två maskerade personer körde fram till honom på en el-scooter. En av männen hoppade av el-scootern och sköt honom från nära håll med fem skott från en pistol. Därefter lämnade gärningsmännen platsen på el-scootern. Den skjutne mannen avled på platsen.

En omfattande polisutredning har genomförts och flera personer har varit misstänkta för delaktighet i mordet. Åtal kom slutligen att väckas mot två män, en artonåring och en nittonåring.

Bevisningen i målet har bland annat bestått i vittnesmålet från kamraten till den skjutne. Han iakttog händelseförloppet från 15–20 meters avstånd. Han har pekat ut de båda åtalade männen. Därutöver har andra vittnen hörts som bland annat har gjort iakttagelser av gärningsmännen när dessa lämnat platsen. Inget annat vittne har dock pekat ut de åtalade.

Utöver uppgifter från vittnen har DNA från nittonåringen påträffats på en patron som hittats vid den skjutne och som suttit i mordvapnet. Åklagaren har också åberopat en lapp som nittonåringen skrivit på häktet. Den har varit ställd till hans vänner. Där har han skrivit att den skjutnes kamrat måste tystas för att annars är det hejdå för honom och ytterligare en person. Det har också från nittonåringens mobiltelefon, några veckor före mordet, gjorts Google-sökningar på ammunition av samma typ som användes vid mordet.

Båda de åtalade har haft tillgång till en lägenhet i området till vilken gärningsmännen sannolikt tagit sin tillflykt efter mordet. Det är också klarlagt att mord­vapnet, vid tiden för mordet, funnits i den gruppering av personer som de båda åtalade tillhört. De har också haft tillgång till en el-scooter under kvällen och de har tidigare under kvällen befunnit sig i en bil på Stortorget i Växjö under förhållanden som talar för att de har spanat på den man som några timmar senare sköts till döds.

Tingsrätten har, när det gäller nittonåringen, kommit fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att han är en av gärningsmännen. Han döms därför för mord. Tingsrätten finner att mordet har föregåtts av viss planering och det har varit fråga om en ren avrättning. Straffet har bestämts till nio års fängelse. När straffets längd bestämts har tingsrätten tagit hänsyn till mannens ungdom, han var endast arton år gammal vid tiden för brottet.

Nittonåringen ska också betala skadestånd om sammanlagt drygt 160 000 kr till den skjutne mannens hustru och son samt till dödsboet.

När det gäller artonåringen anser tingsrätten inte att bevisningen är till­räcklig för en fällande dom. Utpekandet av honom från den skjutnes kamrat är ensamt inte tillräckligt. Bevisningen i övrigt mot honom är svagare än mot nittonåringen. Även om det finns övrig bevisning som talar för att artonåringen har varit inblandad i mordet kan det inte uteslutas att gärningsmannen är någon annan. Tingsrätten frikänner därför honom.

  • Den dömde heter: Amin Sulaymaan Ahmed, född 2003, skriven i Växjö men hemmahörande i Somalia
  • Den frikände heter Mohamud Yusuf Mohamed, född 2004, skriven i Lammhult och medborgare i Somalia.

Målsägarbiträde och Advokater kostar 2.330.000 kronor och betalas av skattebetalarna…

Steget Efter

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

  • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
  • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

6 thoughts on “Somalier döms till nio års fängelse för mord på arab även av hovrätten

  1. Varför hoppar man över livstids utvisning? Vad gör mördarna från Somalia i Sverige? Av vilken anledning tycker myndigheterna att de ska bo kvar i Sverige? Vad fick de vapen och ammunition ifrån? När ska myndighetspersonal bli vuxna nog att göra rätt för sina löner?

  2. Får ändra lagen så naturaliserade svenskar – de utlänningar som fått svenskt medborgarskap – som även är utländska medborgare ska få sina svenska medborgarskap annullerade och därefter skickas hem om de döms för ett grovt brott eller upprepad brottslighet.

    52
    1

Kommentera