Går det att återkalla medborgarskap med nuvarande lagar och avtal?

SVENSKT MEDBBORGARSKAP. Sveriges finansminister Mikael Damberg (S) påstår att det inte går att sänka bensin och dieselpriserna mer än marginellt i Sverige å grund av EU-regler. Trots det har det stora EU-landet Polen 7 kronor billigare bensin och 9 kronor billigare diesel än Sverige enligt listan HÄR.

Bild från Liberalerna

Regeringen påstår också att det inte går att återkalla ett svenskt medborgarskap, trots att det går i Finland, Danmark, Nederländerna, Norge, Kanada, Storbritannien och Tyskland samt förmodligen i många fler länder. Inget av dessa länder är kända för att vara odemokratiska eller strunta i de mänskliga rättigheterna.

-Pettersson undrar varför det som går i andra demokratiska länder inte går i Sverige?

Att återkallelse av medborgarskap i princip inte är tillåten enligt svensk rätt framgår av 2 kap. 7 § regeringsformen. Enligt detta stadgande gäller som huvudregel att ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får berövas sitt medborgarskap i annat fall än då han samtidigt, efter uttryckligt samtycke eller genom att inträda i allmän tjänst, blir medborgare i annan stat. Vidare gäller att vissa undantag får föreskrivas, bl.a. avseende barn under arton år.

Regler om förlust av svenskt medborgarskap finns i 14 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. Bestämmelserna är utformade i enlighet med vad regeringsformen tillåter i fråga om personer som aldrig har varit bosatta i Sverige. Vidare föreskrivs att förlust av svenskt medborgarskap inte sker om detta skulle leda till att personen blir statslös.

1950 års europeiska konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) gäller som lag här i landet. Konventionen innehåller inte något direkt förbud mot återkallelse av medborgarskap. Vissa av konventionens bestämmelser kan dock komma att aktualiseras i ett förfarande som syftar till att åstadkomma en återkallelse.

När det gäller folkrätten i övrigt finns det inte något direkt hinder mot att återkalla ett medborgarskap och att försätta någon i statslöshet.

Möjligheten inskränks visserligen genom 1961 års FN- konvention om begränsning av statslöshet. Enligt konventionens artikel 8 accepteras dock att medborgarskap berövas en person när medborgarskapet erhållits genom osanna uppgifter eller bedrägligt förfarande, även om detta skulle leda till att personen blir statslös. Den som berövas medborgarskapet skall enligt samma artikel vara tillförsäkrad en rätt att höras av domstol eller annat opartiskt organ.

Även 1997 års europeiska konvention om medborgarskap innehåller bestämmelser om återkallelse. Av konventionens artikel 7 framgår bl.a. att återkallelse av medborgarskap som leder till statslöshet endast är tillåten om sökanden erhållit medborgarskapet genom bedrägligt förfarande, osanna uppgifter eller förtigande av relevanta sakförhållanden.

Läs mer…

Jag är inte jurist men tycker det ser ut som att möjligheterna finns om viljan finns…

Det påstås också att det inte går att utvisa personer som kan riskera att råka illa ut hemma, även det är felaktigt. Det går att utvisa grova brottslingar och terrorister med nuvarande lagstiftning.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

12 thoughts on “Går det att återkalla medborgarskap med nuvarande lagar och avtal?

 1. Återkallelse av medborgarskap och utvisning skulle nog göra mycket nytta för Sverige ekonomiskt.

 2. En kvalificerad gissning är väl att just skrivningen: ”endast är tillåten om sökanden erhållit medborgarskapet genom bedrägligt förfarande, osanna uppgifter eller förtigande av relevanta sakförhållanden” är orsaken till att Damberg och alla andra immigrationsvurmare säger som de säger. Det gäller att inte öppna pandoras ask.

  Skulle regeln tillämpas konsekvent skulle vi få väldigt många utvisningsärenden att behandla och expediera. Det vill inte sjuklövern.

  Och som bekant går det ju inte heller att gå ur EU. Ända tills UK gjorde det.

  10
 3. Enligt svensk utlänningslag kan utlänningar som hotas i hemlandet utvisas. Det finns inget i utlänningslagen som säger att en utlänning måste utvisas till hemlandet. Det står bara att vederbörande kan utvisas och att en utvisad utlänning ska lämna landet. Vart är inte specificerat. Detta öppnar för att vi kan göra som Australien och teckna avtal med tredje land för alla som vägrar åka hem.

  8
  1
 4. En kommentar till teckningen: ”aldrig har så många under så lång tid uträttat så lite”

  16
 5. Den Socildemokratiska lögnfabriken är fullt i klass med det Ryska styret,
  det handlar hela tiden om att slå blå dunster i folket.

  32
  1
 6. Klart det handlar om vilja, skatten må inte gå att sänka utan ett ok, MEN momsen som Polen tog bort är en annan femma. Likaså den fördömligt idiotiska reduktionsplikten, momsen 25% på 24,82:- sek = 4,96, Reduktions plikten motsvarar ytterligare ca 30% så nog skulle det gå att sänka ner till 12-15 sek allt om bara viljan fanns…

  51
  1
  • EU kräver inte Moms på Bensinskatten.
   Dessutom intressant att det åtgår 0,155 liter/ mil mer av Svensk ”bensin” jämfört med Polsk bensin.

   26
 7. RF 2 kap. 7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

  Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

  Möjligheten att frånta ett utgivet medborgarskap försvann på 1970-talet. Det är dock möjligt att återställa paragrafen förutsatt att det blir en majoritet i riksdagen under två på varandra följande mandatperioder. Nuvarande riksdagsmajoritet verkar bry sig mera om utländska medborgare än om svenska folket.

  57
  • Det står inget om att utländsk medborgare som tilldelats svensk medborgarskap ”under falska premisser” har några rättigheter i detta fall !
   7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.
   Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. Lag (2010:1408).

   • Och som bekant står EU lagar över Svenska och andra EU länders lagar !

    Även 1997 års europeiska konvention om medborgarskap innehåller bestämmelser om återkallelse. Av konventionens artikel 7 framgår bl.a. att återkallelse av medborgarskap som leder till statslöshet endast är tillåten om sökanden erhållit medborgarskapet genom bedrägligt förfarande, osanna uppgifter eller förtigande av relevanta sakförhållanden.

    2
    2
 8. Det skulle vara lättare och mer angeläget att ställa ordentliga krav på hederlig vandel innan man blir medborgare. 12 år med en rimlig försörjningsgrad och ett hederligt liv borde vara ett rimligt minimikrav innan man kan ställa en ansökan. Med hederligt liv förstår jag att man har godkända betyg i skolan, att man inte har utmärkt sig på ett negativt sätt i skolan eller hos polisen eller hos socialtjänsten. Att man inte har obetalda skulder och att man är frisk.

  58
 9. Det är sommed utvisning. Det sker inte det heller även om det är möjligt. Denna svenskfientliga regering skall bort.

  77

Kommentera