Bensinpriset upp

97 oktan höjs denna vecka till 3,91 RM (8,60 SKR) medan 95 oktan och diesel hålls oförändrade på 2,05 respektive 2,15 RM (4,51 och 4,73 i Svenska pengar). LÄNK

Priset för både RON95 och diesel har varit oförändrat sedan 2018.

The median salary is 6,450 MYR per month, which means that half (50%) of the population are earning less than 6,450 MYR while the other half are earning more than 6,450 MYR. The median represents the middle salary value. Generally speaking, you would want to be on the right side of the graph with the group earning more than the median salary. LÄNK

One thought on “Bensinpriset upp

Kommentera