Biståndsmyndigheten Sida får återigen kritik i granskning

BISTÅND & SKATTER. Sida motiverar inte sina prioriteringar och val av internationella aktörer att samarbeta med. Det anser Riksrevisionen, som kritiserar myndigheten i en ny granskning.”Det går inte att i efterhand se varför Sida valt just dessa insatser, samarbetspartner och biståndsformer”, säger granskningsledaren Vanessa Liu enligt ett pressmeddelande.

Socialdemokraten Carin Jämtin är en glad generaldirektör för Sida med en ersättning på drygt 127.000 kronor i månaden. Foto: Fredrik Persson

Regeringen bör vässa Sidas biståndsverksamhet genom att avgränsa och minska antalet mål, anser Riksrevisionen.

Sida förmedlar runt 26 miljarder kronor per år i internationellt bistånd. Merparten av pengarna går till externa aktörer.

Sverige betalar i rena pengar 57,4 miljarder kronor för 2022, och alltså cirka fem miljarder mer än biståndsbudgeten 2021 (52,2 miljarder). Prognosen, om den svenska ekonomin inte tappar fart, är att biståndssumman landar på 61 miljarder år 2024, detta enligt Omvärlden.

Sedan tror jag det tillkommer åtskilliga miljarder som vi betalar till EU och FN som i sin tur betalar bistånd.

***

TIDIGARE 2021-02-08. Miljardrullningen inom biståndspolitiken nästan resultatlös och nu behövs mer pengar

BISTÅND & KORRUPTION. Allt fler människor i världen är i behov av humanitärt stöd och skydd för att överleva, meddelar Sveriges biståndsmyndighet Sida. Behovet har ökat med 40 procent, från 168 miljoner människor i nöd under 2020 till 235 miljoner människor i år. Det förvärrade läget beror bland annat på att fler drabbas av konflikt och naturkatastrofer, lägg därtill coronapandemin.

Sida kommer i år att fördela 4,2 miljarder kronor till 33 kriser i världen. Totalt är det internationella biståndsbudgeten drygt 50 miljarder per år. Sedan tillkommer det vi betalar till EU, FN med mera plus bidrag till många organisationer, Röd Korset, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan med flera i all oändlighet. Sveriges Kustbevakning var för en tid sedan i Medelhavet och körde “flyktingar” till Europa, sedan skänker en del av oss privata pengar till bra och dåliga ändamål.

-Pettersson konstaterar att Sverige vräker ut tusentals miljarder i bistånd i år efter år och Sverige är inte ensamma. Biståndet ska hjälpa till självhjälp, varför minskar inte behoven?

Ni minns -68 vänster. Det var så här, att bland de tongivande ledarna i den rörelsen som kallade sig arbetarklass trots att de aldrig arbetade marscherade hälften in i SVT:s korridorer och där är deras barn och barnbarn kvar ännu och sköter propagandan. Den andra hälften av vänsterrörelsen gick till den internationella biståndsrörelsen för att sprida socialismen och leva gott på skattebetalarnas pengar. De gör de än idag.

Sedan Sidas tillkomst 1965 har Sverige lågt räknat och betalat ut cirka två tusen miljarder kronor i utvecklingsbistånd. Trots det är resultatet magert, detta då politiken byggt på en felaktig förståelse för hur välstånd skapas, skrev Thomas Gür, på Göteborgs-Posten i höstas.

Svenskt statligt utvecklingsbistånd har i centralt organiserad form pågått i snart sextio år, efter det att Nämnden för internationellt bistånd bildades 1962 under socialdemokraten Ulla Lindström som ansvarigt statsråd.

Ulla Lindström (S) i ett annat och klokare sammanhang.

-Pettersson minns när man sade att arbete skapar hälsa och välstånd och jag tror det gäller än idag. Afrika är oerhört rikt, afrikanerna behöver inte bistånd, de behöver folk som arbetar och kloka politiker och det kan inte vi hjälpa till med. Biståndet korrumperar och gör att folk inte arbetar…

***

TIDIGARE 2020-05-17. SIDA, som inte klarar av att kontrollera pengarna de får, är oroliga för att biståndet ska minska

BISTÅND och KORRUPTION. Sveriges biståndsbudget 2020 är den största någonsin. Men biståndsorganisationen Sida saknar kapacitet att hantera de enorma beloppen, menar erfarna biståndsexperter. Konsekvensen är att nästan hälften av pengarna skänks till FN. – Sverige klarar inte att kontrollera hur pengarna i FN spenderas, säger ambassadören och förre Sida-chefen Bo Göransson.

Steget Efter

Faktum är att Sverige skänker bort drygt 15 miljarder mer än vad FN tycker är rimligt. Sverige skänker minst 1 procent av BNP medan FN tycker 0,7 procent är lagom och de flesta länder når inte ens upp till det.

Nu hoppas Ulrika Åkesson, klimatanalyschef på Sida att Sveriges bistånd inte ska minska med två miljarder kronor nästa år, som SVT beräknat. Antagandet bygger på att det svenska biståndet utgör en procent av BNP – som enligt regeringen kommer att falla med minst fyra procent i spåren av coronakrisen.

Biståndsmyndigheten Sida har redan börjat fundera på hur man ska prioritera när biståndet troligtvis krymper. Att Sverige skulle skjuta till extra pengar till biståndet anses dock inte troligt med tanke på coronakrisens påverkan på statskassan.

-Pettersson undrar om biståndscheferna är riktigt kloka, de kan inte göra av med pengarna de har men är oroliga för att ett par miljarder ska försvinna.

Sverige är en stormakt på biståndsområdet, några exempel

***

TIDIGARE 2020-03-15. 142,7 miljoner om dagen i bistånd hade kunnat användas i sjukvården i Sverige

BISTÅND. Sveriges totala bistånd år 2020 är 52,1 miljarder kronor, enligt SIDAs hemsida. Målet för utgiftsområde Internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Sveriges biståndsbudget är den största någonsin, vilket den är varje år. Men biståndsorganisationen Sida saknar kapacitet att hantera de enorma beloppen, menar erfarna biståndsexperter. Konsekvensen är att nästan hälften av pengarna skänks till FN.– Sverige klarar inte att kontrollera hur pengarna i FN spenderas, säger ambassadören och förre Sida-chefen Bo Göransson.

Riksrevisionen, som utgör en del av riksdagens kontrollmakt, granskar Sida. Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar används till och hur effektivt de används. I Riksrevisionens senaste granskning om Sida, myndigheten för internationellt biståndsarbete, framkommer att arbetet som görs inte lever upp till de prioriteringar som finns.

Carin Jämtin är generaldirektör för Sida, sedan 2016 med en lön på drygt 120.000 i månaden. Carin Jämtin är socialdemokratisk politiker, började i SSU och riksdagsledamot 2014–2017. Hon var biståndsminister (S) 2003–2006,  oppositionsborgarråd (S) i Stockholms stad 2006–2011 och Socialdemokraternas partisekreterare 2011–2016.

-Pettersson ska inte gå in på detaljer men 52.100 miljoner kronor är inte kattpiss. Det är 142,7 miljoner om dagen och jag kan tänka mig att de skulle ha kunnat används till att bygga upp kapaciteten i svensk sjukvård eller något annat biståndsprojekt i det som är underutvecklat i Sverige. Dessutom tycker FN att 0,7 procent av BNP räcker i bistånd medan Sverige envisas med 1 procent.

***

TIDIGARE 2019-09-16. Sida får 175 miljoner extra mot biståndskorruption fast de inte kan hålla reda på de 42300 miljonerna de har

KORRUPTION. Sveriges totala biståndsbudget är på 50,9 miljarder kronor 2019. Av detta får biståndsmyndigheten Sida 42,3 miljarder. Det är mer än de kan göra av med och Sida skänker överskottet till FN. Som inte det är nog får Sida 175 miljoner kronor extra i höstbudgeten. Pengarna ska bland annat användas till arbetet mot korruption, skriver TT/OMNI

Jeander

– I många av de länder som biståndet går till är risken för korruption ganska stora. Det är ett av de allvarligaste utvecklingshindren som jag bedömer det, säger biståndsminister Peter Eriksson (MP). Sida har kritiserats för att ha beviljat bistånd som sedan hamnat i orätta händer.

-Pettersson undrar om Miljöpartisten är riktigt klok. För en vecka sedan pratade Peter Eriksson (MP) om storsläggan mot korruptionen. Nu kom den med 175 miljoner extra. Sida har alltså 42300 miljoner som de inte kan hålla ordning på och de problemen ska lösas med mera pengar!

***

TIDIGARE 2019-09-08. UNRWA-chef levde lyxliv med älskarinna – för svenska biståndspengar

BISTÅND. FN-chef på det Hamaskramande flyktingorganet UNRWA levde lyxliv med älskarinna – för svenska biståndspengar. Andra länder har sedan länge fryst bidragen till dem men inte Sverige: ”Det här måste utredas innan man tar till storsläggan”, säger biståndsminister Peter Eriksson (MP).

Läckta internrapporten slog ner som en bomb. ”Misskötsel av sexuella relationer, nepotism och maktmissbruk”

Biståndsminister Peter Eriksson (MP) ska alltså utreda utredningen innan något händer.

-Pettersson ser att Aftonbladet skriver om detta, tyvärr tar de betalt för att läsa hela artikeln och där går min gräns. Det räcker att veta att Sverige ger bort 51 miljarder i bistånd och 43 miljarder till EU under år 2019. Plus migrationen, plus…

Detta samtidigt som vi har svältande pensionärer i vårt land och centern skryter över att de får igenom en satsning på landsbygden i Sverige på två miljarder.

***

TIDIGARE 2018-06-27. Världens största biståndsgivare vet inte vart pengarna går eller om de gör någon nytta…

BISTÅND. Sveriges biståndsbudget är den största någonsin. Men biståndsorganisationen Sida saknar kapacitet att hantera de enorma beloppen, menar erfarna biståndsexperter. Konsekvensen är att nästan hälften av pengarna skänks till FN.

– Sverige klarar inte att kontrollera hur pengarna i FN spenderas, säger ambassadören och förre Sida-chefen Bo Göransson.

Sverige är en stormakt på biståndsområdet, några exempel

 • Hbtq-rättigheter i Moldavien
 • gurkodlare på Gaza
 • infrastruktur på ön Tuvalu
 • journaliststöd i Afghanistan
 • starta eget-bidrag till unga i Liberia

Det svenska biståndet räcker till mycket. Dessutom är det ofta stora belopp det handlar om, till exempel har Sverige satsat 273 miljoner kronor på en antikorruptionsmyndighet i Guatemala.

Det svenska biståndet har aldrig varit större än i år. Allt fler länder i Afrika klassas som medelinkomstländer, och forskning visar att den ekonomiska tillväxten till ytterst liten del är biståndets förtjänst.

Sverige följer ett enprocentsmål för biståndet, 1 procent av statsbudgeten ska gå till bistånd. Det innebär att Sverige i år har en biståndsram på 49 miljarder kronor medan budgetanslagen till militären till 49,3 miljarder kronor. FN däremot tycker att 0,7 % av BNP räcker, bara där skulle vi kunna spar 15 miljarder men Sverige ska vara värst.

Sida saknar administrativ kapacitet att hantera de enorma beloppen. Sida har valt att lösa dilemmat på två sätt. Det ena är att ge stora delar till FN; det andra är att nästan hälften av biståndsprojekten på plats inte drivs av Sida utan av ett 30-tal enskilda organisationer som RFSU, Världsnaturfonden, Pingstmissionen, LO, Kvinna till Kvinna med hjälp av Sidas pengar.

En färsk rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, visar dessutom att bara 20 procent av Sidas biståndsprojekt lever vidare när Sida slutar att finansiera dem, det vill säga, de var inte hållbara. Landet i fråga är inte särskilt intresserat av att driva det vidare.

– Vi ville granska hållbarheten eftersom bistånd ges för att skapa någonting bestående, men vad vi fann var bristande hållbarhet, konstaterar Jan Pettersson, kanslichef för EBA.

Men Sidas generaldirektör Carin Jämtin (S) tycks inte se detta som nåt större nederlag.

Mer på SVT…

-Pettersson noterar att Sverige är världens största biståndsgivare räknat per capita och en av de största i verkliga belopp.

Att vi inte vet om stora delar av pengarna gör nytta eller vart de går är tydligen inte något bekymmer enligt socialdemokraten Carin Jämtin…

FN:s jultomte och FN i siffror

Om Carin Jämtin på bloggen…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

6 thoughts on “Biståndsmyndigheten Sida får återigen kritik i granskning

 1. Skrota all u-hjälp. Det är dags att dessa länder får ur tummarna och börjar försörja sig själva. Katastrofhjälp vid naturkatastrofer är ok, men inget annat. Dessutom ska vi stänga gränsen, efter att ha utvisat så många som möjligt. Det kommer aldrig att bli någon ordning i länder där befolkningen likt fiskmåsungar med öppet gap sitter och väntar på att bli matade.

  10
 2. Sverige ger bort en försvarsbudget årligen! Pengar som behövs i Sverige! Sossarna vill spara på pensionärer och ger bort pengar till dysfunktionella länder. Tvi

  24
 3. Eftersom jorden är överbefolkad, så behövs inte SIDA länge till.

  18
 4. Jobbade på ett Sida project i Ryska staden Spkov med fjärrvärme. I staden finns även en stor militär anläggning med så kallade spetsas soldater ca:50000 man. Fjärrvärmeverket var även uppkopplad till deras anläggning, och försedde dessa med värme.

  17

Kommentera