Vem avskaffade de lagar som byggde upp landet?

BROTT & STRAFF. Ett nytt äldrefridsbrott ska införas och straffen skärpas för brott som riktas mot äldre. Det utlovar flera moderatpolitiker på DN Debatt om de får regeringsmakten i höst. M-politiker: ”Brott mot äldrefriden måste straffas hårdare”

I sin debattartikel beskriver de en utveckling med ökade äldrerån, telefonbedrägerier och en stark upplevd otrygghet som begränsar vardagen. ”Det nya äldrefridsbrottet ska gälla oavsett om den höga åldern faktiskt har utnyttjats i det enskilda fallet”, skriver debattörerna.

De vill också ge äldre över 67 år rätt till målsägandebiträde på samma sätt som gäller för sexualbrott i dag.

-Pettersson anser att vi behöver inte fler lagar, vi behöver tillämpa dem som finns bättre. Domstolarna borde lägga sig i överkant på straffskalan betydligt oftare.

Men framförallt behöver vi färre kriminella. Släpp inte in i landet, utvisa eller lås in. Sveriges lagar och rättsväsende räcker för svenska kriminella.

Inget annat land i världen har den form av defensiva straffrätt som Sverige har. 1989 gjordes en straffrättsreform orkestrerad till stor del av en grupp radikala jurister. Reformen var kulmen på ett reformarbete med rötter i det radikala 1970-talet. Syftet med reformen var att avsevärt minska användningen av fängelsestraff, skriver professor Bo Wennström på Svenska Dagbladet, tyvärr bakom betalvägg. 

Sveriges Rikes Lag. Foto: Wolters Kluwer

Med defensiv straffrätt menas att ingripa så lite som möjligt. Bakom detta ligger en problemformulering som var typisk i vida kretsar på 1970-talet, att det var de samhälleliga ingripandena som var det verkliga problemet, inte brottsligheten i sig. Ofta formulerat som att ”ju mer man ingriper desto sämre går det”. Böter och frivård var enligt denna logik alltid bättre än fängelse. Ja, inlåsning och fängelser var brottsgenererande i sig, sades det.

-Pettersson är verken jurist eller socionom men är av den övertygelsen att ju tidigare samhället ingriper desto bättre, med samhället menar jag alla människor. Gör en unge något ofog ska det beivras direkt. Indragen veckopeng, utegångsförbud, en örfil, osv upp på skalan.

De senaste 50 åren har vi fått mängder med organisationer som värnar barns rättigheter, vi har fått FN:s barnkonvention, vi har fått EU, vi har fått ungdomsgårdar, socionomer, psykologer, fritidspedagoger, genustramsare, rasifierare och en massa svamlade journalister samt dito politiker men har barnen och vi fått det bättre?

Det går åt pipan för några ungar i varje generation och de har inte blivit färre med alla dessa som värnar deras rättigheter, tvärtom. Det är för mycket svammel och för lite klara regler och inga konsekvenser när man bryter dessa regler.

Det är märkligt att trots att vi haft skriftliga lagar i 900 år och muntliga betydligt längre har lagar som inte fungerar bra eller kan utnyttjas av samvetslösa individer.

Vem avskaffade Alsnö stadga?

Originalet till Alsnö stadga finns inte bevarat, utan är känt tack vare två avskrifter från 1300-talets första hälft vilka båda utgjort bilagor till Västgötalagen. Den äldre av dessa som är från omkring år 1325 skall ha tillhört och kanske också kopierats av den västgötske Vidhemsprästen.

Dokumentet är daterat på alnu æptir wars hærræ føzllo ðagh. þusæn arum. oc tu hundræð. oc attatighi. oc fæm arum (Alnö efter vår herres födelses dag, tusen år och tvåhundra och åttio och fem år).

Stadgan innebar bl.a. att den som ställde en tungt beväpnad ryttare i kungens tjänst erhöll skattefrihet, ursprunget till adeln. Av de namngiva undertecknarna kan man se att flera av dem redan benämndes som riddare -ridðærær. Notiser om riddarslag, dubbning till riddare, förekommer från 1285.

 • 1. Förbud mot våldgästning samt föreskrift att det i varje by skulle tillsättas en rättare vilken mot betalning skulle anskaffa kost och husrum åt de resande.
 • 2. Förnyelse av Birger Jarls stadgar om hemfrid, kvinnofrid, kyrkofrid och tingsfrid samt förbud mot våldsverkan efter given frid och ingången förlikning. Den brottsliges lösegendom skulle delas lika emellan konungen, häradet och målsägaren; brottslingen själv skulle dömas fredlös, vilket skulle räcka till dess att den förorättade bad om nåd för honom och till dess han betalade 40 markers böter.
 • 3. Frihet från skatt till kronan (frälse – frälst från skatt) lämnas åt konungens och hans broders män samt dessas brytar (förvaltare) och landboar (arrendatorer), åt ärkebiskopens och biskoparnas svenner samt åt ”alla de män, som tjäna med häst, vem helst de än tjäna”, dvs en kungens krigarklass att kunna användas mot de oregerliga stormännen.
 • 4. Förbud för ämbetsmän att lägga olaga skatt på bönderna och att utkräva gengärd (underhåll å resor) eller skjuts av dem.

-Pettersson undrar var dessa gamla lagar har tagit vägen, det som gällde för drygt 700 år sedan borde gälla än idag eller har någon mig ovetande avskaffat förbudet mot våldgästning av främmande och att dessa främmande ska betala för kost och husrum.

När avskaffades kvinnofriden och förbudet mot våldsverkan?

Birger Jarl lade grunden för Sverige, hans son Magnus Ladulås fortsatte och nu håller andra på att riva ned, vem har gett dem rätt till det?

Vi hade Edsöreslagarna som kan spåras tillbaka till 1100-talets slut och fanns i muntlig form tidigare, och i stället för att ta tillvara på och förbättra tusenårig erfarenhet slår vi sönder och river ned ett fungerande samhälle.

Två svenskar – en byggde upp och en rev ned

En byggde upp och en rev ned. Bilder från Wikipedia

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

15 thoughts on “Vem avskaffade de lagar som byggde upp landet?

 1. ” byggde upp, rev ner” skillnaden var att 1975 var det demokrati, så det var väljarna som ” rev ner”.

  4
  16
 2. Sin vana trogen ljuger moderater!
  De har i stort sätt aldrig satt hårdare krav eller straff mot brottslighet.
  Kom ihåg att det är i stort sätt samma moderater som styr nu som under reinfelts vanstyre!

  28
  2
  • Noll-tolerans för utlänningar som bryter mot svensk lag och utvisa dem och deras familjer, så kanske det blir lugnt sedan

   44
  • Lisa
   Det är dyrt att ha folk i fängelse och det minskar ej heller risken för brott.
   Däremot borde väl en del straff höjas av nån slags rättviseskäl.

   3
   3
 3. Vi skulle behöva ha tillbaka dessa lagar, i moderniserad form förståss. Det skulle dock göra underverk för rekryteringen om soldater och poliser blev befriade från att betala skatt…

  29
  3
 4. -Pettersson anser att vi behöver inte fler lagar, vi behöver tillämpa dem som finns bättre. Domstolarna borde lägga sig i överkant på straffskalan betydligt oftare.
  HÅLLER MED FULLSTÄNDIGT !!!!!

  54
  2
 5. Eftersom den överväldigande majoriteten av brott begås av utlänningar bör utvisning vid brott som ger fängelse vara automatisk.
  Om personen i fråga inte kan utvisas till hemlandet skall denne skickas till transitcenter i antingen Sydafrika eller Afghanistan där vederbörande kan stanna.
  Fängelse ska upprättas eller hyras i Sydafrika och Afghanistan för avtjänande av fängelsestraff av utlänningar som ska utvisas.
  De utlänningar som ordnat med hemresa till hemlandet får avresa från Sydafrika eller Afghanistan.

  44
  1
 6. Utlänningar som bor/vistas i Sverige skall per automatik ha ett avsevärt högre straff än svenskar!
  Tjänstefel skall också utredas som brott.
  Media som medvetet ljuger/döljer sanningar skall vara straffbart.

  82
 7. Vi beklagar de som smittas av klimatpesten, samtidigt som vi önskar dem ett snart uppvaknande ur de dimmiga drömmarna.

  45

Kommentera