Mellan 50 och 100 ukrainska soldater dör varje dag

UKRAINA. Mellan 50 och 100 ukrainska soldater dör varje dag vid krigsfronten i öst, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på en presskonferens på söndagen, rapporterar TT. Zelenskyj uppgav siffran som svar på varför han anser att det är motiverat att stoppa män mellan 18 och 60 år att lämna landet.

Soldatkyrkogård i Ukraina Foto: Bernat Armanque

Zelenskyj fick frågor om hur han såg på en namninsamling med runt 25 000 namn som kräver att utreseförbudet för män ska hävas.

Jag vet inte vem namninsamlingen riktar sig till. Kanske riktar den sig till mig. Å andra sidan borde den kanske vända sig till de föräldrar som hade förlorat sina söner, söner som offrat sina liv för att försvara en region eller en stad i vårt land? sa Zelenskyj.

-Pettersson säger att kriget har pågått sedan 24 februari 2022, knappt 90 dagar, så det är bara att räkna. Dessutom tillkommer tusentals civila och ännu fler ryska soldater.

Ukraina har militära framgångar, men kan redan ha förlorat det ekonomiska kriget.

Ryssland bombar systematiskt landets infrastruktur och blockerar hamnarna – och skadorna kan ta åratal att reparera.

Den ukrainska ekonomin krymper med 45 procent och fattigdomen ökar till över 50 procent, enligt Världsbankens prognoser.

Omfattningen av den humanitära krisen är enorm, säger svenska Anna Bjerde, vicepresident i Världsbanken.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

21 thoughts on “Mellan 50 och 100 ukrainska soldater dör varje dag

 1. Med all respekt för åsikter hände att inlägg inte publiceras inlägg för att de inte stämmer med vissa åsikter, i detta fall avseende Ukraina/Rysslandskrisen men om så sker är olyckligt att vissa debattörer bemöter med vrövl trotts att det inte är någon hemlighet att i Sverige politiska beslut sedan årtionden raserat territorialförsvaret och statens agerande avseende Ukraina har ändat ut i att rikspolitikerna försatt sig i en bortom allt förnuft situation och synes förträngt att Sverige har godkänt utökande av Rom stadgans brottskatalog i för den Internationella brottmålsdomstolen (ICC).
  Rubrik: Sverige godkänner utökande av Romstadgans brottskatalog

  Sverige rikspolitiker och svenska medier har i flera månader och än idag mörklagt att Zelenskij i flera intervjuer i världens övriga medier eklateral att; Nato vägrar acceptera Ukraina som medlem med motivering: I Ukraina laglöshet och enorm korruption.

  Den 26 januari godkände Sverige en utökning av brottskatalogen i Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) Aggressionsbrottet och Romstadgan och ändringarna avser så ock Kampalaändringarna och Romstadgans brottskatalog har således utökats med ett femte brott – Aggressionsbrott mot andra stater.
  * För aggressionsbrott kan den ställas till svars som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära handlande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressionshandling mot en annan stat som till sin karaktär, svårighetsgrad och omfattning utgör en uppenbar överträdelse av Förenta nationernas stadga.
  * Kampalaändringarna utökar ICC:s jurisdiktion över krigsförbrytelser avseende vissa vapen, viss ammunition, gifter, gas även i interna väpnade konflikter.

  Utöver Kampalaändringarna godtog Sverige upphävande av art 124 i Rom stadgan och 2019 var 122 stater anslutna och Ryssland skrev under 2000.
  Kina och Israel har däremot inte godkänt stadgan.

  Sverige och Ryssland godtog upphävande av art 124 i Romstadgan och att beakta är att Sverige genom oaccepterbart agerande har i ordets rätta bemärkelse inlett och utför en aggressionshandling mot en annan stat i överträdelse av Förenta nationernas stadga.

  Internationell rätt erkänner inte att stat av-undertecknar ett fördrag men i Wienkonventionen traktaträtten redovisas att en stat efter undertecknandet har ändrat uppfattning och att
  USA kontaktat FN:s sekretariat med fråga om USA underskrift när stadgan antogs kunde återkallas och dagar innan stadgans ikraftträdande tillkännagav USA att man skulle lägga in sitt Veto mot alla framtida resolutioner från FN:s säkerhetsråd om fredsbevarande och kollektiva säkerhetsoperationer, till rådet antog en resolution som skulle utesluta medlemmar av sådana verksamheter från domstolens jurisdiktion, vilket president Bush gjorde 6 maj 2022.
  Sverige har inte, kan inte göra det och oavsett svenska politikers åsikter om Ryssland, Ukraina konflikten råder I artikel 18 i Wienkonventionen angivet:
  En stat är förpliktad att avhålla sig från handlingar som omintetgör en traktats ändamål och syfte när den har undertecknat traktaten eller utväxlat de instrument som utgör traktaten med förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, så länge den icke uttryckt sin avsikt att ej bli part i traktaten.

  Aggressionsbrott fanns inte i stadgarna men tillades 2010 som artikel 8biS och brottets rekvisit framgår i Article 8 bis Crime of aggression och Sverige bör således beakta att aggressionsbrottens lydelse avseende förbud avseende utövande av kontroll eller styrning över en stats politiska eller militära aggressionshandling mot en annan stat, ty det utgör en uppenbar överträdelse av Förenta nationernas stadga.
  Mvh.

  Ps, om intresse finns kan vi översätta Aggretionsbrottets stadgar till svenska,ds.

  2
  4
  • Låter som R2D2 har skrivit en dikt!

   Nej, alldeles riktigt, Ryssland får inte lägga sig i sina grannars affärer och vidta aggressionshandlingar. Det är brottsligt!

   3
   1
   • @Anton.
    Tack för replik men vad avser du med ”det låter som R2D2 har skrivit en dikt!” ?
    Av dig åsikt ”Nej, alldeles riktigt, Ryssland får inte lägga sig i sina grannars affärer och vidta aggressionshandlingar är brottsligt!”, delas om du avser innebörden i ordspråket: verkligheten överträffar dikten?

    Redovisat avseende konflikten Ryssland /Ukraina har inte enda inslag av privat åsikt dessutom krävs juridisk insikt för att till fullo förstå lagar och regelverk tillika uppfattades att debattörer som inte har den kunskapen kan med frågor ska ges förklaring, men att omvandla lagar och förordningar till talspråk är inte att rekommendera i publicering men här följer lätt förståeliga citerade utdrag Artikel 8a Aggressionsbrottet, varsågod
    Med aggressionshandling i punkt 1 avses en stats användning av väpnat våld mot en annan stats suveränitet, territoriella integritet eller politiska oberoende eller på något annat sätt som är oförenligt med Förenta nationernas stadga.
    * ”eller på något annat sätt som är oförenligt med Förenta nationernas stadga” avser i tidigare inlägg Sverige agerande i Ukraina/ Ryssland konflikten.

    Var och en av följande handlingar, oavsett krigsförklaring, ska, i enlighet med Förenta nationernas generalförsamlings resolution 3314 XXIX av den 14 december 1974, anses utgöra en aggressionshandling: 1 c Blockad av en stats väpnade styrkor av en annan stats hamnar eller kuster.
    * 1 c Blockad av en stats väpnade styrkor av en annan stats hamnar eller kuster.”, avser i tidigare inlägg Sverige agerande i Ukraina/ Ryssland konflikten.

    Citat: Som framgår ovan godkände Sverige ändringarna i stadgan i januari 2022, och en proposition upprättad maj 2021 (2020/21:204). Lagförslaget antogs av riksdagen 8 november 2021. I lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen (SFS 2021:1032) anges nu bland annat: 1 § Om den genom Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen inrättade domstolen begär att det i Sverige ska vidtas en åtgärd som grundar sig på stadgan, tillämpas bestämmelserna i denna lag. Bestämmelserna i 3–20 §§ tillämpas om utredningen eller lagföringen gäller folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse eller aggressionsbrott […]” Slut citerat.
    * 1 § Om den genom Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen inrättade domstolen begär att det i Sverige ska vidtas en åtgärd som grundar sig på stadgan, tillämpas bestämmelserna i denna lag”, avser i tidigare inlägg Sverige.

    Att Sverige som neutral stat valt att sända vapen och miljarder kronor till Ukraina samtidigt som Natoaktiveringen av MSI, EU stöd och sanktioner, är obetänksamt ty relationerna Sverige, Ryssland har skett och än idag sker friktionsfritt och som eventuell godkänd Natomedlem är staten och medborgarna part i USA alla rådande krigshärdar och i eventuella kommande krig i framtiden, tillika är sannolikheten hög att Turkiet med flera stater med Veto förhindrar inträdet till dess krav att av staten Sverige skyddade andra staters medborgare terrordåd i hemländerna ska utlämnas för lagföring.

    Sverige beslut att bistå ett annat land med vapen under pågående internationell väpnad konflikt följt av ansökan Natomedlemskap utan begärda undantag och ignorans av andra politiska partier och svenska medborgare krav folkomröstning avseende Nato medlemskap, är inte värdigt en benämnd demokrati.
    Danmark har undantag avseende EU samarbete innefattande att Dk inte deltar i EU gemensamma säkerhet och försvarspolitik och juni 2022 sker folkomröstning om undantaget.
    Mvh.

 2. Tre månader och krigsaktiviteter säg hälften av tiden med 75 döda varje dag gör 45×75=3375.
  På årsbasis 13687 unga friska, om nu ryssarna förlorar 20% mer blir den totala förlusten i liv 30111 unga pojkar mestadels, till ingen nytta och slaktaren heter Putin diktator av Ryssland.
  han av någon samt hans närmaste 25 borde avhuvas med det snaraste.

  5
  3
 3. Ukraina kommer att behöva någon sorts Marshall plan för att bygga upp kriget igen efter kriget. Till skillnad från många u-länder som vi öst bistånd över i årtionde efter årtionde så tror jag att en sådan investering kommer att vara lönsam i längden.

 4. Rätt kul hur västpropagandans förlustsiffror avslöjas som falska.
  På ca 90 dygn lär alltså Ukraina fått 4500-9000 DÖDADE soldater, vilket är ganska sannolikt. Detta innebär att 9000-18000 soldater skadats eller blivit stridsodugliga. sammantaget innebär detta att många Ukrainska förband är upprivna. USA/UK påstår att Ryssland fått, för ett par veckor sedan, 23500 dödade soldater, medan en väst-NGO som jobbar inne i Ryssland anger 2099, vilket är sannolikare (innebär ca 4000 skadade). Med 23500 dödade (ca 47000 skadade), så skulle halva den Ryska anfallsstyrkan ha varit uppriven. Det vet vi ju inte är fallet.

  11
  17
  • Vet vi? Jag vet inte, du säger att du vet en massa. Vilken väst-NGO pratar du om? Har du en länk eller ringer dom direkt till dig?

   10
   6
  • Roland, du har skrivit samma sak tidigare, har fantasin tagit slut? Som du vet så har betydligt fler än 2099 ryska fordon förstörts. Att färre än en soldat skulle ha dödats per fordon är som du säkert förstår inte rimligt.

   Det är också välkänt att Putin förbjudit sanningen. Det vi därmed helt säkert kan säga är att alla ryska uppgifter är felaktiga eller tvivelaktiga.

   Var får du uppgifterna från, fantiserar du helt själv eller sitter din handledare här på ambassaden eller i Ryssland?

   10
   6
 5. Helt rätt Peter, en och annan diktator har bett Ukraina ge upp. Men, för Ukraina finns inte det alternativet. Alla vet att de måste kämpa nu. Att ge upp för Ryssland är att få leva i evigt förtryck. Ukraina vill inte bli som Belarus.

  Och i den fria världen är det ingen tvekan om att det är Rysslands aggressioner mot omvärlden som måste få ett slut, ingen kan ge upp eller ge efter för en diktator, det är helt uteslutet.

  Många enades mot Hitler och sänkte honom, nu står de flesta enade mot Putin.

  Det finns dock ett relativt fåtal på nätet som för mycket oväsen och är fascistvänliga. Som tur är hör man dem sällan irl. Där skulle de vara rätt ensamma om sin åsikter i de flesta sammanhang.

  14
  6
 6. Flera ledare har bett Zelensky att ge upp och börja förhandla för att undvika ytterligare döda ukrainare. Men han vägrar. NATO kräver att Japan ska lägga upp en fond som ska användas för återuppbyggnad av Ukraina, men det blev tvärstopp. Schweiz har rullat tillbaka sanktionerna, liksom neutrala länder vägrar att införa sanktioner mot Ryssland eftersom det är ett proxy krig mellan NATO och USA. FOX News kräver att USA upphör med att använda Ukraina som vapen mot Ryssland. Människor i USA är djävligt ilskna på Demokraterna eftersom det finns inte finns välling till bebisar, men Biden skickar $40 miljarder till Ukraina. Så jag är övertygad om att Republikanerna segrar stort i valet

  18
  24
  • Peter Kostin och Roland Salomonsson hur har ni blivit sådana kompletta fiender till det västerländska samhället och hyllar en massmördare och krigsförbrytare Vlademir Putin. Varför flyttar ni inte till Ryssland och njuter av det fantastiska livet där.
   När det gäller brist på välling i USA så har det inget med ekonomi att göra. Läs ledaren i dagens SvD så får ni svar på frågan.

   5
   3
 7. ”Ryssland bombar systematiskt landets infrastruktur och blockerar hamnarna – och skadorna kan ta åratal att reparera.”

  Onekligen ett märkligt sätt att hjälpa sitt ”broderfolk”.
  Men Kreml har ju svultit ut Ukraina tidigare så det är väl av gammal vana.
  usch

  21
  6
  • Varför ger inte Ukraina upp, de vet ju att de aldrig kommer att segra. (Ryssland äter sig in bit för bit. De har snart intagit hela Donbass.) Så sluta offra fler människor nu. Kräv att USA upphör med sitt proxy krig.

   13
   26
   • I din trollvärld ja, men i verkligheten har ryssarna tvingats tillbaka från Kiev och är nästan tillbaka på ruta 1, där de var före kriget. De åker nog ut helt och hållet till sist. De har ju inte så många soldater kvar och vapnen är nästan slut så de måste göra gödselbomber.

    15
    9
  • Var det inte så, enligt västpropagandan, att Rysslands flygvapen varit ”osynligt”. Bombar Ukrainarna sina egna?

   7
   11
   • Du som vet så mycket om Ryssland, Var tog deras flygvapen vägen
    på den stora ”Segerdagen” den 9/5, det kan väl inte ha varit soppatorsk?

 8. Liv kan inte värdesättas men det pratas om ekonomiska och materiella skador på 1000-tals miljarder kronor. (Byggnader, stoppade industrier, stoppad handel, förstörda åkrar, stulet vete osv.)

  Det finns dock rätt gott om Ryska tillgångar som har spärrats i väst. Förhoppningsvis kan dessa pengar tas i mät för att kompensera Ukraina. Det är ju helt klart Ryssland som ska betala!

  26
  10
  • Det är USA som ska betala för uppbyggnaden av Ukraina. Man har hetsat Ukraina att gå i krig med Ryssland sedan Majdan revolutionen 2014 och till slut fick man sitt proxy krig. USA har råd att skicka vapen till Ukraina, men inte till att få fram välling till amerikanska bebisar

   11
   24
   • Åh fan, så det är Ukraina som anfallit Ryssland, det var en nyhet,
    Vad gjorde dom 100000 soldaterna utanför Ukrainas gräns???

    16
    8
   • Hetsat? Om någon plötsligt tog över Gotland så vore det väl självklart att vi skulle försöka ta tillbaka ön.

Kommentera